> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Slovensko > RELAX V PIENINÁCH S VÝLETY DO POLSKA

RELAX V PIENINÁCH S VÝLETY DO POLSKA
Zájezdy Slovensko

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Poznejte s námi slovenskou i polskou oblast NP Pieniny. Ubytování budeme v hezké horské chatě v Lesnici, v samém centru národního parku. Osobitý folklor místních goralů, koliba, místní speciality, wellness a hotelový bazén. Turistické procházky, plavba na pltích po Dunajci, výstup na Trzy Korony, jedinečné památky UNESCO, termální lázně, Krakov a skanzen Vlkolínec.

Niedzica - Lesnice – Červený klášter - Trzy Korony - Splav Dunajca– Bardějov – Stará L’ubovňa – Spišský hrad – Levoča – Vrbov – Wieliczka – Krakov – Sczawnica – Vlkolínec

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd přes Frýdek-Místek do Polska. Odpoledne majestátný hrad NIEDZICA, tyčící se vysoko na skalním ostrohu nad czorstynskou vodní nádrží na řece Dunajec, je již součástí polské strany NP Pieniny. Příjezd na Slovensko do osady LESNICA, turistický ráj a srdce NP Pieniny na řece Dunajec, která tu vytváří polsko-slovenskou hranici. Fantastická atmosféra místa díky osobitému folkloru místních goralů. Ubytování v horské chatě Pieniny***, goralská koliba, místní speciality, wellness a hotelový bazén.

2. den zájezdu
Centrum NP Pieniny ČERVENÝ KLAŠTOR, drsný život dávných mnichů přiblíží prohlídka kartuziánského kláštera. Turistika na polské straně parku, zakončená výstupem na dominantu Pienin TRZY KORONY (982 m) bude odměněna fantastickým výhledem na celou oblast Pienin. Odpoledne největší atrakce, plavba na typických plavidlech pltích po hraniční řece Dunajec do Lesnice. Během večeře místní zvyk „pasování Gurala“. Nocleh.

3. den zájezdu
Výlet do slovenské oblasti Šariše, lázeňské město BARDĚJOV (UNESCO). Díky dokonale zachovalému středověkému centru je město považováno za jedno z nejkrásnějších slovenských měst. Odpoledne STARÁ L’UBOVŇA v předhůří Pienin. Zdejší majestátný hrad L’ubovňa dokonce střežil ve svých zdech polské korunovační klenoty. Nelehký život goralů v oblasti Pienin přiblíží L’ubovniansky skanzen pod hradem. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Navštívíme jeden z největších hradních komplexů střední Evropy SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO). Perla mezi slovenskými městy, LEVOČA (UNESCO). Zdejší městská památková rezervace se pyšní takovými skvosty, jako gotický kostel Sv. Jakuba s největším dřevěným oltářem na světě. Zbytek dne strávíme relaxací v termálních lázních VRBOV. Geotermální voda o teplotě od 26° do 38°C má blahodárné účinky na pohybové a nervové ústrojí, dýchací a srdeční systém. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Celodenní výlet do Polska, prohlídka jednoho z nejstarších světových solných dolů WIELICZKA (UNESCO). Odpoledne bývalé královské město KRAKOV (UNESCO), královský zámek WAWEL s katedrálou sv. Stanislava a Václava – místo korunovací a posledního odpočinku mnoha polských králů, centrum města - rynek Glówny s Mariánským kostelem, Radniční věží a historickou tržnicí Sukiennice. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Autobusem nebo procházkou kolem Dunajce se vydáme na polskou stranu, do kouzelného lázeňského města SCZAWNICA - prohlídka centra, ochutnávka minerální vody ze zdejších pramenů. Výjezd lanovkou na hraniční vrchol Palenica (719 m) s úchvatným výhledem na oblast Pienin. Zpět na ubytování do Lesnice se vrátíme pěšky.

7. den zájezdu
Po snídani odjezd. Cestu prohlídka unikátního skanzenu VLKOLÍNEC (UNESCO), dokreslujícího lidovou architekturu celého karpatského regionu. Návrat do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
Dvoulůžkový pokoj
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
SK666-17-1 04.06.2017- 10.06.2017 A, B* 6 7490
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 6x ubytování v Lesnici, horská chata*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (součástí chaty je i wellnes, bazén - za poplatek)
 • 6x polopenzi
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lanovky
 • plavbu na pltích
 • vstupy do sauny a hotelového bazénu (2hod./5€)
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Nástupní místa

04.06. - 10.06. odjezd A, B* , nástup Ostrava není možný
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si