Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ITÁLIE - ZA POZNÁNÍM TOSKÁNSKA

OD SEVERU K JIHU A OSTROV ELBA

UBYTOVÁNÍ V HOTELU U MOŘE S VÝLETY

Kód zájezdu: IT610-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. Formou výletů se seznámíme se vším, co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček, vinice, olivové háje, etruské archeologické památky a poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, ostrov Elba nebo na samém jihu Toskánska Monte Argentario a provincii Grosseto. Zájezd umocní příjemný hotel a koupání v moři. … Celý popis


Anotace

Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. Formou výletů se seznámíme se vším, co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček, vinice, olivové háje, etruské archeologické památky a poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, ostrov Elba nebo na samém jihu Toskánska Monte Argentario a provincii Grosseto. Zájezd umocní příjemný hotel a koupání v moři.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano - Voltera - Vila Garzoni - Lucca - ostrov Elba: Portoferraio - Poggio - Marciana - Monte Capanne - Procchio - Pisa - Pitigliano - Sovana - Saturnia - Grosseto - Monte Argentario - Siena - Florencie

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd k moři do přímořského letoviska Marina di Cecina, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu.

3. den zájezdu  
Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Starobylé a podmanivé město LUCCA s renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.

4. den zájezdu  
Celodenní fakult. výlet na ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini. Půvabné vesničky v horách - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. MARCIANA ALTE s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v letovisku PROCCHIO.

5. den zájezdu  
Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.

6. den zájezdu
Celodenní výlet za etruskými sídly. Městečko s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů.

7. den zájezdu  
Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.

8. den zájezdu
Polodenní výlet do kouzelné SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra, náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Návrat na hotel, pobyt u moře.

9. den zájezdu  
Po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO), prohlídka, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva


Orientační ceny vstupného

San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€

Lucca:
dóm 3€
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, S. Giovanni) 9€
věž Guinigi 4€

Elba:
lanovka Monte Capanne 15€
Napoleonova vila 5€
pevnost Stella 2€

Pisa:
šikmá věž 18€
bapristerium 5€

Pitigliano:
palác 3,50€
židovské centrum se synagogou 4€
etruská hrobka 4€

Siena:
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, krypta) 13€
radnice 9€
zvonice Torre del Mangia 10€

Florencie:
kostely 7-8€
jízdné 3€
baptisterium, kupole 18€
Palazzo Vecchio 10€

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 100€

Ubytování

  • hotel Il Settebello *** v Marina di Cecina - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím. Hotel se nachází v srdci Etruského pobřeží, pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa. Snídaně formou bufetu, večeře 3-chodová servírovaná. Marina di Cecina se může pochlubit optimální polohou k objevování fascinujících míst toskánského vnitrozemí.

Nástupní místa

19.06. - 28.06. Odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací