> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Kanada > ZÁPADNÍ KANADA – KRÁSY SKALISTÝCH HOR, KANADSKÝCH PRÉRIÍ I TICHOMOŘSKÉHO POBŘEŽÍ

ZÁPADNÍ KANADA – KRÁSY SKALISTÝCH HOR, KANADSKÝCH PRÉRIÍ I TICHOMOŘSKÉHO POBŘEŽÍ
Zájezdy Kanada

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Mimořádně atraktivní zájezd, který nepotřebuje příliš mnoho představování, neboť mnohé vrcholy, jezera a výhledy se staly legendami kalendářů a pohlednic. Program je primárně zaměřen na přírodní krásy národních parků Kanady a doplňovat jej budou historické monumenty, archeologické lokality, původní prvky indiánské kultury a skvělá gastronomie. Zcela jedinečné je pak absolvování vyhlášené plavby Inside Passage podél divokého pobřeží Tichého oceánu.

Zájezd provází Bc. Zdeněk Sialini

Vancouver – jezero Harrison - NP Revelstoke - NP Glacier - NP Kootenay – NP Banff – Calgary – Drumheller - NP Yoho - Icefield parkway - NP Jasper – park Mt. Robson – plavba Inside Passage – Campbell River – Duncan – Viktorie - Vancouver

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem do Vancouveru, přílet v odpoledních nebo večerních hodinách, transfer na ubytování. Nocleh ve Vancouveru.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka VANCOUVERU, půvabného města na břehu Tichého oceánu, obklopeného horami. Prohlídka historického centra Gastown, nákupní ulice Robson street. Třetí největší čínská čtvrť v Americe, prohlídka klasických čínských zahrad dr. Sun Yat Sena, ostrov Grenville s farmářským trhem a tradičními specialitami kanadské kuchyně a slavné Antropologické muzeum s expozicí věnovanou indiánským obyvatelům Kanady. Večer navštívíme některou ze skvělých restaurací se steakovou kuchyní nebo se specialitami z mořských plodů. Nocleh ve Vancouveru.

3. den zájezdu
Odjezd z Vancouveru k JEZERU HARRISON, druhému největšímu jezeru Britské Kolumbie, procházka okolo jezera a pokračování v cestě do NP REVELSTOKE. Absolvujeme vyhlídkový pěší okruh v parku, který je znám svými horskými loukami a úchvatnou květenou. Uvidíme starobylé cedry a večer se budeme kochat nádhernými výhledy na některé z vyhlídkových tras. Nocleh v Revelstoke.

4. den zájezdu
Navštívíme slavný NP GLACIER, uvidíme řadu vodopádů, projdeme se k místním ledovcům a odpoledne se přesuneme do RADIUM HOT SPRINGS abychom navštívili zdejší geotermální lázně – jedinečný relax v horkých pramenech uprostřed nádherné kanadské přírody. Nocleh v Radium Hot Springs.

5. den zájezdu
Vyrazíme do NP KOOTENAY, projdeme se k MRAMOROVÉMU KAŇONU a odpoledne budeme pokračovat do slavného městečka BANFF. Projdeme si tuto legendu Skalistých hor, ochutnáme zdejší vyhlášené speciality a lanovkou vyjedeme SULPHUR MOUNTAIN, kde se nám naskytne nádherný výhled na horské velikány, ledovce, klikaté řeky a tyrkysová jezera. Nocleh v Canmore.

6. den zájezdu
Celý den budeme věnovat NP BANFF, uvidíme slavný Spring hotel – architektonickou legendu Skalistých hor, budeme objevovat krásy JEZERA VERMILLION, navštívíme muzeum kanadských národních parků, divoké ÚDOLÍ ŘEKY BOW a nevynecháme ani stejnojmenné vodopády. Na konci dne se necháme uchvátit západem slunce nad JEZEREM MINNEWANKA. Uvidíme při večerní projížďce medvědy, jeleny či kozorožce? Nocleh v Canmore.

7. den zájezdu
Budeme brzy vstávat, protože nás čeká výlet do kanadských prérií a do jejich hlavního města Calgary. Ranní jízda pod zasněženými vrcholky s pozorováním zvěře, odpoledne kanadské město kovbojů CALGARY, prohlídka hl. zajímavostí (westernové městečko, mrakokdrapy v downtownu, vyhlídka ze slavné Calgary tower, místa zahajovacího ceremoniálu ZOH v r. 1988) a pokračování v cestě do DRUMHELLERU, kde se nachází nejbohatší naleziště kosterních pozůstatků dinosaurů na světě – exkluzivní návštěva této význačné archeologické lokality, průjezd měsíční krajinou tzv. Badlands s neobyčejnými kamennými hřiby. Večer návštěva některého ze skvělých steakhousů a testování pravé kovbojské stravy. Nocleh v Calgary.

8. den zájezdu
Návrat do SKALISTÝCH HOR. Zastávka u ohromující CASTLE MOUNTAIN a cesta k legendárnímu jezeru LAKE LUISE se zámeckým hotelem na jeho břehu, ale především nádherné tyrkysové jezero, v jehož hladině se odrážejí strmé stěny a ledovce okolních hor. Zastávka a procházka u neméně známého JEZERA MORAINE, které zaplňuje obálky katalogů CK a kalendářů a jeho modrá barva společně s panoramatem Deseti vrcholků se stala neodmyslitelným symbolem kanadských Rockies. Večer procházka v NP YOHO, kde shlédneme úchvatné VODOPÁDY TAKAKKAW, procházka s pozorováním zvěře a úžasné přírody. Nocleh v Lake Luise.

