> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Francie > PIKARDIE, TURISTIKA V ARDENÁCH A KOUPÁNÍ V LA MANCHE

PIKARDIE, TURISTIKA V ARDENÁCH A KOUPÁNÍ V LA MANCHE
Zájezdy Francie

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Pikardie, opomíjený kout Francie, bohatý na historická města a okázalé katedrály i zvonice. Rodiště významných osobností Francie, půvabná příroda, svérázná kuchyně, ochutnávky ústřic a skvělého šampaňského. Ardény nabízí toulky jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.

Verdun – Remeš – Laon – Soissons – Pierrefonds – Beauvais – Amiens – Le Touquet - Boulogne-sur-Mer – Calais – St.Omer – Arras – Cambrai – Charleville-Méziers - Bouillon - Cáchy

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu:
Cesta krajinou Lotrinska s meandry řeky Mosely, opevněné město války VERDUN, prohlídka bitevního pole. Budeme pokračovat krajem Champagne, korunovační katedrála králů REMEŠ (UNESCO) a opatský kostel St-Rémy, kostelík sv. Jakuba. LAON, hradby, brána Porte d´Ardon, visutou tramvají nad městem ke katedrále a kostelu sv. Martina.

3. den zájezdu:
SOISSONS, 1. vojenské hřbitovy, katedrály St. Protais, St. Gervais, ruiny kostel St. Jean de Vigne, cesta za historií Francie, Compiegneský les, zámek PIERREFONDS, jehož interiéry zachránil Napoleon III., vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa, katedrála se slavným orlojem BEAUVAIS, společné posezení, ochutnávka specialit a večerní překvapení.

4. den zájezdu:
AMIENS (UNESCO), největší katedrála ve Francii s vitrážemi, malebná čtvrť St. Leu a vodní zahrady Hortillonages, údolí Vallée de la Somme, vzpomínka na Jana Lucemburského. Cesta na pobřeží, LE TOUQUET, pláže podél pobřeží do BOULOGNE-SUR-MER, historický přístav, nebo návštěva světově proslulého Mořského centra a akvária, koupání na plážích La Manche nebo individuální ochutnávka specialit. CALAIS, přístavní město, slavná Rodinova socha „Občané z Calais“ a věž (UNESCO), fakult. večeře.

5. den zájezdu:
Poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, zastávka u La Coupole d´Helfaut Wizernes, muzeum války a kosmu. Historické město ARRAS, věž radnice (UNESCO), možnost oběda. CAMBRAI, kostel St.-Géry, Sv. Martin a zvonice (UNESCO).

6. den zájezdu:
Cesta Ardenami, CHARLEVILLE-MÉZIERS, náměstí Place Ducale, romantická krajina hraničních hor a údolí Vallée de la Meuse, cesta přes SEDAN, toulky belgickými Ardenami. Hrad BOUILLON, Roche en Ardens, pohledy na zříceninu hradu v Ardenách. Návštěva jeskyně Remouchamps, kde zažijete nejdelší podzemní cestu lodí na světě. Večerní zastávka v CÁCHÁCH, odjezd v pozdních nočních hodinách.

7. den zájezdu:
Ráno příjezd do ČR.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí bez stravy
FR691-17-1 03.07.2017- 09.07.2017 P + Plzeň 4 9790
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 4x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby
 • ochutnávky
 • místní dopravu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2900 Kč
 • 4x snídaně 690 Kč
 • 1x večeře 650 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Nástupní místa

03.07. – 09.07. P + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Verdun: válečný památník 11 €
Laon: cesta tramvají 1,40 €
Pierrefonds: 7,50 €
Compiègne: vagón 5 €
Boulogne-Sur-Mer: akvárium Nausicaa beze skup. slevy 19 €
Arras: věž 3 €
Sedan: pevnost 7,50 €
jeskyně Remouchamps 17 €.

Kapesné

Doporučujeme min. celkové kapesné 110 €, z toho 70-75 € na vstupné.

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si