Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ALBÁNIE – DIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU

Kód zájezdu: AL435-19 Počet nocí: 9 Strava: polopenze Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 14 990 Kč

Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“ a užijeme si koupání a pláži Valonského zálivu.Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
AL435-19-1 od: 30.05.2019
do: 10.06.2019
zobrazit 9 14 990 Kč Rezervovat místa
AL435-19-2 od: 04.07.2019
do: 15.07.2019
zobrazit 9 15 490 Kč Rezervovat místa
AL435-19-3 od: 05.09.2019
do: 16.09.2019
zobrazit 9 14 990 Kč Rezervovat místa
KódAL435-19-1
Termínod: 30.05.2019 do: 10.06.2019
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady
Počet nocí9
dospělá osoba - polopenze14 990 Kč
Rezervovat místa
KódAL435-19-2
Termínod: 04.07.2019 do: 15.07.2019
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady
Počet nocí9
dospělá osoba - polopenze15 490 Kč
Rezervovat místa
KódAL435-19-3
Termínod: 05.09.2019 do: 16.09.2019
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady
Počet nocí9
dospělá osoba - polopenze14 990 Kč
Rezervovat místa

Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“ a užijeme si koupání a pláži Valonského zálivu.

Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor


1.-2. den zájezdu
Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU, odjezd do Černé Hory, ubytování.

3. den zájezdu
Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na soutok tří řek a Skadarské jezero, KRUJ, městečko spjaté s osobností národ. hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní hrad, bazar, dervišský klášter. Večer ubytování ve Valonské zátoce. 

4. den zájezdu
Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, výhledy na město, fakult. (5 €) z Vlore taxi na hrad KANINE s panoramatickým výhledem (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec, cena cca 11 €).

5. den zájezdu
Výlet do města BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter Ardenica, vykopávky antické lokality Apollonie, s muzeem a klášterem Panny Marie.

6. den zájezdu
Pobřeží Albánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 20 €), QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka), restaurace Borsh. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátce DHËRMI, romantická vesnička, kostelíky, zemní pyramidy, HIMARË, přímořské letovisko.

7. den zájezdu
Turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu Athanasi, výhledy na Otrantský průliv, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. Návštěva antického areálu ORIKUM. Návrat na hotel, pobyt u moře, koupání.

8. den zájezdu
Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského. GJIROKASTRA (UNESCO), město bílých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura.

9. den zájezdu
Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN (cca 25 €, dle počtu účastníků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

10. den zájezdu
Odjezd, krátká návštěva města DRAČE (Durrës), antický amfiteátr, TIRANA, Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, odjezd do Černé Hory. 

11. - 12. den zájezdu
Dopoledne zastávka v KOTORU, odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánech
 • 9x polopenzi
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • pobytovou taxu
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • výlety mikrobusy a lodí cca 55 € /os.
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2990 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč 

Nástupní místa

30.05. – 10.06. Odjezd J* + Olomouc, Ostrava, Bratislava
04.07. – 15.07. Odjezd J* + Olomouc, Ostrava, Bratislava
05.09. – 16.09. Odjezd J* + Olomouc, Ostrava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Lodní výlet v Albánii cca 12 Eur, Albánská riviéra cca 12 EUR.
Fakultativní výlety v Albánii:
výlet ke středověkému klášteru ZVËRNEC na ostrůvku uprostřed laguny NARTA
- minibusem – cena, cca 8 Eur, dle počtu účastníků návštěva antické lokality AMANTIA
- minibusem – cena, cca 12 Eur, dle počtu účastníků
byzantský kostelíkem KISHA E MARMIROIT
- minibusem – cena, cca 8 Eur, dle počtu účastníků
Hradby v Dubrovníku – 5 Eur, zpáteční lodní lístek na ostrov Lokrum – 6 Eur
hradby v Kotoru 2 Eur
lodní výlet po Boce Kotorské 12 Eur

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 200 USD

Zajímavosti

Doporučujeme

Na vstupné doporučujeme kapesné ve výši cca 200 USD (nebo EUR ve stejné hodnotě).

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů