> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Ukrajina > POHODOVÉ TOULKY NA PODKARPATSKÉ RUSI

POHODOVÉ TOULKY NA PODKARPATSKÉ RUSI
Zájezdy Ukrajina

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Chcete navštívit Podkarpatskou Rus? Toužíte poznat nebo se vrátit na toto malebné území? V tom případě máme nachystánu akci, při které formou hvězdicovitých výletů ze dvou základen můžete s námi prokřižovat střední a východní část zdejšího kraje. Pojeďte na pohodový pobyt plný romantických toulek po údolích, hřebenech a vesnicích zpestřený místním folklórem s podporou autobusu a noclehy v hotelu a v turbáze (turistické základně).

Program zájezdu

1. - 2. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách, noční tranzit Slovenskem na Podkarpatskou Rus. Dopolední prohlídka hlavního města UŽHOROD, procházka historickým centrem, skanzen, hrad aj. Přejezd do střední oblasti Podkarpatské Rusi. Zde se ubytujeme v hotelu na 4 noci.

3. den zájezdu
Navštívíme perlu Karpat SINĚVIRSKÉ JEZERO, největší přírodní jezero v Podkarpatské Rusi, uzavřené morénou ledovcového původu. K jeho vzniku se váže pověst symbolizovaná vyřezávanou dřevěnou stavbou na břehu jezera. Vycházka či túra v NÁRODNÍM PARKU SINĚVIR, kterým prochází pohoří východních Karpat.

4. den zájezdu
Túra pod BORŽAVSKOU POLONINOU k vodopádu ŠIPOT nebo s pomocí sedačkové lanovky výlet na její hlavní hřeben.

5. - 6. den zájezdu
Návštěva vesnice KOLOČAVA s hrobem Nikoly Šuhaje a českých četníků, muzeem I. Olbrachta a historie, přejezd do Rachovské oblasti s několika poznávacími zastávkami cestou, dřevěné kostelíky, geografický střed Evropy, košíkářská vesnice IZA. Ubytování na 3 noci v turbáze.

7. - 8. den zájezdu
Návštěva JASINY, bývalého nejvýchodnějšího městečka první republiky, pěší túry v okolí JABLONICKÉHO PRŮSMYKU, v případě příznivého počasí a zájmu klientů fakultativní motovýlet na Svidovecký hřeben s vrcholem Bliznica.

9. - 10. den zájezdu
Zastávka ve vyhlášené SOLOTVINĚ, pro zájemce možnost koupání ve slaném jezírku. Prohlídka města a hradu v MUKAČEVĚ. Večer odjezd do republiky, návrat v poledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
UK765-17-2 11.08.2017- 20.08.2017 J* + Jihlava, Olomouc 7 9590
Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem
  • 7x ubytování z toho: 4x v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x v turbáze - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 7x polopenzi
  • průvodce 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinný při nedoobsazení)

Nástupní místa

21.07. - 30.07. odjezd J + Olomouc, Jihlava
11.08. - 20.08. odjezd J + Olomouc, Jihlava
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 €

Zajímavosti

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si