9. den zájezdu
Celý den pojedeme po vyhlášené Ledovcové silnici ICEFIELD PARKWAY, zastavíme se u jedinečného JEZERA PEYTO, jehož tyrkysová barva a nekonečné výhledy platí za jeden z největších zážitků cestovatelů po americkém kontinentě. Projdeme kaňon řeky Mistaya a možnost fakultativně vyjet speciálně upraveným vozem na LEDOVEC ATHABASCA, největší mimoakrtický ledovec světa. Nevynecháme ani vodopády stejného jména a zkusíme i tzv. Skywalking, procházku po skleněné plošině, která se vysouvá nad stovky metrů hluboké údolí. Večer příjezd do městečka Hinton na nocleh.

10. den zájezdu
Budeme poznávat krásy NP JASPER, největšího NP Skalistých hor, zájemci absolvují rafting na řece Athabasca, vyhlídková plavba po úchvatném JEZEŘE MALIGNE, které nabízí neopakovatelné výhledy, budeme pozorovat zdejší divokou faunu a navštívíme také PARK MT. ROBSON s nejvyšší horou Skalistých hor. Uvidíme losy při procházce okolo Losího jezera? Cesta pravou kanadskou divočinou do Prince George na nocleh.

11. den zájezdu
Odbočíme z hlavních turistických tras a vydáme se do nedotčené přírody plné zvěře, úchvatných výhledů a pravé romantiky z dob pionýrů kanadského Západu a zlatokopů. Celodenní vyhlídková jízda divokou Britskou Kolumbií až na oceánské pobřeží. Nocleh v Prince Ruppert.

12. den zájezdu
Brzy ráno se nalodíme a vydáme se na plavbu, která je právem považována za vrcholný zážitek všech cestovatelů – slavná INSIDE PASSAGE – plavba Vnitřním průlivem okolo pobřeží, mezi tisíci zelenými ostrůvky, s výhledy na velehory, s nespočtem mořských orlů, kosatek, migrujících velryb, tuleňů, písčitých pláží a severských deštných pralesů lemujících břeh. Pozdě večer připlutí na ostrov Vancouver. Nocleh na ostrově Vancouver.

13. den zájezdu
Jízda po OSTROVĚ VANCOUVER se zastávkami v CAMPBELL RIVER, hlavním městě světového lovu lososů a DUNCANU, který je znám bohatým kulturním životem zdejší indiánské komunity. Odpoledne hlavní město Britské Kolumbie – elegantní VIKTORIE s přístavem plným gurmánských specialit, ale i tuleňů, které je možno krmit z ruky, neogotické památky a šarm koloniálních dob. Odoláte šálku skvělého čaje v hotelu Fairmont Empress nebo dokonale čersvým Fish and Chips? Nocleh ve Victorii.

14. den zájezdu
Návštěva slavných BUTCHART GARDENS (UNESCO), klenot světové zahradní architektury, přejezd trajektem zpět do VANCOUVERU a dokončení prohlídky města, unikátní Capilano bridge – visutý most, z něhož se mnohým zatočí hlava, nádherný pobřežní Stanley park s vyhlídkovou promenádou nebo vancouverské akvárium s běluhami a řadou jiných živočichů a atrakcí. Večer se rozloučíme s Vancouverem v některé ze stylových restaurací v přístavu. Nocleh ve Vancouveru.

15. den zájezdu
Dle letového řádu odlet zpět do ČR, v případě časových možností dopoledne individuální nákupy či prohlídky muzeí a galerií.

16. den zájezdu
Přílet do ČR v odpoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Letecky
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
CAN738-17-1 30.06.2017- 15.07.2017 L2, L3 14 84990
Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Vancouver - Praha vč. let. tax, transfer z/na letiště 
 • dopravu pronajatým minibusem 
 • 14x ubytování v hotelech či motelech – 2lůžk. pokoje 
 • 6x snídani
 • trajekt do Vancouveru
 • plavbu Inside Passage
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • • vstupné
 • fakult. služby, výlety
 • spropitné pro místního řidiče cca 20 $/os.
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Vstupní vízum

 • bezvízový styk

 • Od 15.3.2016 potřebují bezvízoví turisté cestující letecky do Kanady (včetně tranzitu přes Kanadu) elektronické cestovní povolení (eTA)
 • K žádosti cestující potřebují platný cestovní pas, elektronické zařízení s přístupem k internetu (vč. mobilního telefonu), e-mailovou adresu a platební kartu. Proces podání žádosti zabere pouze malou chvíli a schválení probíhá během několika minut, nejpozději ve lhůtě do 72 hodin. Autorizace je platná po dobu 5 let nebo do vypršení platnosti pasu.
 • S platností od 1. srpna 2015 zavedla Kanada systém elektronického povolování cest „electronic travel authorization – eTA“, obdobný systému ESTA používanému v USA. V termínu do 15. března 2016 bylo prověření systémem eTA nepovinné. Úkolem systému je prověření těch cestujících v letecké dopravě, kteří přijíždějí do Kanady (včetně tranzitu) v rámci bezvízového styku. Žádost o povolení cesty je podávána prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada http://www.canada.ca/eTA.

 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 21000 Kč (povinný při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 1250 Kč 
 • registrace eTA ke vstupu na území Kanady 150 Kč

Nástupní místa

30.06. - 15.07. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Kapesné

Na výlety a vstupné doporučujeme částku cca 350 CAD = 250 EUR. Samozřejmě není podmínkou absolvovat všechny výlety a vstupy (obvykle stačí pro plnohodnotný zážitek zhruba polovina aktivit).

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si