Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

FRANCIE - OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX

ZA VÍNEM A POZNÁNÍM, DOVOLENÁ 2021

DO NEJVĚTŠÍHO VINAŘSKÉHO KRAJE FRANCIE

Kód zájezdu: FR546-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Oblíbený poznávací zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné… Celý popis


Anotace

Oblíbený poznávací zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické výhledy a seznámíme se s historií „největšího Brňana 17. století“, narozeného v La Rochelle.

Poznávací zájezd do Francie provází Mgr. Jana Amadou, garance skupiny max. 10 osob

La Rochelle – ostrov Aix – ostrov Île de Ré: Saint Martin de Ré, La Flotte – La Rochelle – Rochefort – Talmont Sur Gironde – Blaye – Saint-Emillion – Dune du Pilat – Bordeaux

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV PARIS do LA ROCHELLE, ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem.

2. den zájezdu:
Relax a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov AIX, jejíž cesta vede kolem známé pevnosti BOYARD. Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut, bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru "croissantu" lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově. Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností, Muzeum a butik s perletí a africké muzeum, ale zejména rozsáhlé pláže na koupání. Navečer návrat lodí do La Rochelle.

3. den zájezdu:
Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na OSTROV ÎLE DE RÉ, ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka, z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit. Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení "nejkrásnější vesnice Francie"/ les plus beaux villages de France". Navštívíme SAINT MARTIN DE RÉ, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného stavitele Ludvíka XIV. Vaubana, jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní. Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově LA FLOTTE s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž s téměř středomořskou promenádou nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle.

4. den zájezdu:
Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime LA ROCHELLE, starobylý přístav s věžemi St. Nicolas a tzv. De La Chaine, které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláce z 18. století či původní dláždění ulic si vysloužilo přezdívku „muzeum pod širým nebem“. Dopoledne prohlídka centra města se zachovalou bránou, tzv. Grosse Horloge, renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským chrámem. Zastavíme se na kávu ve vyhlášené stylové kavárně Café de la paix, oblíbené místo George Simenona a dalších hvězd. Neopomeneme projít kolem rodného domu Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum, kde je hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018 menší vitrína. V odpoledních hodinách individuální program k návštěvě dalších místních muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea Nového světa, Muzea automatů aj. v případě přílivu návštěva městské pláže.

5. den zájezdu:
Zastávka u spojovacího mostu PASSERELLE, jenž ponese jméno po Raduit de Souches, a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat na jih. První zastávkou bude přístav ROCHEFORT při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna, která na konci 18. stol. vyplula s markýzem La Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie TALMONT SUR GIRONDE, do rybářské vesničky na skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy (11. stol.), ležící na Svatojakubské cestě. Slézová růže, malebné domečky s galeriemi umění, romantické výhledy na oceán a malebná zákoutí na posezení. Genius loci místa je nepopiratelný. Směrem na jih budou přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou bude obec BLAYE s velmi rozsáhlou a monumentální VAUBANOVOU PEVNOSTÍ (UNESCO), která tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U soutoku řek Garonne a Dordogne nás čeká ochutnávka vína v Chateaux Tayac, s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně nad soutokem obou řek a s možností nákupu. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.

6. den zájezdu:
Cesta do jedné z hlavních oblastí pěstování a výroby červeného vína v regionu Bordeaux, do vinařského městečka SAINT-EMILLION (UNESCO) přeplněného historickými památkami a výhledy na okolní vinice. Začneme výhledem na horní i dolní město z 68 m vysoké zvonice monolitického kostela vytesaného do vápencového útesu v podzemí mnichy již ve 12. stol. Zážitek z prohlídky obrovských podzemních prostor kostela, jenž je oprávněně na seznamu UNESCO, je ojedinělý a stojí rozhodně za návštěvu. Možnost projížďky městečkem koňskou drožkou či vláčkem. Odpoledne se přesuneme k největší duně v Evropě u obce DUNE DU PILAT (cca 111 m) v BISKAJSKÉM ZÁLIVU. Nezapomenutelné dobrodružství osvěžené koupáním v oceánu pod dunou zakončíme výhledem z velké panoramatické terasy nedalekého luxusního hotelu, kde si budeme připadat jako ve Středomoří. Ve večerních hodinách návrat na hotel v Bordeaux.

