> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Turecko > Východní Turecko - po stopách starověkých civilizací

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Poznávací zájezd Turecko

Nermut Dagi - Karakuş - Arsamei - Harran - Şanli Urfa - Mardin - Midiyat - Diyarbakir - Akhtamar - Cavustepe - jezero Van - Ararat - Ishak Paşa Sarayi - Ani - Kars - Erzurum - Bayburt - Amasya - Hattusas - Ankara
Vydejte se s námi na podrobný poznávací okruh po východním Turecku. Poznejte hor¬naté a zalesněné pobřeží Černého moře, památky rozlehlé arménské říše, megalomanskou hrob¬ku na vrcholu hory Nemrut Dagi ve výšce přes 2.000 metrů, posvátné město Urfa nedaleko hranice se Sýrií. Do programu máme zařazen vnitrostátní let Istanbul – Malatya, kterým si zkrátíme přejezdy o 1.200 kilometrů a budeme mít více času na poznávání krás východního Turecka.

Program zájezdu

Poznávací zájezdy Turecko - Program zájezdu

1.den Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul – Malatya, přílet v pozdních večerních hodinách.
2.den Jeden z vrcholů našeho zájezdu do Turecka bude zcela jedinečná oblast hory Nemrut Dagi (Unesco), s hrobkou komagenského krále Antiocha. Vydáme se mikrobusy za poznáváním nejvýznamnějších památek z dob Kommagenského království. Římský most z doby císaře Septimia Severa, skalní reliéfy v ARSAMEI a hrobka královen na kopci Karakuş. Uměle navr¬šený vrchol hory Nemrut Dagi ve výšce 2.100 metrů s terasami vyzdobenými sochami řeckých bohů a krále Antiocha.
3.den HARRAN – místo spojené s prorokem Abrahámem, typické hliněné domy ve tvaru úlů, komplex arabské univerzity z 8. stol. Şanli Urfa – místo narození proroka Abraháma s významnými mešitami a bazény s posvátnými kapry.
4.den Terasovitě vystavěné středověké město MARDIN s několika kostely a medresami a nedaleko něj ležící rozsáhlý komplex kláštera Deir Az-Zafaran založený r. 493. Městečko MIDIYAT s atmosférou dávno zašlých časů a několika kostely.
5.den Putování za syrskými ortodoxními křesťany na planinu Türabdin – jeden z nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných kostelů na planině Türabdin - Mar Gabriel. Odpoledne DIYARBAKIR – starobylé město s islámskými památkami a mohutným prstencem hradeb se 72 věžemi.
6.den Přejezd k jezeru Van. Monumentální kráter vyhaslé sopky Nemrut Dagi (2.950 m. vysoká) s termálními prameny a studeným a teplým jezerem, možnost koupání nebo procházky po okolí.
7.den Okruh kolem jezera Van: jezero Van je největší turecké jezero ležící v nadm. výšce 1.700 metrů. Jeden z nejlépe dochovaných arménských kostelů na ostrově AKHTAMAR. Pevnost z dob říše Urartu v ÇAVUŞTEPE.
8.den VAN – urartská pevnost Vankale (9. st. př.n.l.). Malebné Muradijské vodopády. Průjezd pod biblickou horu Ararat (5.165 metrů). Monumentální palác Ishak Paşa Sarayi nedaleko íránských hranic.
9.den Přejezd podél arménské hranice do Karsu. ANI - zříceniny arménského města z raného středověku, bývalo zde 10.000 domů, 1.000 kostelů, monumentální hradby a pevnost, jedinečný kaňon řeky Achurjan.
10. den KARS - centrum severovýchodního Turecka s monumentální pevností a arménským kostelem 12 apoštolů. Monumentální středověký most COBANDEDE KOPRÜSÜ. Staré islámské město ERZURUM položené ve výšce 1 950 m n.m., se zajímavými medresami.
11. den BAYBURT - nejrozsáhlejší středověké opevnění v Turecku. Nádherná krajina v Pontském pohoří. Klášter SUMELA z 10. stol. přitisknutý ke skále v lesnatém národním parku nedaleko pobřeží Černého moře..
12.den Přejezd po pobřeží Černého moře. AMASYA – městečko položené v kaňonu řeky Yeşilirmak se skalními hrobkami pontských králů a mnoha starými islámskými stavbami.
13.den HATTUŞAŞ (Unesco) – hlavní město říše Chetitů, Lví brána, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový komplex. Skalní svatyně Yazilikaya s reliéfy chetitských bohů.
14.den Přejezd do ANKARY, návštěva Muzea anatolských civilizací, nejvýznamnější muzeum dokumentující památky nejstaršího lidského osídlení Malé Asie, zvláště památky na říši Chetitů. Přejezd do Istanbulu.
15.den Odlet z Istanbulu zpět do ČR.

Termíny a ceny

Cena zahrnuje

leteckou přepravu Praha – Istanbul – Malatya a Istanbul – Praha, letištní taxy, dopravu místním busem, 14x ubytování v hotelu, 14x snídani, 13x večeři, českého a tureckého průvodce, výjezd minibusy na Nemrut Dagi do výšky 2.100 metrů, komplex.pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje

svozy na letiště (viz trasa L2) jsou možné pouze v květnovém termínu

Fakultativní příplatek

připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
Poznávací zájezdy pro školy
Poznávací zájezdy pro školy
KE STAŽENÍ
CK Redok na Facebooku

Přečtěte si