Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ANGLIE, SKOTSKO, WALES

VELKÝ OKRUH

Kód zájezdu: GB559-18 Počet nocí: 9 Strava: snídaně Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 23 990 Kč

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny WalesuLondýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
GB559-18-1 od: 29.06.2018
do: 10.07.2018
zobrazit 9 23 990 Kč Na vyžádání
KódGB559-18-1
Termínod: 29.06.2018 do: 10.07.2018
Nástupní místa Hradec Králové
Počet nocí9
dospělá osoba - snídaně23 990 Kč
Na vyžádání

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu

Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor - Londýn


1. den zájezdu
V poledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do LONDÝNA, uložení zavazadel v hotelu.
Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Večerní Londýn - China Town, Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva atrakce Londýna velkého kola London Eye. Návrat metrem do hotelu.

3. den zájezdu
Přejezd do YORKU, odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den zájezdu
Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu.

5. den zájezdu
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.

6. den zájezdu
Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND. Ubytování u Glasgow.

7. den zájezdu
Dopoledne návštěva města GLASGOW, centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. Ubytování v severním Walesu.

8. den zájezdu
NP SNOWDONIA. Průjezd do jižního Walesu s dalším krásným NP BRECON BEACONS. Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, ubytování.

9. den zájezdu
BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování v Torquay.

10. den zájezdu
Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně.

11. den zájezdu
Dokončení prohlídky LONDÝNA - katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka kolem Temže až k mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty, projížďka lodí po Temži okolo londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich, královský park a známá Stará královská observatoř s nultým poledníkem. Večer odjezd trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.

12. den zájezdu
Odpoledne příjezd do republiky.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem
  • trajekt přes kanál La Manche do Anglie a zpět
  • 9x ubytování v hotelu**/***
  • 9x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 7200 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • 8x večeři 4400 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
  • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč 

Nástupní místa

29.06. – 10.07. odjezd P + Brno, Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů