> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Česká republika > ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECH, PASSAU A "JIHOČESKÉ MOŘE" LIPNO

ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECH, PASSAU A "JIHOČESKÉ MOŘE" LIPNO
Zájezdy Česká republika

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zájezd do jižních Čech s ubytováním v Českém Krumlově, odkud budeme vyjíždět za poznáním kulturně historických památek, starobylých měst, gotických kostelů, zámků, pokladů lidového stavitelství. Navštívíme i starobylé rakouské město Passau na soutoku tří řek a poplujeme lodí po „jihočeském moři“ Lipně.

Hluboká nad Vltavou - Český Krumlov – Prachatice – Passau - Třeboň - Jindřichův Hradec – Vyšší Brod – Lipno - Holašovice - České Budějovice - Rožmberk nad Vltavou - Písek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjedeme k prohlídce neogotického zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, po prohlídce odjezd do ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni, individuální volno.

2. den zájezdu
Město PRACHATICE, "brána Šumavy" - historické renesanční jádro, zachované městské hradby a pokračujeme do starobylého města PASSAU, města na soutoku tří řek - Dunaj, Inn a Ilz. Staré město, bývalé sídlo říšských knížat - Pasovský hrad, náměstí Rathausplatz a Domplatz s dómem sv. Štěpána, kostel sv. Michaela, visutý most Luitpoldbrücke aj.

3. den zájezdu
CHKO Třeboňsko. Rybník ROŽMBERK, největší rybník u nás, vybudovaný Jakubem Krčínem z Jelčan. TŘEBOŇ (renesanční a barokní domky), dochované městské opevnění. Odpoledne historické město JINDŘICHŮV HRADEC vč. návštěvy třetího největšího hradu v Čechách.

4. den zájezdu
Odjedeme do městečka VYŠŠÍ BROD, prohlídka města a jedné z nejvýznamnějších památek jižních Čech – cisterciánského kláštera, který založil r. 1259 Vok I. z Rožmberka. Navštívíme přírodní rezervaci ČERTOVY STĚNY a pokračujeme do LIPNA, odkud podnikneme fakultativní plavbu lodí po Lipenské přehradě.

5. den zájezdu
Typická jihočeská vesnice HOLAŠOVICE (UNESCO), fenomén tzv. selského baroka, zbytek dne věnujeme městu ČESKÉ BUDĚJOVICE, historická část města založeného králem Přemyslem Otakarem II., radnice z 11. stol., Černá věž a Pianistický klášter, Masné krámy - legendární restaurace, prvotřídní pivo, možnost exkurze do věhlasného pivovaru Budvar. Individuální volno.

6. den zájezdu
ROŽMBERK NAD VLTAVOU, procházka městem, návštěva známého hradu z poloviny 13. stol. Návrat do ČESKÉHO KRUMLOVA, prohlídka historického centra vč. zámeckého komplexu, věže a další stavební skvosty.

7. den zájezdu
Město PÍSEK, založené na ochranu rýžovišť zlata na řece Otavě, historické centrum vč. nejstaršího kamenného mostu v Čechách. Příjezd v podvečerních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
CZ673-17-1 24.07.2017- 30.07.2017 A, B 6 7590
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
 • pojištění léčebných výloh při výletu do Německa
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1 500 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč
 • plavbu lodí 4. den programu je nutné objednat předem v CK. Platba až na místě cca 330 Kč

Nástupní místa

24.07. - 30.07. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Zámek Hluboká nad Vltavou 150 Kč
Zámek a muzeum Passau 5 €
Vyhlídková věž Passau 1 €
Jindřichův Hradec – muzeum 50 Kč
Jindřichův Hradec – zámek 100 Kč
České Budějovice – muzeum 60 Kč
České Budějovice – Černá věž 30 Kč
České Budějovice – pivovar 120 Kč
Rožumberk nad Vltavou – hrad 100 Kč
Český Krumlov – zámecký komplex 150 Kč(včetně výkladu)
Zámek Třeboň 100 Kč
Loď okolo světa – 100 Kč
Schwarzenberská hrobka 60 Kč
Cisterciánský klášter Vyšší Brod 100 Kč
Plavba lodí po Lipně 310 Kč

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 1 600 Kč a cca 25 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si