Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

PETROHRAD - KLENOT NA NĚVĚ, BÍLÉ NOCI

+ ERMITÁŽ S BRILIANTOVOU A ZLATOU KLENOTNICÍ

Kód zájezdu: RUS523-18 Počet nocí: 5 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Letecky
Cena od 22 990 Kč

Oblíbené

Jedinečný a oblíbený zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu navštívíme světoznámé památky, přepychové paláce, otevírání mostů na Něvě. Shlédneme sbírky šperků, cenností a uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové a Zlaté klenotnici, pro běžné návštěvníky jinak nepřístupné. To vše podpořeno jedinečným přírodním úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitých průvodců. Navštivte s námi Petrohrad, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. Zájezdy… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
RUS523-18-2 od: 17.07.2018
do: 22.07.2018
zobrazit 5 22 990 Kč Na vyžádání
RUS523-18-3 od: 14.08.2018
do: 19.08.2018
zobrazit 5 22 990 Kč Rezervovat místa
RUS523-18-4 od: 28.08.2018
do: 02.09.2018
zobrazit 5 22 990 Kč Rezervovat místa
KódRUS523-18-2
Termínod: 17.07.2018 do: 22.07.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí5
dospělá osoba - snídaně22 990 Kč
Na vyžádání
KódRUS523-18-3
Termínod: 14.08.2018 do: 19.08.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí5
dospělá osoba - snídaně22 990 Kč
Rezervovat místa
KódRUS523-18-4
Termínod: 28.08.2018 do: 02.09.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí5
dospělá osoba - snídaně22 990 Kč
Rezervovat místa

Jedinečný a oblíbený zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu navštívíme světoznámé památky, přepychové paláce, otevírání mostů na Něvě. Shlédneme sbírky šperků, cenností a uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové a Zlaté klenotnici, pro běžné návštěvníky jinak nepřístupné. To vše podpořeno jedinečným přírodním úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitých průvodců. Navštivte s námi Petrohrad, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.
Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr Horák


1. den zájezdu
V doprovodu průvodce odlet z Prahy do Petrohradu. Transfer do hotelu. Večer fakultativní výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá ERMITÁŽ v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice a protilehlé budovy Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě s úchvatnými pohledy na mosty a vodní cesty.

3. den zájezdu
Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální palác Kateřinský palác, carevny Kateřinský II. Veliké nevynecháme legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině. Vesnici darovala r. 1765 Kateřina svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.

4. den zájezdu
Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění po dvouleté generální opravě. Navštívíme slavné Ruské muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě - unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy. Večer volný program, možnost návštěvy některého ze slavných petrohradských divadel (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).

5. den zájezdu
Výlet do palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu, odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.

6. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha
 • letištní taxy
 • transfer z/na letiště
 • dopravu busem na výlety 3. a 5. den
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 5x snídani formou bufetu
 • průvodce
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)

Cena nezahrnuje

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 

Fakultativní příplatek

 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza budete včas informováni) 
 • Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek. 
 • Balíček vstupů Ermitáž 1250 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek. 
 • Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • 5x večeře o 3 chodech 1 950 Kč (min. 10 osob)
Poznámka: 3lůžk. pokoj není možný, pouze 2lůžk. s přistýlkou

Nástupní místa

04.07. - 09.07. Odjezd L2, L3
17.07. - 22.07. Odjezd L2, L3
14.08. - 19.08. Odjezd L2, L3
28.08. - 02.09. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Ubytování

POZNÁMKA:
• 3lůžk. pokoj není možný, pouze 2lůžk. s přistýlkou

Orientační ceny vstupného

Petrohrad - Petropavlovská pevnost 8 €
Petrohrad - Petrodvorce - zahrady 500 RBL
Petrohrad - lodní projížďka po Něvě 500 RBL
Petrohrad - Isakijevský chrám a kolonáda 350 RBL + 150 RBL
Petrohrad - otevírání mostů na Něvě (dle počtu účastníků) 10 - 15 €
Petrohrad - Zimní palác a obrazárna Ermitáž 19 €
Petrohrad - představení v jednom z historických divadel 80 – 90 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 180 € a cca 3000 RUB

Vstupní vízum

Na vyřízení ruského víza je třeba:
 • Cestovní pas (+ kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvou-stránkou určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza 
 • Vízový formulář vyplněný na webových stránkách visa.kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (Při vyplňování elektronického formuláře v jeho posledním kroku uveďte jako místo určení žádosti Vízové centrum, kde budete podávat dokumenty – Ruské Vízové centrum v Brně – Hlinky 46/116) 
 • Barevnou fotografii (nikoli vytištěnou nebo okopírovanou z tiskárny) o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) 
 • Cestovní pojištění (+ jeho kopii) platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak – u zájezdů, kde je pojištění v ceně zájezdu zajišťuje toto CK 

Zajímavosti


Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové a zlaté klenotnice, - Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezentační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologické nálezy, jejichž společnou vlastností je nevyčíslitelná umělecká a historická hodnota. Světoznámá obrazárna Ermitáž vč. protilehlých budov Generálního štábu. Ve skupině 15 osob pak návštěva unikátní Briliantové a zlaté klenotnice v doprovodu průvodce. Cena 1250 Kč/os. vč. povinných sluchátek (objednávka nutná předem v CK)

Kateřinský palác s Jantarovou komnatou - jedno z vrcholných děl architekta Francesca B. Rastrelliho, v němž se vedle dalších zpřístupněných slavnostních reprezentačních sálů nachází obnovený "8. div světa" - Jantarová komnata, která sloužila jako audienční místnost ruských panovníků. Palác je obklopen rozsáhlým okrasným parkem. Cena 850 Kč obsahuje vstup do zámku, parku, Jantarové komnaty, průvodce a sluchátky (objednávka nutná předem v CK).

Doporučujeme

• U vstupů placených v CK je nutná rezervace min. 1-2 měsíce před odletem. • Na vstupné doporučujeme kapesné ve výši cca 180 € a cca 3000 RUB (můžete samozřejmě proměnit za EUR až na místě).

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů