> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Itálie > Dolomity > VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA, V ČASE KVETOUCÍCH DOLOMIT

VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA, V ČASE KVETOUCÍCH DOLOMIT
Zájezdy Dolomity

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Jedinečný zájezd za poznáním Dolomit v čase, kdy se celé pohoří promění v jednu velkou kvetoucí skalku. Zájezd nás seznámí s tím nejkrásnějším, co mohou Dolomity nabídnout. Uvidíme nejvyšší hory, nejkrásnější jezera, světoznámé skalní útvary, krásné vyhlídky, městečka, hrady i zámky.


Merano - Tirol - Trauttmansdorf - Bolzano - Brixen – Drei Zinnen - Tre Cime di Lavaredo - jezero Misurina - Cortina d´Ampezzo - Velká dolomitská cesta - Malga Ciapela – Marmolada – Passo Pordoi – Canazei – jezero Carersee

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd ve večerních hodinách

2.den zájezdu:
Ráno lázeňské MERANO, procházka historickým centrem pod Ötztalskými ledovci, výjezd malou lanovkou na “jablečnou” náhorní pološinu a pohodová procházka do malebné vesnice TIROL s rodovým hradem Tirolských hrabat Castle Tirol (možno přejet busem), odpoledne návštěva zámku a zahrad TRAUTTMANSDORF, nejkrásnější zahrady Itálie r. 2005. Odjezd na ubytování.

3.den zájezdu:
Vyjedeme autobusem na náhorní plošinu RENON (Ritten), navštívíme zemní pyramidy, unikátní přírodní útvary připomínající obrovské houby. Odpoledne BOLZANO, procházka historickým centrem, zájemci mohou navštívit Ötziho, legendárního “muže z ledu”, starého přes 5000 let. Večer v Havlíčkově BRIXENU, procházka s průvodcem. Návrat na hotel.

4.den zájezdu:
Průjezd údolím Pustertal. Do srdce Dolomit vyjedeme panoramatickou silnicí přímo pod slavné VĚŽE LAVARÉDSKÉ (Drei Zinnen, Tre Cime di Lavaredo 3003 m n. m.), krátká procházka po turistickém chodníku (uvidíme Monte Piano i místa tvrdých válečných střetů). Odpoledne sjedeme k jezeru MISURINA (pod masívy Cristallo a Sorapis), zastávka v CORTINĚ AMPEZZO, kde najedeme na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU a kolem legendárních míst 1.světové války projedeme na sedlo Passo Falzarego (2105 m n. m), uvidíme Col di Lana, Cinque Torri i Marmoladu. Ubytování v oblasti mezi Marmoladou a Civetou.

5.den zájezdu:
Pohodový den pod i na nejvyšší hoře Dolomit. Přejedeme (nebo přejdeme) do MALGA CIAPELY a vyjedeme soustavou lanovek na nejvyšší vrchol Dolomit MARMOLADU (3342 m n. m.). Prohlédneme si ledovec, vyhlídky, muzeum války, zájemci o turistiku se mohou projít dle dispozic. Návrat na hotel.

6. den zájezdu:
Po snídani se vrátíme se na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU. Vystoupáme na PASSO PORDOI (2239 m n. m.), zájemci vyjedou lanovkou na Terasu Dolomit v masivu Sella (Sass Pordoi 2952 m n. m.) s nejkrásnějším výhledem na Dolomity, pokračujeme na CANAZEI pod Sasso Lungo, přes Val di Fassa, vyjedeme k jezeru CARERSEE, úchvatné výhledy na dolomitský útvar Latemar. Sjedeme zpět do údolí Eisacktal a přes Brennerský průsmyk odjezd do ČR.

7. den zájezdu:
Návrat v ranních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
IT586-17-1 03.07.2017- 09.07.2017 A, B, L 4 7990
Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • vyhlídkovou silnici pod Tre Cime
  • 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2290 Kč
  • 4x večeře 1400 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Sleva

  • Váš BONUS – pojištění zdarma při objednávce do 31.1. 2017

Nástupní místa

03. 07. - 09. 07.
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Merano: výjezd lanovkou na plošinu 3,5 €
Tirol: hrad Tirol 7 €
Trauttmansdorff: zámek s muzeem a zahradami 9 €
Renon: zemní pyramidy 5 €
Bolzano: „Muž z ledu“ 9 €
Terasa Dolomit lanovka - 16 €
Misurina: lanovka na Col da Varda 11 €
Monte Rite: fakult. výlet na horu 8 €
Dolomitské muzeum Messner Moutains 6 €
Marmolada:lanovka 24 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si