Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ ŘECKEM

Kód zájezdu: GR620-18 Počet nocí: 7 Strava: polopenze Ubytování: hotel***

Letecky
Cena od 27 590 Kč

Oblíbené

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
GR620-18-2 od: 28.09.2018
do: 05.10.2018
zobrazit 7 27 590 Kč Na vyžádání
GR620-18-3 od: 11.10.2018
do: 18.10.2018
zobrazit 7 Vyprodáno
GR620-18-4 od: 19.05.2018
do: 26.05.2018
zobrazit 7 Vyprodáno
KódGR620-18-2
Termínod: 28.09.2018 do: 05.10.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
dospělá osoba - polopenze27 590 Kč
Na vyžádání
KódGR620-18-3
Termínod: 11.10.2018 do: 18.10.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Vyprodáno
KódGR620-18-4
Termínod: 19.05.2018 do: 26.05.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Vyprodáno

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Soluň - Olymp - Meteora - Delfy - Osios Loukas - Thermophyly - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie


1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do Soluně. Dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ. Ubytování.

2. den zájezdu 
Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu 
Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén.

4. den zájezdu 
Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu  
Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.

6. den zájezdu 

Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu  
Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

8. den zájezdu  
Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer na letiště do Patrasu/Athén, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

  • leteckou dopravu Praha – Soluň, Athény (Patras) – Praha vč. letištních tax
  • transfery z/na letiště
  • dopravu lux. klim. busem v Řecku
  • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 7x polopenzi
  • výlety dle programu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3900 Kč
  • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 490 Kč

Nástupní místa

18.05. - 25.05. odjezd L2, L3
28.09. - 05.10. odjezd L2, L3
11.10. - 18.10. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Soluň: Agios Dimítrios zdarma
Soluň: Bílá věž 4 €
Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Delfy: Osios Loukas 4 €
Athény: Muzeum Akropole 6 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
Mystra 12 €
Olympia (areál + 2 muza OH) 12 €
Athény - Akropolis 20 €
Athény - Akropolis 30 € (sdružené vstupné do 6-ti památek)
Jízdné v Athénách 1,4 €; 0,70 € (studenti/senioři)

Památky v UNESCO - děti do 18 let + studenti s ISIC do 26 let zdarma, senioři platí 50% z cen, tj.: Delfy €, Akropolis sdružené vstupné 15 €..

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy vstupného doporučujeme cca 100 €

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů