Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

S VÝLETEM NA EGADSKÉ OSTROVY

Kód zájezdu: IT613-18 Počet nocí: 7 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 15 590 Kč

Oblíbené Bonus

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. Neapol - Tràpani - Egadské ostrovy -… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT613-18-1 od: 05.10.2018
do: 14.10.2018
zobrazit 7 15 590 Kč Rezervovat místa
KódIT613-18-1
Termínod: 05.10.2018 do: 14.10.2018
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Jaroměř, Zábřeh na Moravě
Počet nocí7
dospělá osoba - snídaně15 590 Kč
Rezervovat místa

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Neapol - Tràpani - Egadské ostrovy - Saline di Tràpani - Èrice - Segesta - Agrigento (Údolí chrámů) - Noto - Syrakusy - Etna - Taormina - Liparské ostrovy - Palermo - Monreale


1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu 
Dopoledne příjezd do Kampánie. NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra, Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách. 

3. den zájezdu
Vylodění v Palermu a přejezd do historického centra Tràpani. Program B, C dopolední připojení ke skupině. TRÀPANI - město, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒZIA s archeologickým areálem.

4. den zájezdu 
Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.

5. den zájezdu 
Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.

6. den zájezdu 
Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCANTARY. Tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

7. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno. Možnost fakultativního výletu do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem.

8. den zájezdu
Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 

9. den zájezdu 
Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole. 

10. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • trajekt Neapol - Palermo a zpět – kajuty
 • 7x ubytování (5x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty)
 • 5x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 5x večeře v hotelu 1990 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Nástupní místa

05.10. – 14.10. odjezd A, B, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • Váš BONUS cestovní pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 1.3.2018

Orientační ceny vstupného

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z roku 2016)

Neapol - metro k vyhlídce u pevnosti 2 €
Neapol - pevnost 5 €
Neapol - Certosa San Martino 6 €
Palermo - klenotnice 3 €
Palermo - královský palác + kaple 13 € (skupinová cena 8,50 €)
Monreale - katedrála 3 €
Monreale - křížová chodba 6 €
Monreale - vyhlídková terasa 2,5 €
Etna lanovka + terénní bus 63 €
Lipary a Vulcano - výlet 45 € (včetně ostrovní taxy)
Lipary - muzeum 6 €
Vulcano - sirné jezírko 3 € + 1 € sprcha
Taormina - lanovka 6 €
Agrigrento - 10 €
Syrakusy - katedrála 2€
Syrakusy - Neapolis 10 €
Alcantara -11 €
Egadské ostrovy. - výlet od 17 €
Mozia - loď + arch.areál 9 €
Salina - 6 €
Segesta - chrám 6 €
Argrigento - 10 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 210 €

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů