> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Itálie > Florencie > FLORENCIE - KOLÉBKA RENESANCE A ZAHRADY BOBOLI

FLORENCIE - KOLÉBKA RENESANCE A ZAHRADY BOBOLI
Zájezdy Florencie

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Navštivte s námi Florencii, kolébku renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Budeme mít dostatek času nasát atmosféru města, prohlédnout si světové klenoty architektury a užít si individuálního volna v kouzelných uličkách toskánské metropole.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách směr Itálie.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do FLORENCIE (Unesco), města umění a metropole Toskánska. Prohlídka spojená s návštěvou nejznámějších pamětihodností - historické centrum, Piazza del Duomo, Dóm a baptisterium – neodmyslitelný symbol města s mistrovskými díly středověké architektury, Giottova kampanila, Bargello, Casa di Dante, stará tržnice, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, gotický františkánský kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo a další), individuální volno v kouzelných uličkách starého města, posezení u šálku dobré kávy a ochutnání místních specialit. Možnost návštěvy světoznámé galerie Uffizi nebo Accademia. Podvečerní lázeňské městečko MONTECATINI TERME.

3. den zájezdu 
Druhá část prohlídky města FLORENCIE, klášter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější trojice, kostel San Lorenzo s knihovnou Michelangela, most přes řeku Arno - Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město a záplavou zlatých šperků, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti Oltrarno, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmine s  kaplí Brancacciů. Odpoledne navštívíme zahrady Boboli - dílo Medicejských, odpočinek spojený s pohledem na skvosty renesanční a barokní zahradní architektury - Buontalentiho jeskyně, půlkruhový amfiteátr, atraktivní umělý ostrov Isolotto. Na závěr Piazzale Michelangelo - známé působivé vyhlídkové místo, velkolepá panoramatická scenérie města, západ slunce nad řekou Arno. Odjezd do ČR.

4. den zájezdu 
Návrat v dopoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
IT562-17-1 14.04.2017- 17.04.2017 B, H + Č. Budějovice 1 4090
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 1x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
 • 1x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 600 Kč
 • 1x večeře 400  Kč
 • galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč, nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Nástupní místa

14.04. - 17.04.2017 odjezd B, H + České Budějovice Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Florencie: Medicejská kaple 6 €
Florencie: kostel S. Croce 8 €
Florencie: kostel S. Lorenzo - kaple 6 €
Florencie: Santa Maria Novella 6 €
Florencie: zahrady Boboli + muzeum porcelánu 10 €
Florencie: kopule Dómu 8 €
Florencie: Campanila 6 €
Florencie: baptisterium 4 €
Florencie: Palazzo Vecchio 6 €
Florencie: Accademia 10 € -11 € dle doby návštěvy
M. Terme: vstup do lázeňské zóny 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 €

Zajímavosti

Florencie

Florencie, metropole Toskánska, byla založená římskými vojáky. Město nejvíce rozkvétalo v období renesance, proto se ji také říká kolébka renesance. Z této doby pochází i dominanta města, kterou je bezpochyby kupole katedrály Santa Maria del Fiore. Kupoli vytvořil Filippo Brunelleschi. Samotná stavba budovy započala ve 13. století a kupole byla dokončena v roce 1434. Další chloubou města je most Ponte Vecchio, stojící na řece Arno.

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si