> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Benelux > JARNÍ BENELUX A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

JARNÍ BENELUX A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF
Zájezdy Benelux

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.

Zájezd provází Petr Horák


Gent - Bruggy - Delft - Haag - Keukenhof - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.

4. den zájezdu
Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.

5. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
NL568-18-1 13.04.2018- 17.04.2018 A, B, L + Plzeň 2 5931
Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem 
  • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídaně
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Muzeum Van Gogh - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.

Sleva

  • 3.osoba na pokoji 400 Kč

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1900 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

Nástupní místa

13.04. - 17.04. odjezd A, B, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Amsterdam: Van Gogh muzeum 15 €
Amsterdam: Rijksmuseum 18 €
Amsterdam: plavba po grachtech 15,50 €
Amsterdam: královský palác 10 €
Amsterdam: Rembrandsthaus 12,50 €
Keukenhof: 15 €
Aalsmeer: burza 6 €
Zaanze Schans: zdarma
Zaanse Schans: Verkade Pavillion 7 €
Bruggy: kostel Panny Marie 2 €
Bruggy: Belfort 8 €
Bruggy: Radnice 4 €
Gent : Belfort 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 - 80 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si