> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Kostarika > KOSTARIKA, PANAMA, NIKARAGUA, STŘEDOAMERICKÁ MOZAIKA

KOSTARIKA, PANAMA, NIKARAGUA, STŘEDOAMERICKÁ MOZAIKA
Zájezdy Kostarika

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Výprava do nitra panenských pralesů a na vrcholky obřích vulkánů zpříjemněná přeletem z Panamy do Kostariky. Vydejte se s námi do zemí Střední Ameriky, uzavřených mezi Atlantickým a Tichým oceánem. Navštívíme Kostariku, tropický ráj zvířat, rostlin a především domov vulkánů, Panamu s korálovými ostrovy Bocas a na závěr Nikaragua s koloniální atmosférou svébytné Granady.

San José – vulkán Poás – vulkán Barva – NP Braulio Carrillo – NP Tortuguero – Puerto Viejo – ostrovy Bocas del Toro – Orosí – NP Tapantí – Lago de Cachí – vulkán Irazú – Turrialba – Guayabo – Monteverde – Santa Elena – vulkán Arenal - vodopády La Catarata De La Fortuna - NP Rincón de La Vieja - San Juan del Sur – Granada - Managua

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do SAN JOSÉ, města položeného uprostřed Centrálního údolí, obklopeného ze všech stran horami s vulkány. Dle časových možností procházka úzkými uličkami nebo tzv. Šmída típla „večeře“ v oblasti El Pueblo proslulé koloniálním stylem a bary s latinskoamerickou hudbou.

2. den zájezdu  
Kostarický vulkán VOLCÁN POÁS (2708 m) ve stejnojmenném NP. Vyvezeme se téměř až k hlavnímu kráteru vyplněnému tyrkysovou vodou, z níž vystupují siřičité plyny. Projdeme se krajinou horského mlžného lesa posetou fumaroly a kapradinami až k laguně Botos obehnané broméliemi. Zpáteční cesta podél kávových plantáží oblasti HEREDIA a je tedy nutností absolvovat jednu z tzv. coffee tours, jejíž součástí je i ochutnávka vynikající čokolády.

3. den zájezdu
Ranní výstup na vulkán BARVA (2906 m, cca 5 hod. cesta tam i zpět) s panoramatickými výhledy na sousední sopku Irazú, kolem poledne návštěva tropického pralesa v NP BRAULIO CARRILLO s kaňony a vodopády, jehož typickými obyvateli jsou tukani, jaguáři, oceloti a další.

4. den zájezdu  
Plavba lodičkou vodními kanály mezi mangrovovými porosty NP TORTUGUERO až do stejnojmenné vesničky izolovaného NP proslulého jako hnízdiště karety obrovské. Park je domovem krokodýlů, ary zelené, 160 druhů savců nebo také kapustňáka. Prozkoumáme místní pláž, stezku Sendero Natural a vesnici s dřevěnými domky, připomínající tropickou zahradu, ochutnáme tradiční karibskou kuchyni.

5. den zájezdu
Přejezd k nejkrásnějším plážím Karibiku, do oblasti PUERTO VIEJO zahalené tajemnem afro-karibských osadníků. Cestou zastávka u mořské rezervace NP CAHUITA, procházka pobřežím, možno spatřit lenochody a nosály, až k pláži PLAYA VARGA, kde se vykoupeme.

6. den zájezdu  
Volný den, odpočinek na plážích Playa Chiquita nebo Playa Negra, šnorchlování na Punta Uva, zapůjčení kola a projížďky podél moře do vesnice Manzanillo s pozorováním opic a motýlů, pro aktivnější procházka k Punda Mona (Opičí bod) skrz rezervaci LAGO DE CACHÍ korálovým útesem. Západ slunce, reggae.

7. – 10.den zájezdu  
Přejezd do PANAMY a vodním taxi na nejkrásnější ostrovy Panamy - BOCAS DEL TORO, tzv. Galapágy 21. stol. Volné dny k lenošení na plážích, šnorchlování a užívání si Karibiku. Možnost prozkoumání vesniček původního kmene Ngobe-Buglé nebo můžeme vodním taxíkem přeplouvat z ostrova na ostrov. Poslední den přelet zpět do San José.

11. den zájezdu  
Přejezd do vesničky OROSÍ s kostelem – nejstarší křesťanská památka Kostariky, pokračujeme do nejvlhčího NP TAPANTÍ, velmi často tu narazíte na tapíra a díky vysoké vlhkosti i na vzácné žáby. Budeme míjet jezero LAGO DE CACHÍ a dojdeme k nejvyšší kostarické sopce, do NP VOLCAN IRAZÚ (3432 m), vyjedeme na vrchol, procházka kolem kráteru, za jasných dní výhledy až na pobřeží Karibiku i Pacifiku.

12. den zájezdu  
Kolem sopky TURRIALBA (3340 m) projedeme k  archeologickému nalezišti GUAYABO (stavby z období 300-700 let n. l.) s podzemními akvadukty. Návrat zpět do SAN JOSÉ, dokončení prohlídky města, tržiště Mercado Central, elegantní Teatro Nacional.

13. den zájezdu
Příjezd do oblasti prastarého mlžného horského lesa MONTEVERDE, do ráje ornitologů (početná skupina vzácných ptáků kvesalů). Neopakovatelná lehká túra po stezce Sendero el Puente, její část tvoří i visutý most v korunách stromů, až k vodopádu San Luis. Pro zájemce tajuplná noční exkurze, pozorování sklípkanů, netopýrů, tukanů (cca 20 $).

14. den zájezdu  
Volný den přímo v džungli. V  rezervaci SANTA ELENA můžete navštívit Zahradu orchidejí, Serpentario, chráněná stanice s množstvím hadů nebo Motýlí zahradu s mravenčí kolonií.

15. den zájezdu
Přejezd do vesnice LA FORTUNA, přímo pod majestátní nejaktivnější vulkán západní polokoule ARENAL (1633 m). Vydáme se na lehkou túrou k 70 m vysokým vodopádům LA CATARATA DE LA FORTUNA, koupání a dále směrem k jezeru CERRO CHATO.

16. den zájezdu
Poslední kostarický NP RINCÓN DE LA VIEJA, cestou zastavíme na vyhlídce Arenal 1968 s výhledy na samotný vulkán (1916 m). NP nás překvapí suchou krajinou savan, vřícími bahenními jezírky a mini vulkány. Jelikož se nacházíme v oblasti činné sopky, není náhodou, že tu můžeme vidět časté lávové proudy.

17. den zájezdu
Přejezd do NIKARAGUY, do kdysi ospalého rybářského městečka SAN JUAN DEL SUR, dnes oblíbené prázdninové letovisko, v bujném údolí řeky protékající městem až na pláž s tmavým pískem, uzavřenou mezi dvěma útesy, úchvatné západy slunce.

18. den zájezdu
Navštívíme koloniální město GRANADA, nejstarší v celé Střední Americe. Projdeme se po Calle de Calzada, prastaré granadské domy, starobylý klášter San Francisco s vzácnými petroglyfy, nábřeží Nikaragujského jezera. K večeru vyrazíme po cestě kolem kuželu sopky Masaya do hl. města MANAGUY.

19. – 20. den zájezdu  
Odlet zpět do ČR.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Letecky
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
CR732-17-3 29.10.2017- 07.11.2017 L2 18 69990
CR732-17-2 18.11.2017- 07.12.2017 L2 18 69990
Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha – San José a Managua - Praha vč. let. tax a poplatků
  • přelet Bocas del Toro - San José vč. let. tax a poplatků
  • transfery minibusem, místním autobusem, lodí
  • 18x ubytování v turistických hotelech a penzionech latinskoamerického standardu
  • 18x snídaní
  • ochutnávka kávy a čokolády
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, vstupní a výstupní poplatky (cca 30 $) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 7000 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1300 Kč

Nástupní místa

25.03. - 13.04. odjezd L2
18.11. - 07.12. odjezd L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Očkování

Nové nařízení!
Všichni cestující, kteří do Kostariky a Nikaraguy přijíždějí z Panamy, musejí mít s sebou očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici.

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si