Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ČERNÁ HORA, POBYT U MOŘE S VÝLETY

Kód zájezdu: CG433-18 Počet nocí: 8 Strava: polopenze Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 13 990 Kč

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar - Skadarské jezero - Sv. Stefan - Boka Kotorská - Njeguši - NP Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Boka Kotorská - Kotor - Perast - Gospa od Škrpjela - Dubrovník Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
CG433-18-1 od: 05.07.2018
do: 15.07.2018
zobrazit 8 Vyprodáno
CG433-18-2 od: 09.08.2018
do: 19.08.2018
zobrazit 8 14 990 Kč Rezervovat místa
CG433-18-3 od: 06.09.2018
do: 16.09.2018
zobrazit 8 13 990 Kč Rezervovat místa
KódCG433-18-1
Termínod: 05.07.2018 do: 15.07.2018
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady
Počet nocí8
Vyprodáno
KódCG433-18-2
Termínod: 09.08.2018 do: 19.08.2018
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Bratislava
Počet nocí8
dospělá osoba - polopenze14 990 Kč
Rezervovat místa
KódCG433-18-3
Termínod: 06.09.2018 do: 16.09.2018
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Bratislava
Počet nocí8
dospělá osoba - polopenze13 990 Kč
Rezervovat místa

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak.

Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar - Skadarské jezero - Sv. Stefan - Boka Kotorská - Njeguši - NP Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Boka Kotorská - Kotor - Perast - Gospa od Škrpjela - Dubrovník


1. den zájezdu
Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do SARAJEVA, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky Neretvy do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře.

3. den zájezdu 
Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.

4. den zájezdu 
Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY.

5. den zájezdu 
STARÝ BAR
, přídech orientu ve městě duchů. Skadarské jezero, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu 
Kotorskými serpentinami s  vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU. Horské údolí s  vesnicí NJEGUŠI, návštěva sušárny Njegušského pršutu, možná ochutnávka pršutu a sýru. Pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, výhledy na celou Černou Horu. CETINJE, Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum.

7. den zájezdu 
Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži.

8. den zájezdu 
Výlet do  zátoky BOKA KOTORSKÁ. Centrum oblasti starobylý KOTOR (Unesco), hradby, katedrála sv. Trifuna. Odpoledne fakult. plavba lodí kolem města námořníků PERASTU, poutní kostel, muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela, plavba kolem ostrůvku Mamula s  mořskou pevností, jeskyně Plava Špilja, koupání na pláži Žanjice s fish-piknikem.

9. den zájezdu
Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána.

10. den zájezdu 
Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do  DUBROVNíKU, historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd.

11. den zájezdu
Návrat v poledních hodinách do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
  • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
  • pobytovou taxu
  • průvodce 

Cena nezahrnuje

  • vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 

Nástupní místa

05.07. - 15.07. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
09.08. - 19.08. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
06.09. - 16.09. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

ČERNÁ HORA a ALBÁNIE
Národní parky - vstup: NP Lovčen 2 €
NP Skadarské jezero 4 €
Budva (citadela - hradby) 3 €
Cetinje - vstup do města 1 €
Cetinje – dvorac (zámek) 5 €
Lovčen - Mauzoleum Njegoše 3 €
Stari Bar - prohlídka 2 €
Skadarské jezero - lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno) 14 €
Kotor - vstup do města 1 €
Kotor - vstup na hradby 3 €
Boka Kotorska – lodní výlet s fish-piknikem 23 €
kostel-muzeum Gospa od Škrpjela 1 €
Albánie - Škodra 20 €
CHORVATSKO
Dubrovník prohlídka hradeb starého města 50 HRK
lodní výlet na ostrov Lokrum 40 HRK vstupy v dalších památkách 5-10 HRK

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy 150 –200 HRK a 100 € do Černé Hory

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů