Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘÍM A LAZIO

S KOUPÁNÍM V TYRHÉNSKÉM MOŘI

Kód zájezdu: IT574-18 Počet nocí: 5 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Letecky
Cena od 18 490 Kč

55+

Poznejte s námi jedinečný Řím a samý střed Itálie, rozmanitý kraj sopečných jezer Lazio, kraj hor a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Ubytování budeme v hotelu u břehů Tyrhénského moře a formou výletů poznáme i jedinečné světové památky Říma a jeho okolí.Cerveteri - Ostia Antica - Řím - Tivoli - Villa d´Este - Villa Adriana – Frascati - Castel Gandolfo - Vatikán Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT574-18-1 od: 26.08.2018
do: 31.08.2018
zobrazit 5 18 490 Kč Rezervovat místa
KódIT574-18-1
Termínod: 26.08.2018 do: 31.08.2018
Nástupní místa Praha
Počet nocí5
dospělá osoba - snídaně18 490 Kč
Rezervovat místa

Poznejte s námi jedinečný Řím a samý střed Itálie, rozmanitý kraj sopečných jezer Lazio, kraj hor a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Ubytování budeme v hotelu u břehů Tyrhénského moře a formou výletů poznáme i jedinečné světové památky Říma a jeho okolí.

Cerveteri - Ostia Antica - Řím - Tivoli - Villa d´Este - Villa Adriana – Frascati - Castel Gandolfo - Vatikán1. den zájezdu
V podvečerních hod. odlet z Prahy do Říma, transfer na ubytování do přímořského letoviska na břehu Tyrhénského moře.

2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme etruskou nekropoli CERVETERI (UNESCO) - jedno z nejmocnějších hospodářských center ve středomoří, v blízkosti Etruská nekropole – město mrtvých s etruskými hrobkami, Tomba dei Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu OSTIA ANTICA, ruiny starého antického města ze 4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě. Odpoledne návrat na hotel, pobyt u moře.

3. den zájezdu
Celodenní ŘÍM, antické velkoměsto, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr vybudovaný císařem Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Palatin rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše. Návrat na hotel.

4. den zájezdu 
Výlet do antického městečka TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů, kardinálů. VILLA D´ESTE (UNESCO), prohlídka renesančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků. VILLA ADRIANA (UNESCO) - Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, Venušin chrám, uměle vytvořené údolí Canopus. Odpoledne návrat na hotel krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli Romani, s tradiční výrobou bílého vína, CASTEL GANDOLFO, krásné borgo na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano. Návrat na hotel.

5. den zájezdu 
Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra, stojící na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední soud. Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček a nejslavnější barokní náměstí Piazza Navona v místech Domiciánova antického stadionu, oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou Čtyř řek, barokní Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Piazza del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Návrat na hotel.

6. den zájezdu
Dle let. řádu v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • příruční kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Itálii
 • 5x ubytování v hotelu*** s bazénem - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 5x snídani
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2990 Kč 
 • 5x večeře 1100 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč) 

Nástupní místa

26.08. - 31.08. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů