Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ A MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

Kód zájezdu: RUS526-18 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***, lůžkový vlak

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, objevte téměř neznámá archeologická naleziště na Volze, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Nechte se okouzlit pohledem z okénka Transsibiřského expressu. Vyzkoušejte na vlastní kůži… Celý popis


Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, objevte téměř neznámá archeologická naleziště na Volze, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Nechte se okouzlit pohledem z okénka Transsibiřského expressu. Vyzkoušejte na vlastní kůži průzračnou vodu Bajkalu a okuste skutečnou svobodu na pláních a ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu s jeho bohatstvím císařských paláců, chrámů a klášterů anebo na vrcholku strážní věže Velké čínské zdi.

Moskva – Kazaň – Bolgar na Volze – Jekatěrinburg – Irkutsk – Bajkal – Livstjanka – Burjatsko - Ulánbátar – NP Hustai – NP Terelj – poušť Gobi – Peking – Velká čínská zeď – Tygří hory


1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka starou zástavbou – Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, největší pravoslavný chrám světa – chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.

2. den zájezdu 
Prohlídka Moskevského Kremlu s jedinečným komplexem chrámů a paláců (Diamantový palác, zvonice Ivana Velikého, chrám Zesnutí Bohorodičky – Uspenský, chrám Archanděla Michaela, chrám Zvěstování atd…), největší dělo a zvon světa. Odpoledne Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Transfer na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční cesta vlakem do Kazaně.

3. den zájezdu
Ráno KAZAŇ (UNESCO), město s více jak 1000 let historií na řece Volze. Návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, nejvyšší ruská mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů (budova ministerstva zemědělství, Chrám všech náboženství atd.). Skvělá tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.

4. den zájezdu 
Výlet autobusem do jedné z nejzajímavějších archeologických lokalit Ruska – staré opevněné město Volžských Bulharů – BOLGAR na Volze (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol, hl. města kdysi mocné říše, předchůdce kazaňských chanátů. Odpoledne odjezd TRANSSIBIŘSKÝM EXPRESSEM k Uralu do Jekatěrinburgu.

5. den zájezdu 
Ráno JEKATĚRINBURG, nejvýznamnější historické centrum na Urale – předěl mezi Evropou a Asií. Tragický konec carské rodiny si připomeneme v chrámu Všech svatých na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn. Uvidíme chrám Nanebevstoupení z r. 1792, starou šlechtickou zástavbu (např. Sevastjanova rezidence), hlavní náměstí s řadou památníků a příjemných parků. Nocleh v hotelu.

6. a 7. den zájezdu
Odjezd a cesta vlakem po Transsibiřské magistrále dále na východ nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, pravá romantika starých dob, lahůdky prodávané přímo do oken vlaku (uzené ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.

8. den zájezdu
Odpoledne příjezd do Irkutska. Večerní procházka po nábřeží řeky Angary. Transfer do hotelu přímo na břehu BAJKALU, v městečku LISTVYANKA.

9. den zájezdu
Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Večer návrat do hotelu.

10. den zájezdu 
Dopoledne místo našeho pobytu LIVSTJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů, odpoledne lázeň. Večer odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Nocleh ve vlaku.

11. den zájezdu 
Průjezd Burjatskem – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.

12. den zájezdu
Ráno hlavní město Mongolska ULÁNBÁTAR – neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu Gandan s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, návštěva proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů atp. Mongolsko je nejbohatším nalezištěm tohoto druhu na světě), velkolepé Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.

13. den zájezdu 
Celodenní výjezd do NP HUSTAI – jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Na jejich záchraně se klíčovým způsobem podílela ZOO Praha. Nekonečné mongolské zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a návštěva představení souboru Tumen Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně (není v ceně zájezdu). Nocleh v hotelu.

14. den zájezdu 

Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi (není v ceně zájezdu), návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů nebo návštěva muzeí (např. Zanabazarovo muzeum mongolského umění s tradičními maskami, náboženskými obrazy, šamanskými potřebami, kostými atd.) Návrat do hotelu.

15. den zájezdu
Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště Gobi. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.

16. den zájezdu 
Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 km vlakem z Moskvy – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty, večerní procházka k velkolepému Chrámu Nebes (Unesco) a na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality (štíry, hady, pavouky, larvy bource morušového atd.) nebo slavnou Pekingskou kachnu (není v ceně zájezdu). Nocleh v hotelu.

17. den zájezdu 
Celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské Zakázané město (Unesco), největší náměstí světa Tchien an men, ohromující pohled na Peking z pahorku Jingshan, nádherné zahrady parku Pej-chaj s obří bílou stúpou z 14. stol., honosná rezidence Letního paláce (Unesco) s půvabným jezerem s dračími loděmi, pagodami, měsíčními mosty a romantickými pavilony. Večer stylová čajovna – degustace nejslavnějších čínských čajů. Návrat na ubytování.

18. den zájezdu 
Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Unesco). Dechberoucí pohled na kamenného hada, do nekonečna se vinoucího po vrcholcích kopců. Odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming - půvabné stavby v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.

19. den zájezdu 
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem)
 • letištní taxy, veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště
 • doprava vlakem po Transibiřské magistrále dle programu
 • 17x nocleh - z toho 10x hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3lůžkové pokoje nejsou možné),7x nocleh ve vlaku
 • 10x snídaně
 • autobusová doprava na výlety (prohlídka Moskvy, Bolgar, Livstjanky, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, prohlídka Pekingu, hrobky Mingů a k Velké čínské zďi, 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů)
 • služby českého průvodce
 • služby místních průvodců v Mongolsku a v Číně
 • komplex. pojištění vč. storna (povinné z důvodu vyřízení víz)
 • Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka), úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby.
Popis vlaku

Cena nezahrnuje

 • vstupy do NP v Mongolsku a památkových objektů v Číně
 • turistické taxy na Bajkale a v Mongolsku
 • jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici
 • lanovku na Velkou čínskou zeď
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče, (vstupné a další poplatky cca 250 $,) fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj v hotelích 6 000 Kč (povinné při nedoobsazaení)
 • připojištění storna zájezdu +500 Kč
 • vízum do Ruska 1990 Kč
 • vízum do Číny 1990 Kč
 • vízum do Mongolska 1990 Kč
  (o potřebných formalitách budete včas informováni)
 • za 5 600 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.

Nástupní místa

21.06.-09.07. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • O potřebných formalitách budeme včas informovat.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů