Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUMUNSKO - TRANSYLVÁNIE

KARPATY A HRADY KNÍŽETE DRÁCULY

Kód zájezdu: RO715-18 Počet nocí: 3 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 6 590 Kč

Oblíbené 55+

Vydejte se s námi za tajemnými hrady hraběte Drákuly a do pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi.Zájezd provází Petr HorákSibiu – skanzen u Sibiu - Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga - Bukurešť Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
RO715-18-1 od: 04.09.2018
do: 09.09.2018
zobrazit 3 6 590 Kč Rezervovat místa
KódRO715-18-1
Termínod: 04.09.2018 do: 09.09.2018
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Jaroměř, Zábřeh na Moravě, Břeclav
Počet nocí3
dospělá osoba - snídaně6 590 Kč
Rezervovat místa

Vydejte se s námi za tajemnými hrady hraběte Drákuly a do pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi.

Zájezd provází Petr Horák

Sibiu – skanzen u Sibiu - Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga - Bukurešť


1. den zájezdu 
Odjezd v podvečerních hodinách z ČR přes Slovensko a Maďarsko.

2. den zájezdu 
Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU. Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.

3. den zájezdu
Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN, kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. „Transylvánskými Alpami“. Prohlídka a procházka „černým Salcburkem“ Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče, židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.

4. den zájezdu
V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER, který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI, které je součástí horského pásma Karpat, pokračujeme lanovkou (v případě nepřízni počasí v kombinaci s jeepy) na hřebeny hor až ke skalnímu útvaru BÁBELSKÁ SFINGA, krátký pěší turistický okruh po hřebeni s panoramatickými výhledy do okolí. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis.

5. den zájezdu
Po snídani odjedeme do hl. města Rumunska BUKUREŠTI, navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác, kde navštívíme Národní galerii - muzeum a obrazárnu s velkou sbírkou vlámských mistrů. Nakonec přejedeme metrem k návštěvě Muzea rumunského sedláka a večer odjedeme do republiky.

6. den zájezdu
V dopoledních hodinách příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x snídani formou bufetu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1300 Kč
  • 3x večeře 990 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Nástupní místa

04.09. - 09.09. odjezd B, F, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3% 

Orientační ceny vstupného

Sibiu – Skanzen 12 Lei/os., slevy 10 Lei /os., děti 12 Lei
Sibiu – Protestanský chrám 5 Lei/os.
Coldea – opevněný kostel 2 Lei/os.
Hrad Bran 35 Lei/os., slevy 25 Lei/os., děti 7 Lei
Brašov – Černý kostel 10 Lei/os., děti 3 Lei
Sinaia – zámek Velký Peleš 60 Lei/os., slevy 30 Lei/os., děti 15 Lei, fotografování v zámku 35 Lei
Sinaia - klášter 5 Lei/os.
pohoří Bucegi - lanovka Babele 70 Lei, jeepy 120 Lei, kombinace 75 Lei
Bukurešť – Parlament 35 Lei/os., fotografování je v ceně
Bukurešť – Národní galerie 25 Lei/os., slevy 12,50 Lei/os., děti 6,50 Lei
Bukurešť – Muzeum rumunského sedláka se rekonstruuje, není přístupné
Jízdenky metro a bus 18 Lei/os.

Pro vstup do Parlamentu v Bukurešti je nutné předložit platný doklad totožnosti, bez něj nebudete připuštěni na prohlídku.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 300 Lei + drobná EUR a HUF na průjezd Slovenskem a Maďarskem. Pozn.: Na první den programu je potřeba mít s sebou již rumunskou měnu na vstupné do Skanzenu v Sibiu, 12 Lei/os. Směnárna bude k dispozici až v centru Sibiu.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů