> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Španělsko > MADRID – POKLADNICE UMĚNÍ, S VÝLETY DO TOLEDA A KLÁŠTERA EL ESCORIAL

MADRID – POKLADNICE UMĚNÍ, S VÝLETY DO TOLEDA A KLÁŠTERA EL ESCORIAL
Zájezdy Španělsko

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zaleťte si s námi do Madridu, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským temperamentem a veselím. Do města fantastických muzeí a galerií, půvabných náměstí i širokých a honosných bulvárů. Podívat se můžete také do Toleda, které je jedinečným svědkem minulosti, městem tří kultur, tří světů a do kláštera El Escorial, jehož monumentalita doslova bere dech.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MADRIDU.Transfer na ubytování do hotelu. První část prohlídky Madridu. Podíváme se na náměstí Sluneční brány (Puerta del Sol), které je opravdovým srdcem celého Španělska. Odtud budeme pokračovat ke Královskému divadlu a na Východní náměstí (Plaza Oriente), dále po Calle Mayor, k půvabné Plaza de la Villa až na pompézní Plaza Mayor, hlavní madridské náměstí. Do obdélníku uzavřené domy tmavě rudé barvy, jejich balkony, ozdobné věžičky, mansardová okna i jezdecká socha Filipa III. vytvářejí úchvatnou prostoru. V minulosti náměstí sloužilo jako aréna pro býčí zápasy nebo jako místo inkvizičních procesů. Večer individuální volno.

2. den zájezdu
Dopoledne je pro zájemce připraven fakultativní výlet za hranice města. Společně místní dopravou odjedeme na severozápad od Madridu, na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama, k prohlídce monumentálního paláce a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL (UNESCO). Stavba odráží královu oddanost katolické víře, k níž se přidává nespočet uměleckých děl, Královská knihovna s jedinečnými freskami, mramorový Královský panteon atd. Po návratu do Madridu nás čeká prohlídka další části města. Vydáme se na Paseo del Prado, třídu umění světového věhlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých sbírek, jíž dominuje skvělé Museo del Prado. Tato galerie v sobě soustřeďuje největší kolekci španělských mistrů na světě. Na stěnách visí mj. obrazy Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. Na své si však přijdou také milovníci děl italských, francouzských nebo anglických malířů. Především 20. století je pak zastoupeno v Museo Reina Sofía, kterého nejznámějším exponátem je slavná Picassova Guernica. Pozadu rozhodně nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza, na jehož stěnách je dokumentováno osm století výtvarného umění.

3. den zájezdu
Ráno vyjedeme na fakultativní výlet do TOLEDA (UNESCO). Středověké městské opevnění, kamenné křivolaké uličky, malebná náměstí, přepychové paláce a nesčetné svatostánky doslova dýchají historií a na každém kroku připomínají staleté soužití tří místních kultur, křesťanské, židovské a muslimské. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se vydáme k dominantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Budeme pokračovat k monumentální katedrále, perle vrcholné gotiky s příměsí dalších slohů a kolem půvabné radnice dojdeme ke kostelu Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme se u dvou místních synagog a společnou procházku zakončíme u překrásného kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit samotná katolická veličenstva, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do metropole navštívíme přepychový Královský palác (Palacio Real), stavbu, jež se řadí mezi nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. Velkolepost palácového komplexu podtrhuje přilehlá katedrála Almudena.

4. den zájezdu
Po snídani dokončíme prohlídku města. Projdeme se po okázalé Calle Alcalá, dále po rušné Gran Vía, zamíříme na Plaza Cibeles a přijdeme až k Parku Retiro. Individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Letecky
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí snídaně
E598-17-2 19.10.2017- 22.10.2017 L2, L3 3 12490
Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha - Madrid - Praha
  • letištní taxy
  • kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
  • transfer z/na hotel
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 2 %

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2690 Kč (povinný při nedoobsazení) 
  • výlet vlakem do Toleda 800 Kč
  • odbavení zavazadla do 20 kg 1200 czk
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

Nástupní místa

25.05. - 28.05. odjezd L2, L3
19.10. - 22.10. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Madrid: Královský palác – 10 €
Madrid: Prado – 14 €
Madrid: Museo Arte de la Reina Sofia – 10 €
Madrid: Botanická zahrada – 2 €
Madrid: metro v Madridu – 1,5 € / 1 jízda
El Escorial: 21 € - prohlídka pouze s místním průvodce:
prostory Filipa II., Pantheon, Knihovna, Obrazárna a
Bazilika.
Fakult. výlet vlakem do Toleda - 890 Kč / os. Nutno nahlásit a zaplatit již při přihlášení na zájezd.
Toledo: Cristo de la Luz – 3,5 €
Toledo: San Juan de los Reyes – 6 €
Toledo: katedrála – 9 €
Toledo: kostel S. Tomé – 5 €
Toledo: synagoga La Blanca – 6 €
Toledo: synagoga Sefardí – 3,5 €
Toledo: synagoga El Transito 6 €
Toledo: Dům El Greca - 8 €
Alcazar: vojenské muzeum - 8 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 70 € a na vstupy během fakult. výletu: celkem cca 45 €.

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si