> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Itálie > SLOVINSKO A ITÁLIE - TAJEMNÉ JESKYNĚ A POBYT V MOŘSKÉM PARKU LAGUNA

SLOVINSKO A ITÁLIE - TAJEMNÉ JESKYNĚ A POBYT V MOŘSKÉM PARKU LAGUNA
Zájezdy Itálie

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zájezd s koupáním, wellness a výlety, a to v době, kdy každý z nás zatouží po teplé mořské vodě. Jeskyně, bílí Lipicáni, víno kraje Vipava a relaxace v Mořském parku Laguna.

jeskyně Grotta Gigante - Miramare - mořský park Laguna - Škocjanské jamy - Portorož – Sečovlje - Hrastovlje - Lipica - Piran - Lublaň

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z republiky, cesta přes Rakousko.

2. den zájezdu
Cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně GROTTA GIGANTE, úchvatné krápníky a varhany, na jaře zámek MIRAMARE s překrásným parkem, ubytování v St. Bernardinu, v hotelu s mořskými lázněmi, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna.

3. den zájezdu
Pobyt v mořských lázních, fakult. celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů, unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí. Cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice. Návrat v podvečer na relax do lázní, individ. procházka podél pobřeží do Portorože.

4. den zájezdu
Dopoledne koupání, pro zájemce exkurze na solná pole do SEČOVLJE (od 12 osob), HRASTOVLJE, románský kostel sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, světoznámá chovná stanice LIPICA, bílí koně, španělská jezdecká škola nebo návrat na odpolední koupání, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, večerní procházka (2 km) do PIRANU, „benátská architektura“, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka.

5. den zájezdu 
Dopoledne koupání v Mořském parku Laguna. Odjezd a zastávka v hlavním městě Slovinska LUBLAŇ, odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a univerzita. Návrat do Prahy cca 23:30 hod. a dále dle míst nástupů.

Poznámka:
Z organizačních důvodů možnost záměny programu 3. a 4. dne.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
SLO655-17-2 27.09.2017- 01.10.2017 J* 3 7490
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna – 2lůžk. pokoje
 • 3x polopenzi formou bufetu
 • 4denní vstup do zážitkových lázní Laguna do 19.hod.
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné v průběhu zájezdu
 • vstupy do areálu saun a wellnes (cca 15 €)
 • pobytovou taxu (cca 1€/os./noc)
 • fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek

 • 1lůž.pokoj 1600 Kč
 • fakult. výlet 3. den 400 Kč (doprava + průvodce)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč


Nástupní místa

13.04. - 17.04. odjezd J*
27.09. - 01.10. odjezd J*
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Itálie: Grotta Gigante: 8 €
Slovinsko:
Škocjanské jeskyně: 16 €
Hrastovlje: 3 €, ochutnávka v údolí Vipavy: 6 €
LIPICA: 19 €
Sečovlje, vstup do parku: 8,50 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 85 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si