Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUMUNSKO – SEVERNÍ TRANSYLVÁNIE

PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ KRÁSY, TERMÁLNÍ LÁZNĚ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD TRANSYLVÁNIE, DOVOLENÁ RUMUNSKO 2025

Kód zájezdu: RO771-25 Počet nocí: 4 Strava: 4x snídaně, 1x večeře Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 10 847 Kč 11 790 Kč

Náš tip Možnost doobsazení

Poznávací zájezd do severní Transylvánie za přírodními a historickými poklady této části Rumunska. Navštívíme město Devas s jedinečnou pevností nad řekou Mures, mohutný Korvínův hrad, úžasný kaňon Cheile Turzii, univerzitní a kulturní centrum Sedmihradska Kluž-Napoka, úzké uličky Baia Mare. Čeká nás opevněný kostel Câlnic, Marmarošská Sihoť s řadou kostelů a Muzeem komunismu, Veselý hřbitov i ochutnávka místních vín. V samém závěru zájezdu maďarská Nyíregyháza – termální a zážitkové lázně.… Celý popis

Dotaz k zájezdu

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
4x snídaně, 1x večeře
RO771-25-1 Doobsazení pro ženu od: 02.08.2025
do: 08.08.2025
zobrazit 4 11 790 Kč
10 847 Kč
Rezervovat místa
KódRO771-25-1 Doobsazení pro ženu
Termínod: 02.08.2025 do: 08.08.2025
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc
Počet nocí4
Dospělá osoba - 4x snídaně, 1x večeře10 847 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Poznávací zájezd do severní Transylvánie za přírodními a historickými poklady této části Rumunska. Navštívíme město Devas s jedinečnou pevností nad řekou Mures, mohutný Korvínův hrad, úžasný kaňon Cheile Turzii, univerzitní a kulturní centrum Sedmihradska Kluž-Napoka, úzké uličky Baia Mare. Čeká nás opevněný kostel Câlnic, Marmarošská Sihoť s řadou kostelů a Muzeem komunismu, Veselý hřbitov i ochutnávka místních vín. V samém závěru zájezdu maďarská Nyíregyháza – termální a zážitkové lázně. Vydejte se s námi za poznáním turistických cílů severní Transylvánie, kde jsme pro vaše pohodlí zajistili ubytování převážně v hotelích 4*.

Deva – Korvínův hrad – Câlnic – Alba Iulia – solný důl Turda – kaňon Cheile Turzii – Kluž-Napoka – Kluž – Surdeşti – jezero Bodi – Baia Mare – Sighetu Marmației – Săpânța – Nyíregyháza – termální lázní Aquarius

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ve podvečerních hodinách odjezd přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska.

2. den zájezdu
První návštěvou bude město DEVA na řece Mures, prohlídka pevnosti, která se tyčí na hoře nad městem a je považovaná za jedno z nejvýznamnějších středověkých opevnění v Sedmihradsku. První zmínka o pevnosti pochází již z roku 1269. Na historickou pevnost s krásnými vyhlídkami do okolí vyjedeme lanovkou. HUNEDOARA – goticko-renesanční Korvínův/Hunyadiho hrad, jeden z největších v Evropě. Na závěr dne jedinečná památka UNESCO, opevněný kostel CÂLNIC ze 13. stol. Ubytování v městečku Alba Iulia a okolí.

3. den zájezdu
Návštěva historického, tisíc let starého solného dolu s podzemním jezírkem, dlouhá historie těžby soli, podzemní chodby a další zajímavosti městečka TURDA. Impozantní, nejmohutnější vápencový kaňon v Rumunsku CHEILE TURZII s 200-300 m vysokými skalními stěnami. Město KLUŽ-NAPOKA, univerzitní a kulturní centrum Sedmihradska, procházka historickým centrem, římské vykopávky, rodný dům Matyáše Korvína, impozantní katolická katedrála sv. Michala, pravoslavná katedrála, františkánský klášter, místní tržnice.

4. den zájezdu

KLUŽ – návštěva skanzenu sedmihradské vesnice, dřevěný kostelík archandělů Michaela a Gabriela v SURDEȘTI (UNESCO) s typickou vysokou věží. Zbytek dne strávíme u jezera BODI, kam vyjedeme lanovkou (1001 m n.m), možnost koupání, projížďky lodičkou, nádherné výhledy do okolí, posezení u jezera. Ubytování v městečku BAIA MARE.


5. den zájezdu
Historické město známé svou bohatou historií SIGHETU MARMAȚIEI (Marmarošská Sihoť), za první republiky město na hranicích Československa, rodné město Elieho Wiesela. Historické centrum s řadou kostelů a synagog, židovské muzeum v rodném domě E. Wiesela, muzeum komunismu Memorialul Sighet, rumunský unikát veselý hřbitov v obci SĂPÂNȚA, návštěva místního vinaře s ochutnávkou vín. Ubytování v hotelu, večeře.

6.den zájezdu
Odpočinkový den v nedalekých maďarských termálních a zážitkových lázní Aquarius (1,7 ha) v městečku NYÍREGYHÁZA, variantně prohlídka města či skanzenu v blízké obci Sósos. Večer odjezd domů.

7.den zájezdu
V časných ranních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

02.08. - 08.08. Odjezd A + Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x hotel 4*, 1x hotel 3*)

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně, 1x večeře, možnost dokoupení 3x večeře 1200 Kč. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rumunsku je 230 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bukurešť - Ambasada Republicii Cehe
Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
Telefon: +40 213 039 230, 238, sekretariát- 281, KO- 253, 285, OEÚ- 293, 243
Fax: +40 213 122 539, OEÚ- +40 213 138 980
Nouzová linka: +40 744 564 676
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny pro veřejnost (konzulární a vízový úsek): pondělí, středa, čtvrtek 08.30 - 11.30

Honorární generální konzulát Temešvár
Remus 7A, apt. 2-3, 300194 Timişoara
Telefon: +40 356 179 038, v případě nouze v nočních hodinách : +40 726 121 219
Fax: +40 356 179 039
E-mail: timisoara@honorary.mzv.cz stefan.motec@avocatmotec.ro
Konzulární působnost: pro župy Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad and Bihor
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14:00 - 16:00
Poznámka: Po dohodě se ZÚ Bukurešť a v ojedinělých případech může generální honorární konzul poskytovat pomoc i v jiných župách na západě země.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +40
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba)
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše)
Informace - 118932

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací