> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Mexiko > GUATEMALA A MEXIKO, TAJEMSTVÍ MAYŮ, AZTÉKU A OLMÉKŮ

GUATEMALA A MEXIKO, TAJEMSTVÍ MAYŮ, AZTÉKU A OLMÉKŮ
Zájezdy Mexiko

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Navštivte s námi domov Olméků, Mayů i Aztéků, chrámové pyramidy v džungli, pláže a korálové útesy Karibiku. Čeká nás tajemná a originální Guatemala, posvátné jezero Atitlán, magický Tikal a Mexiko, sněhobílé pláže, koloniální města kypící životem, kolébka starých indiánských civilizací, chrámy postavené na vrcholcích pyramid, temperament Latinské Ameriky.


Mexico City - Teotihuacán - Oaxaca de Juarez - Monte Albán - Puerto Angel - Chiapas - San Cristóbal de Las Casas - Panajachel - Santiago de Atitlán - Flores - Tikal - Palenque - Villahermosa - Merida - Uxmal - Chichén Itzá - Tulum - Cancún

Program zájezdu

1. - 3. den zájezdu:
Přílet do MEXICO CITY, prohlídka hlavního města, prezidentský palác, katedrála, ruiny aztéckého TENOCHTITLANU, nejlepší muzeum mezoamerických kultur, starověké město bohů TEOTIHUACÁN se Sluneční a Měsíční pyramidou, západ slunce na vrcholu Latinskoamerické věže, přejezd pronajatým busem mexickými horami do OAXACY.

4. den zájezdu:
Koloniální město OAXACA DE JUAREZ, muzeum s poklady zapotéckých hrobek, zlatá Růžencová kaple, hlavní město Zapotéků MONTE ALBÁN, fakultativně jeden z nejstarších stromů Ameriky v El Tule, dva až tři tisíce let starý cypřiš.

5. - 6. den zájezdu:
Přejezd na pobřeží PACIFIKU, rybářský přistav PUERTO ANGEL, koupání a šnorchlování v rajských zátokách s ochutnávkou mořských plodů, noční přejezd autobusem do CHIAPASU.

7. - 8. den zájezdu:
Indiánské i koloniální město SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS se skvostnou katedrálou a malebným indiánským tržištěm, nejlepší nákupy indiánských suvenýrů, přejezd pronajatým mikrobusem do GUATEMALY.

9. den zájezdu:
PANAJACHEL, městečko na březích jezera Atitlan s působivými výhledy na tři sopečné kužely, osady a barevné kroje potomků Mayů, za příznivého počasí projížďka lodí po jezeře s návštěvou indiánských trhů v SANTIAGU DE ATITLÁN.

10. - 11. den zájezdu:
Přejezd do oblasti Peténu, živé turistické městečko FLORES na ostrůvku v jezeře Petén Itzá, návštěva největší mayské lokality TIKAL, město v deštném pralese s největšími předkolumbovskými stavbami, zdejší chrámy vysoké až 64 m jsou jedním z divů západní polokoule.

12. - 13. den zájezdu:
Přejezd zpět do Mexika, městečko PALENQUE uprostřed džungle, pověstné modré kaskády AQUA AZUL a 35 m vysoký vodopád MISOLHA s tajemnou jeskyní, prohlídka sugestivních mayských ruin Palenque v Lacandonském pralese, krajková architektura mayských chrámů, palác s observatoří, podzemní hrobka mayského vládce Pakala. VILLAHERMOSA, archeologický park LA VENTA se skanzenem nejstarší americké civilizace Olméků. Místní ZOO se zástupci živočišné i rostlinné říše Chiapasu a Tabasca, noční přejezd lux. linkovým busem do Meridy.

14. - 15. den zájezdu:
Tajemství dávných civilizací, exotická příroda a nejkrásnější pláže Karibiku to je poloostrov YUCATAN, kde mnoho památek stále zůstává velkým tajemstvím džungle. Navštívíme koloniální „bílé město“ MERIDA. Mayská města v džungli - starodávný UXMAL (UNESCO), tajemství mayských obětních rituálů, Čarodějova pyramida a Guvernérův palác, archeologické naleziště CHICHEN ITZÁ (UNESCO), prohlídka nejslavnějších mayských památek komplexu - slavná Kukulkánova pyramida, sluneční observatoř, posvátná cenote - pradávné mayské studny, průzračná jezírka uprostřed džunglí.

16. - 17. den zájezdu:
TULUM, jediné mayské město na mořském pobřeží. Pobyt u Karibiku, koupání a šnorchlování ve smaragdových vodách oceánu, relaxace na bílých plážích pod palmami

18. - 19. den zájezdu:
Přesun na letiště CANCÚN, odlet do Mexico City, návrat do ČR.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Letecky
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí bez stravy
MEX739-17-2 18.10.2017- 05.11.2017 L1 12 61990
Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Mexico City - Praha vč. letištních tax a poplatků
 • vnitrostátní letenku Cancún - Mexico City vč. letištních tax a poplatků
 • 12x ubytování v hotelích**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x ubytování v tradičních "cabaňas" na pláži Karibiku
 • 2x noční přejezd busem
 • veškerá doprava dle programu
 • průvodce
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6900 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč

Nástupní místa

05.05. - 23.05. odjezd L1
18.10. - 05.11.. odjezd L1
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Vstupní vízum

• bezvízový styk do Mexika a Guatemaly pro občany ČR

Orientační ceny vstupného

Mexiko: antropologické muzeum 57 MXN, Torre Latina 70 MXN, Teotihuacan 57 MXN
Oaxaca: muzeum 57 MXN, Monte Albán 57 MXN
Puerto Angel: lodní výlet 180 MXN
Palenque: vstup NP+ruiny 27+57 MXN, Misol Ha 20 MXN, Agua Azul 38 MXN
Uxmal 57+125 MXN, Chichen Itza 57+125 MXN, Tulum 57 MXN, cenote 56 MXN
Guatemala: Tikal 150 GTQ

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 400 USD. Pro neočekávané případy doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu alespoň 200 USD.

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si