> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Francie > Paříž - údolí Loiry > PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES S UBYTOVÁNÍM V CENTRU PAŘÍŽE

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES S UBYTOVÁNÍM V CENTRU PAŘÍŽE
Zájezdy Paříž - údolí Loiry

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
FR522-17-3 23.08.2017- 27.08.2017 A, B, L, Plzeň 2 5790
FR522-17-5 27.09.2017- 01.10.2017 A, B, L, Plzeň 2 5990
Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem 
  • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
  • 2x snídani 
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné 
  • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1 590 Kč 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

Nástupní místa

04.05. - 08.05. odjezd A, B, L, Plzeň
31.05. - 04.06. odjezd A, B, L, Plzeň
23.08. - 27.08. odjezd A, B, L, Plzeň
13.09. - 17.09. odjezd A, B, L, Plzeň
27.09. - 01.10. odjezd A, B, L, Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Orientační ceny jsou v EUR

Eiffelova věž – výtah do 3. patra 17 (dítě 12-24 let 14,50€, dítě do 11 let 8€) 
Eiffelova věž – výtah do 2. patra 11 (dítě 12-24 let 8,50€, dítě do 11 let 4€) 
Eifellova věž – pěšky do 2. patra 7 (dítě 12-24 let 5€, dítě do 11 let 3€) 
Museum Louvre 15 
Museum Orsay 12 (pro členy EU do 25 let 9€) 
Invalidovna 11 
Vítězný oblouk 8 (18-25 let 5€, do 17 let včetně zdarma) 
St. Chapelle 10 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) 
Pantheon 9,50 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
Notre Dame – vnitřek zdarma
Notre Dame – klenotnice 4,00
Loď po Seině 14,00
zámek Versailles 18,00 (vstupenka platí do královských apartmá, kaple, apartmá Dauphina, apartmá princezen, Zrcadlového sálu ad.)
Versailles fontány 9,50
Metro – skupinové jízdné cca 1,80 (předpokládáme 3-5 jízd metrem)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si