7. den zájezdu:
Návštěva hl. města největšího regionu Francie BORDEAUX (UNESCO), město se širokými bulváry, historickými branami a nažloutlými domy. Prohlídka dominanty města katedrály St. André, sídlo arcibiskupství s přiléhající 66 m vysokou zvonicí, palác Rohan, nyní radnice, a dříve císařský palác Napoleona Bonaparte, Muzeum výtvarného umění s obrazy známých mistrů, pomník girondínů. Tramvají přejedeme k muzeu vína Cité du Vin, jehož neobvyklá zlatavá budova je viditelná už z dálky a evokuje vinný list či točící se víno ve sklenici. Kolem kostela St. Pierre, kde to žije, si vychutnáme atmosféru nejstarší části města a v přilehlé čtvrti St. Michel s bazilikou sv. Michala, záhadnou kryptou a jednou z nejvyšších věží Francie (114 m), se pokocháme výhledem na celé město. Nenecháme si ujít ani tzv. vodní zrcadlo, kde si můžeme osvěžit nohy či si vychutnávat atmosféru u nábřeží. S Bordeaux se rozloučíme fakult. vyhlídkovou plavbou po řece Garonně.

8. den zájezdu:
Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet z Bordeaux do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Nová Akvitáníe - největší kraj Francie a nejznámější vinařská oblast Francie, kde se vyrábí jedny z nejlepších francouzských ale i světových vín, oblast červených vín kraje Bordeaux.
 
La Rochelle
– romantický přístav Tří mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok. Skanzen pod širým nebem s původními středověkými i hrázděnými domy a zachovalými paláci všech architektonických stylů. Dnes město kultury, festivalů a jedno z nejnavštěvovanějších měst Francie se 4 millióny návštěvníků ročně. V blízkosti se nacházejí rozmanité ostrovy jako např. malebný ostrov Ré s Vaubanovou pevností UNESCO či menší ostrov AIX, na kterém byl internován Napoleon před odvozem na Sv. Helenu. 
 
Největší Brňan 17. století, rodák z La Rochelle !
La Rochelle je rodištěm hrdinného obránce Brna proti Švédům, pozdějšího maršála císařských vojsk Jean Louis Raduit de Souches. Tento největší Brňan 17. století, jak byl po úspěšné obraně Brna nazýván, je ve Francii i své rodné La Rochelle téměř neznámý, za to v habsburských službách udělal závratnou kariéru. Usadil se na jižní Moravě na zámku v Jevišovicích, vlastnil různé domy jako např. Brně, Znojmě či palác ve Vídni, blízko kostela sv. Štěpána a jeho ostatky i náhrobek se nachází v kostele sv. Jakuba v Brně. Obrana Brna pod jeho velením patří k nejvýznamnější kapitole dějin moravské metropole a každoročně se konají v srpnu oslavy Den Brna. V současné době se na jeho počest staví v La Rochelle most, spojující staré a nové město a před dvěma lety byl zařazen mezi slavné obyvatele města díky činnosti Spolku přátel Raduit de Souches, který vznikl v Brně na podporu této osobnosti i propagaci Brna, Moravy i celé ČR. Podíváme se na jeho rodný dům a další stopy a budeme hledat ducha vojensky nadaného odborníka na pevnosti a opevňováni a může nás hřát, že pojem Česká republika můžeme najít až v daleké La Rochelle.

Doporučujeme

  • toulky jedinečným La Rochelle
  • jedna z nejkrásnějších vesnic Francie Talmont sur Gironde
  • Dune du Pilat v Biskajském zálivu
  • pláže a koupání na ostrově Aix
  • vodní zrcadlo v Bordeaux
  • Rochefort a replika plachetnice Hermiéna
  • ostrov květin a rybářů Île de Ré

Nástupní místa

23.07. - 30.07. Odjezd L2, L3
 

Doprava

V ceně je doprava letecky do Paříže a zpět z Bordeaux, vlak TGV Paris – La Rochelle, místní pronajatý bus 5.+6. den programu, místní bus po ostrově Ré.
V ceně není MHD v Bordeaux.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x La Rochelle, 3x Bordeaux)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020
Ostrov Aix 
Napoleonské muzeum 4,50 €, studenti 3 €
pevnost Liédot 4 €
pronájem kol na ostrově - 1 hod 7 € až den 12 €

Ostrov Ré
výstup na vyhlídkovou zvonici kostela St. Martin de Ré cca 3 €
Vaubanovo opevnění zdarma
Museum Ernest Cognacq (historie ostrova, sbírky námořní, Vaubanovy makety.) 4 €, do 18 let zdarma

La Rochelle
Věže La Rochelle - jedna 6 €, dvě 7 €
Protestanské muzeum (s vitrínou "největšího Brňana") 5 €, skupinové (min.10os.) 4 , 18-23 let 2,50 , do 18 let zdarma
Akvárium La Rochelle - od 16,50 €
Bunkr de La Rochelle (2.svět. válka) 8 €, děti 5-12 let 6
Námořní muzeum 9 €, děti 4-18 let 6,50
Muzeum automatů - 12 €, děti 3-17 let 8 , skupinové (min.10os.) 10
Muzeum nového světa 6 €, skupinové (min.10os.) 4 €
Muzeum přírodních věd 6 €, skupinové (min.10os.) 4 €

Rochefort
návštěva arsenálu včetně lodi Hermione 20 €

Chateau Tayac
degustace vína s možností nákupu cca 7 € (předpokládá se aspoň min. nákup)

Blaye
citadela - zdarma

St. Emillion
Monolitický kostel ve skále - 9 €
královská věž 2 €
turistický vláček 7 €, s degustací 11 €
tuk tuk městem či vinicemi 12 €, s degustací 25 €
klášterní sklepy v tuk tuk s degustací 20 €
pronájem kola - den 19 €, půlden 9 € /dle dispozice

Bordeaux
místní doprava 1,70 € / 1 jízda (60min), 3 € / 2 jízdy, 13,70 € / 10 jízd, 5 € / 1 den (24h)
hodinová plavba po Garonně 13 € (nutná rezervace předem v CK)
Cité du Vin od 20 €
Muzeum výtvarných umění 5 €
Věž Pey Berland u katedrály St. André 6 €, skupinové (min.20os.) 5 €
Věž St. Michala s kryptou 5 €
Muzeum přírodních věd 5-7 € dle výstav
Národní celní muzeum 4 €, senioři a studenti do 25 let 2 €
Muzeum moderního umění 7 €
Mořské námořní muzeum 14 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši 200-250 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
UPOZORNĚNÍ
- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).
   
MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
 
Velvyslanectví Paříž - Ambassade de la République tchèque
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Telefon: +331/40651300, sekretariát vv. 40651301, sekretariát dipl. 40651303, obchodní oddělení 40651315
Fax sekret.dipl.: +331/40651313, OEÚ-40651316, sekret.vv-40651332
Nouzová linka: +33/607764394
E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 13.30 - 17.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 13.00 - 17.30

Konzulární oddělení velvyslanectví Paříž
18, rue Bonaparte, 75006 Paris
Telefon: +33/144 320 200
Fax: +331/44 320 212
Nouzová linka: +33/607 764 394
E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30 - 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, úterý, středa, pátek 09.30 - 12.30, čtvrtek zavřeno
 
Honorární konzulát Bordeaux
Mini Parc, Atalante A, 8 rue du Professeur André Lavignolle, 33300 Bordeaux
Telefon¨: +33 (0) 5 57 00 14 45
Fax: +33 (0)9 82 62 25 60
E-mail: bordeaux@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: regiony Akvitánie a Midi-Pyrénées
Provozní hodiny úřadu: čtvrtek 16 - 18 hod
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
První pomoc: 15
Policie - pohotovostní služba: 17
Požárníci: 18
Evropské číslo pohotovostní služby: 112
Směrové číslo z Francie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Francie: 0033
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Jestliže cestujete z jedné země Evropské unie do jiné, můžete si s sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě, nikoliv však k dalšímu prodeji.
Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU dovézt:
800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg tabáku, 10 litrů destilátů, 20 litrů, alkoholizovaného vína, 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína), 110 litrů piva.
Do Francie je zakázáno dovážet:
Materiály s pedofilní tématikou, produkty osahující nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky, kojenecké lahve obsahující sloučeninu bisfenol A, výrobky osahující azbest, do Francie se též nesmí dovážet některá bojová plemena psů.
Devizové předpisy:
Všechny osoby překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i vývoz finančních prostředků přesahujících 10 000 EUR celním orgánům.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů

7.8.2019
Byly jsme velice spokojeny, zájezd předčil naše očekávání. Za největší klady považujeme:
- menší počet účastníků
- průvodkyně, která byla velmi příjemná, ochotná, s výbornou jazykovou vybaveností a znalostmi místopisu
- sestavení pestrého programu
- zájezd nebyl přeorganizovaný, volný čas s dostatkem informací o místě návštěvy
- zajištění místního pohodlného mikrobusu na výlety
- ubytování s velmi dobrými snídaněmi

Vilma S.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací