> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Anglie > Londýn, Londýn a okolí > ANGLIE – PALÁCE A ZÁMKY, HRADY, ZAHRADY A LONDÝN

ANGLIE – PALÁCE A ZÁMKY, HRADY, ZAHRADY A LONDÝN
Zájezdy Londýn, Londýn a okolí

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Anglie. Navštívíme majestátní honosné aristokratické a královské paláce, stejně jako krásné zahrady a anglické parky, které po staletí k Anglii neodmyslitelně patří.

Rye - Bodiam Castle – Brighton - Blenheim Palace – Oxford - Cotswolds – Windsor – Londýn - Hampton Court - Kew Gardens

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách. Nocleh ve Francii.

2. den zájezdu
Brzy ráno pokračujeme do Anglie. Zastávka v malebném RYE, starobylé opevněné městečko s pitoreskními uličkami. Návštěva BODIAM CASTLE, pohádkový hrad ze 14. století obehnaný vodním příkopem, který se řadí k nejromantičtějším v Anglii. Poté prohlídka jedinečného města BRIGHTON oblíbeného letoviska anglických aristokratů, jehož hlavní atrakcí je výstřední „orientální“ Royal Pavilion. Přejezd na ubytování.

3. den zájezdu
Návštěva aristokratického sídla BLENHEIM PALACE (UNESCO), vrcholné dílo baroka v Anglii, které bylo postaveno pro vítěze bitvy u Blenheimu, J. Churchilla. Kromě paláce má toto skvostné sídlo i nádherný park a zahrady. OXFORD, staré univerzitní město s mnoha starobylými kolejemi a monumentální architekturou. Projížďka po náhorní vápencové plošině, kraji COTSWOLDS, který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence.

4. den zájezdu
Zámek WINDSOR, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Následuje prohlídka západního okraje LONDÝNA, kde navštívíme HAMPTON COURT, jeden z nejvýznamnějších paláců Anglie, jehož exteriér představuje směsici tudorovského a anglického baroka. Pýchou paláce jsou též pečlivě obnovené barokní zahrady se vzácnými rostlinami a geometricky řešenými záhony. Dále Královské botanické zahrady KEW GARDENS (UNESCO) s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda aj.

5. den zájezdu
Přejezd do LONDÝNA, devítihodinová prohlídka metropole, možnost navštívit mnohá atraktivní místa, jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO), Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou sv. Pavla, Tower (UNESCO) aj. Večerní přejezd kanálu La Manche.

6. den zájezdu
Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
GB538-17-1 22.08.2017- 27.08.2017 J* + Plzeň 4 7990
Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • přejezd přes La Manche, 4x ubytování – 1x v hotelu
  • 3x v soukromí (2lůžkové pokoje)
  • 3x polopenzi
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Nástupní místa

22.08. – 27.08. odjezd N + Plzeň Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Londýn: Tower – 24,5 GBP
Londýn: Tower Bridge – 9 GBP
Westminster Abbey – 20 GBP (v neděli – pouze za účelem účasti v bohoslužbách, zdarma)
Londýn: Houses of Parliament – 17,5 GBP
Londýn: Královská kaple – 6 GBP
Londýn: věž - 2,7 GBP
loď po Temži jednosměrný/zpáteční Tower – Westminster 8,40/11 GBP
Londýn: St. Paul 16 GBP
síťová jednodenní bus+metro zóna 1+2 – 9 GBP
Londýn: Buckingham Palace – 21,5 GBP
Londýn:Londýnské Oko 21 GBP
Londýn: Muzeum Madam Tussaud 30 GBP
Bodiam Castle - 8,6 GBP
Woodstock: Blenheim Palace - palác, park a zahrady - 23 GBP
Woodstock: Blenheim Palace - pouze park a zahrady - 13,8 GBP
Oxford: Christ Church College - 8 GBP
Windsor: 18 GBP, pokud jsou zavřená Státní apartmá – 9,8 GBP
Hampton Court:19,3 GBP
Kew Gardens: 15 GBP

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 95 GBP

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si