> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Maďarsko > BUDAPEŠŤ, KRÁLOVNA DUNAJE, LÁZNĚ A PALÁCE

BUDAPEŠŤ, KRÁLOVNA DUNAJE, LÁZNĚ A PALÁCE
Zájezdy Maďarsko

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“, výhledy na nasvícené monumenty města.

Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ, výhled na město od citadely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní „stánek“ v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky příjemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, případě večeře.

2. den zájezdu 
Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod.

3. den zájezdu
Po snídani Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Váci utca společenské a nákupní centrum Budapešti, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončí relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
HU682-18-1 31.03.2018- 02.04.2018 F, L + Ostrava 2 3141
HU682-18-2 06.05.2018- 08.05.2018 F, L + Ostrava 2 3141
HU682-18-3 28.09.2018- 30.09.2018 F, L + Ostrava 2 3141
HU682-18-4 07.12.2018- 09.12.2018 F, L + Ostrava 2 3141
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Sleva

 • Sleva 55+ ze základní ceny 5%

Fakultativní příplatek

 • 1lůž. pokoj 800 Kč
 • 2x večeře 600 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč
 • vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)

Nástupní místa

31.03. - 02.04. Odjezd F, L + Ostrava (+500)
28.04. - 01.05. Odjezd F, L + Ostrava (+500)
28.09. - 30.09. Odjezd F, L + Ostrava (+500)
07.12. - 09.12. Odjezd F, L + Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si