Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

PETROHRAD, FINSKO

A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI

JEDINEČNÉ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Kód zájezdu: RUS516-21 Počet nocí: 8 Strava: snídaně Ubytování: hotely

Autokarem
Cena od 18 490 Kč 19 990 Kč

Oblíbené Náš tip

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce -… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
RUS516-21-1 od: 03.06.2021
do: 13.06.2021
zobrazit 8 19 990 Kč
18 490 Kč
Rezervovat místa
RUS516-21-2 od: 01.07.2021
do: 11.07.2021
zobrazit 8 19 990 Kč
18 490 Kč
Rezervovat místa
RUS516-21-3 od: 05.08.2021
do: 15.08.2021
zobrazit 8 19 990 Kč
18 490 Kč
Rezervovat místa
KódRUS516-21-1
Termínod: 03.06.2021 do: 13.06.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně18 490 Kč
Rezervovat místa
KódRUS516-21-2
Termínod: 01.07.2021 do: 11.07.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně18 490 Kč
Rezervovat místa
KódRUS516-21-3
Termínod: 05.08.2021 do: 15.08.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně18 490 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.

Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odpoledne odjezd přes Olomouc a Ostravu (hranice cca 20:30 hod) do Polska.

2. den zájezdu 
Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat - vodního hradu TRAKAI, modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS (UNESCO), hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice). Ubytování v hotelu. 

3. den zájezdu 
Krátká zastávka v ŠIAULIAI Hora křížů – symbol utrpení a útlaku litevského lidu. Odpoledne Lotyšsko, zámek RUNDALE „Versailles Pobaltí“, letní rezidence kuronských vévodů.  Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.

4. den zájezdu
Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.

5. den zájezdu
Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.

6. den zájezdu
Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

7. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.

8. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

9. den zájezdu
Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.

10. den zájezdu 
Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR. 

11. den zájezdu
Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Olomouc cca 16:00 hod.). 

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt Tallinn – Helsinky,
 • 8x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 8x snídani většinou formou bufetu,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžkový pokoj cena 6000 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem).
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)

Nástupní místa

03.06. - 13.06. Odjezd A, B* 01.07. - 11.07. Odjezd A, B* 05.08. - 15.08. Odjezd A, B* Přehled nástupních míst najdete ZDE

Ohlasy klientů

24. 6. 2019
Vážení,

jsme Vaši dlouhodobí věrní klienti, a už řadu let s Vámi jezdíme poznávat krásy především evropského kontinentu. Projeli jsme s Vámi celou Itálií od Benátek, přes Apulii a Sicílii, Francii od Paříže, přes Bretaň a Akvitánii (někdy dokonce 2x), Španělskou Andalusii a další…

V letošním roce se s Vámi příští týden vracíme ostrov Vis a minulý týden jsme se vrátili z krásné cesty PETROHRAD, FINSKO, POBALTÍ (6.06.– 16.06.). Z cesty jsme měli trochu obavu, ale plán cesty byl tak výborně rozložen, že jsme nakonec nevyužili ani leteckou možnost dopravy.

Celý tento mail bychom chtěli s manželem pojmout jako chválu na dr. Jeřábka: na jeho lidskost, vstřícnost, profesionalitu, smysl pro takt a velké znalosti z dějin umění i historie.

Dr. Jeřábek byl tak vstřícný, že i ve svém pracovním vytížení (tento zájezd je pro průvodce opravdu náročný) splnil moje přání. Návštěva opery Evžen Oněgin v originálním prostředí byla třešničkou na dortu, k i tak nádhernému programu, který byl každý den od počátku vyladěný.

Jsme u Vás zvyklí na vysokou úroveň služeb a chceme Vám sdělit, že dr. Tomáš Jeřábek je jedním z těch, kteří tuto vysokou laťku udržují.

Krásné léto přejí

Renata a Jiří z Olomouce
 
 
12. 7. 2018
Dobrý den,

byli jsme letos s Vámi v termínu 7.-17. června na zájezdu Pobaltí, Finsko a Petrohrad, zájezd se nám moc líbil a vyslovujeme tímto dík a poděkování průvodci panu PhDr.Tomáši Jeřábkovi a řidičům a Všem, kdo zájezd organizují.

Děkujeme manželé Horákovi

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací