> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Chorvatsko > NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA S POBYTEM U ŠIBENIKU - SOLARIS BEACH RESORT

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA S POBYTEM U ŠIBENIKU - SOLARIS BEACH RESORT
Zájezdy Chorvatsko

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zájezd spojuje odpočinek na krásných plážích Jadranu s poznáním nejkrásnějších národních parků celého Chorvatska a významných kulturních památek této oblasti Dalmácie. Ubytováni budeme v jednom z nejlépe vybavených resortů na Jadranu – Solaris Beach Resort u Šibeniku s vynikající kuchyní.

NP Plitvická jezera - Šibenik - NP Krka - Split - Trogir - Primošten - NP Kornati - NP Paklenica - Zadar

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu:
Návštěva Národního parku PLITVICKÁ JEZERA (Unesco), romantická nádhera tyrkysových jezer propojených řadou peřejí a vodopádů, dolomitové údolí, bohatá flóra rezervace, to vše nás zavede do doby natáčení filmů o Vinnetouovi. Po prohlídce odjedeme na ubytování u Šibeniku.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.

4. den zájezdu:
Prohlídka historického centra města ŠIBENIK, katedrála sv. Jakuba (UNESCO), bludiště místních uliček a náměstíček, pevnosti sv. Michala a Barone. Pokračujeme k peřejím Národního parku KRKA, podobně jako Plitvická jezera je i zdejší park krasového původu, údolí řeky Krka s peřejemi a jezírky, vodopád Skradinski buk, 800 m dlouhé kaskády tvořené 17 peřejemi. Návrat do hotelu, pobyt u moře.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.

6. den zájezdu:
Navštívíme srdce dalmatského pobřežní oblasti SPLIT, prohlídka historického jádra, palmami lemovaná promenáda a především Diokleciánův palác (UNESCO) - jedna z nejimpozantnějších římských památek, Zlatá brána, Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, individuální volno, možná návštěva známé splitské tržnice, posezení v četných kavárničkách na promenádě. TROGIR (UNESCO), krásné hradbami obehnané město, záplava románské a renesanční architektury, prohlídka Starého města na nevelkém ostrůvku, katedrála sv. Vavřince, Čipický palác aj. Před návratem na ubytování zastavíme v "perle Dalmácie" městečku PRIMOŠTEN, malebné staré rybářské městečko protkané středověkými uličkami, jimž vévodí zvonice kostela sv. Jiří, nádherné panoramatické výhledy.

7. den zájezdu:
Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet k souostroví Národního parku KORNATI, 147 převážně neobydlených ostrovů, ostrůvků a útesů vytvořilo největší a nejhustší souostroví v Jaderském moři, úchvatné panorama skalních útvarů, překrásné přírodní scenérie.

8. den zájezdu:
Po snídani se vypravíme do Národního parku PAKLENICA, strmé vrcholky Velebitského masívu ční vysoko nad úrovní moře, působivé scenérie skal a moře. Prohlídka nejpřitažlivější části tohoto parku, jenž tvoří kaňony řek Velká a Malá Paklenica.

9. den zájezdu:
Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne prohlídka městečka ZADAR, mramorem dlážděné ulice se dodnes řídí původním římským členěním, kruhový kostel sv. Donáta, okruh po městských hradbách, Mořská brána a mořské varhany - jediné na světě. Odjezd do ČR.

10. den zájezdu:
V ranních hodinách návrat do republiky.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
HR430-17-1 01.09.2017- 10.09.2017 B, E, L 7 12390
Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím
  • 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bohatého bufetu
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3000 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč

Nástupní místa

01.09. - 10.09. B, E, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Ubytování

  • hotel Solaris Beach Resort*** u Šibeniku, oblíbený a nejlépe vybavený resortu na Jadranu, uprostřed středomořské vegetace a borových lesů. Resort nabízí moderní zařízení, spa&wellness centrum, nový aquapark, široké možnosti sportovního vyžití, venkovní bazén, animační programy. Vychutnáme si i příjemnou atmosféru typické dalmatské vesnice, která je součástí resortu nebo posedíme v jednom z mnoha plážových barů či trattorií. Oblázková pláž je od hotelu vzdálená cca 50m.

Orientační ceny vstupného

Plitvická jezera - národní park 110 HRK
Šibenik - katedrála 10 HRK
Šibenik - hrad sv. Michala 20 HRK
Krka - národní park 90 HRK
Paklenica - národní park 50 HRK
Kornati - lodní výlet 300 HRK

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 500 - 700 HRK.

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si