Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘECKO ANTICKÉ PAMÁTKY

S POBYTEM U MOŘE V TOLU

Kód zájezdu: GR438-18 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi. Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí
GR438-18-1 od: 11.07.2018
do: 22.07.2018
zobrazit 7 Vyprodáno
KódGR438-18-1
Termínod: 11.07.2018 do: 22.07.2018
Nástupní místa Praha, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Brno, Česká Třebová, Jaroměř, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí7
Vyprodáno

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie1. den zájezdu
Odjezd z republiky v pozdních odpoledních hodinách do Itálie.

2. den zájezdu
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.

3. den zájezdu
Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den zájezdu
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, na ubytování do TOLA. Na Peloponésu se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, a proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární.

5. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Pobyt u moře
. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.

8. den zájezdu
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY (UNESCO), hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den zájedu
Pobyt u moře
, individuální volno.

10. den zájezdu
Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.

11. den zájezdu
Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.


12. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
  • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)
  • 7x snídani
  • 6x večeři
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2250 Kč
  • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os.
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

Nástupní místa

11.07. - 22.07. Odjezd A, B, G, L + Č. Budějovice
05.09. - 16.09. Odjezd A
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Athény 30 € (souhrnné vstupné)
Akropolis 20 €
Olympijský stadion 5 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 4 €
Olympia s muzeem 12 €
Muzeum OH v Olympii 2 €
Jízdné v Athénách 1,4 €
Lodní výlet HYDRA/SPETSES 34 € (děti do 12 let 17€)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 €

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů