Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

POLSKO - PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ

A SVATÉHO VOJTĚCHA

Kód zájezdu: PL706-18 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava. Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova Celý popis

Rychlá objednávka

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava. Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova


1. den zájezdu:
Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru v Jaworu a Świdnici (UNESCO). Navštívíme metropoli Slezska Vratislav, Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století (UNESCO).

2. den zájezdu:
Barokní památky a náměstí v LEŠNU, město spjaté s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, novogotický zámek Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné arboretum a zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska, Poznaň, Staré město, Tumský ostrov.

3. den zájezdu:
Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město Hnězdno, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, relikviář sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN, zde se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2500 let zpět.

4. den zájezdu:
Toruň (UNESCO), rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes goticko-renesanční rytířské Chełmno do středověkých městeček Grudziądz a Gniew.

5. den zájezdu:
Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kiszewskie, pobřeží Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská kosa s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.

6. den zájezdu:
Břehy Baltského moře, Gdaňsk, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte. Odpoledne Malbork (UNESCO), prohlídka hradu řádu německých rytířů. Ubytování u hranic s Kaliningradskou oblastí.

7. den zájezdu:
Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, zbytky Hitlerova Vlčího doupěte a zbytek dne u MAZURSKÝCH JEZER, fakult. plavba výletní lodí, možnost koupání.

8. den zájezdu:
Varšava, prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.

9. den zájezdu:
Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fréderic Chopin, největší muzeum věnované tomuto velikánovi, Čenstochova, duchovní centrum země, klášter Jasná hora, ikona Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • 8x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje
 • 8x snídani
 • průvodce
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lodní výlety 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2500 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 8x večeře 1990 Kč

Nástupní místa

27.05. - 04.06. J + Jaroměř, Náchod
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Świdnica: kostel míru (8,- zł)
Jawor: kostel míru (10,- zł)
Vratislav: Racławické panorama (22,- zł), Hala století (10,- zł)
Leszno: muzeum (5,- zł)
Kórnik: zámek (14,- zł)
Poznaň: Národní muzeum (12,- zł), Katedrála (2,50- zł)
Lednica: Muzeum prvních Piastovců (5,- zł)
Hnězdno: Muzeum počátků státu (9,- zł)
Biskupin: archeologický areál (10,- zł)
Toruň: radnice s muzeem (10,- zł), Radniční věž (10,- zł), Muzeum Koperníka (10,- zł)
Wdzydze: Kašubský etnografický park (12,- zł)
Słowińský národní park: vstup (6,- zł), Řejezd vláčkem (25,- zł)
Gdaňsk: Starý jeřáb (8,- zł), Ústřední námořní muzeum (12,- zł), Špýchary (5,- zł)
Malbork: hrad s prohlídkou (37,- zł)
Gierłoż: Hitlerovo vlčí doupě (18,- zł)
Mazury: výlet lodí (40,- zł)
Varšava: Královský zámek (12,- zł), Národní muzeum (15,- zł)
Palác vědy a kultury terasa (8,- zł)
Łazienkovský palác (15,- zł)
Zámek Wilanów (20,- zł)
Żelazowa Wola: Muzeum Frédérica Chopina (19,- zł)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 EUR

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů