Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘECKO ANTICKÉ PAMÁTKY

S POBYTEM U MOŘE V TOLU

Kód zájezdu: GR438-18 Počet nocí:7 Strava: polopenze Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 15 990 Kč

Oblíbené

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi. Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses -… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
GR438-18-1 od: 11.07.2018
do: 22.07.2018
zobrazit 7 15 990 Kč Na vyžádání
GR438-18-2 od: 05.09.2018
do: 16.09.2018
zobrazit 7 Na vyžádání
KódGR438-18-1
Termínod: 11.07.2018 do: 22.07.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
dospělá osoba - polopenze15 990 Kč
Na vyžádání
KódGR438-18-2
Termínod: 05.09.2018 do: 16.09.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Na vyžádání

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie1. den zájezdu
Odjezd z republiky v pozdních odpoledních hodinách do Itálie.

2. den zájezdu
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.

3. den zájezdu
Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den zájezdu
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, na ubytování do TOLA. Na Peloponésu se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, a proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární.

5. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Pobyt u moře
. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.

8. den zájezdu
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY (UNESCO), hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den zájedu
Pobyt u moře
, individuální volno.

10. den zájezdu
Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.

11. den zájezdu
Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.


12. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
  • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)
  • 7x snídani
  • 6x večeři
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2250 Kč
  • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os.
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

Nástupní místa

11.07. - 22.07. Odjezd A, B, G, L + Č. Budějovice
05.09. - 16.09. Odjezd A
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 9 €
Athény 12 €
Olympijský stadion 3 €
Korint s muzeem 6 €
Epidauros 6 €
Mykény 8 €
pevnost Náfplio 4 €
Olympia s muzeem 9 €
Muzeum OH v Olympii 2 €
Jízdné v Athénách 1,4 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 €

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů