Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ÚDOLÍ WACHAU

HRADY A KLÁŠTERY DOLNÍHO RAKOUSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD RAKOUSKO

Kód zájezdu: A666-21 Počet nocí: Strava: Ubytování:

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Kouzelné údolí Wachau je jeden z pojmů, který se ihned vybaví zkušenému cestovali v souvislosti s Rakouskem. Dokonalá symbióza prastarých duchovních hodnot, lidské činnosti, a především pak unikátního přírodního prostředí podél toku Dunaje zařadila tuto oblast na seznam kulturního dědictví UNESCO. Program nás zavede do zajímavých míst i mimo hlavní turistické trasy a poskytne nám prostor vnímat tuto oblast i svými chuťovými smysli v podobě zdejších meruňkových likérů, lehkých vín kategorie… Celý popis


Anotace

Kouzelné údolí Wachau je jeden z pojmů, který se ihned vybaví zkušenému cestovali v souvislosti s Rakouskem. Dokonalá symbióza prastarých duchovních hodnot, lidské činnosti, a především pak unikátního přírodního prostředí podél toku Dunaje zařadila tuto oblast na seznam kulturního dědictví UNESCO. Program nás zavede do zajímavých míst i mimo hlavní turistické trasy a poskytne nám prostor vnímat tuto oblast i svými chuťovými smysli v podobě zdejších meruňkových likérů, lehkých vín kategorie Steinfeder a dalších místních specialit.

Altenburg – Rosenburg – Krems – Artstetten – město Melk – plavba lodí údolím Wachau – Dürstein – klášter Melk – Aggstein - Göttweig – Kittenberské zahrad

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách do Dolního Rakouska. Dlouhá linie bílých budov benediktinského kláštera ALTENBURG se majestátně tyčí na vysokém kopci. Svým návštěvníkům klášter představí unikátní barokní fresky, rozsáhlou knihovnu, rozhlehlé podzemní prostory nebo kouzelné klášterní zahrady. Především produkty vlastní výroby pak nabízí klášterní restaurace a prodejna. Na strmé skále nad řekou Kamp najdeme renesanční zámek ROSENBURG. Zámek proslul především pro své rytířské kolbiště s arkádami pro diváky. Nesmírně zajímavá je prohlídka nejstaršího křídla zámku, která autenticky přiblíží strasti života na středověkých hradech, způsob stravování a pohnuté osudy šlechtického rodu Hoyos. Vstupní branou do údolí WACHAU je město a přístav KREMS. Jeho historické centrum, místy ještě skryto za vysokými hradbami, je tvořeno úzkými křivolakými uličkami, starobylými měšťanskými domy a monumentálními kostely. Snad každý pak zná kremžskou hořčici, která je zde původem. Večer ubytování v hotelu s možností večeří.

2. den zájezdu
Lovecký zámeček ARTSTETTEN je nesmírně zajímavým muzeem a hrobkou habsburské větve d´ Este/Hohenberg. Přiblíží nám osudy a místo posledního odpočinku hlavních aktérů Sarajevského atentátu. Jižní vstupní branou do údolí Wachau je přístav MELK. Prohlídka kouzelného historického centra města, choulícího se pod monumentálním komplexem klášterních budov. Plavba lodí po Dunaji nejkrásnějším úsekem údolí WACHAU nám zprostředkuje okolní starobylé vesnice s kamennými kostelíky, terasovité vinice v okolí vesnice SPITZ (UNESCO) a zříceniny starých hradů. Nejmalebnějším místem v údolí je město DÜRSTEIN se svými kláštery, křivolakými středověkými uličkami, vinnými sklepy se znamenitým vínem a meruňkovými produkty všeho druhu. Zdatnější vystoupí na zříceninu hradu, kde proti své vůli pobýval i anglický král. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu
Ne nadarmo je benediktýnský klášter MELK zapsán na seznam UNESCO. Poutává prohlídka nám přiblíží císařský trakt, rozsáhlou knihovnu a velkolepý kostel. Úchvatný výhled na údolí Wachau z ptačí perspektivy skýtají hradby zříceniny hradu AGGSTEIN, občerstvení ve středověké hradní restaurací, názorné poznání staré legendy o Nibelunzích. Rozloučení s údolím Wachau z vyhlídkové terasy kláštera GÖTTWEIG. Rozlehlé KITTENBERSKÉ ZAHRADY na závěr, to je především věčná inspirace, relaxace a odpočinek v kouzelných přírodních zákoutích. Návrat do ČR ve večerních hodinách (Brno cca 20:00 hod)

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

17. 09. - 19. 09. Odjezd F + Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v EUR (€)
Residenzschloss Altenburg 8 €
Zámek Rosenburg 15 €
Zámek Artstetten 12,50 € (muzeum+krypta+park)
Zřícenina Aggstein 7,50 €
Klášter Melk - cena s průvodcem 14,5 €, bez průvodce 12,5 €, skupinové vstupné s průvodcem 14 €
Vyhlídková plavba lodí po Dunaji cca 26,5 € / 1 směr
Kittenberské zahrady cca 8,50 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rakousku je, jako v České republice 230 V. Není potřeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Vídeň - Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon: +431 89958 0, 89958 111
Fax PO: +431 8941 200, KO +431 8995 8159
Nouzová linka: +43 676 84964 615
E-mail: vienna@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30 hod
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 11.00 hod

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +43
Centrální tísňové volání - 112
Záchranná služba – 141 nebo 144
Policie - 133
Požárníci - 122
Poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) - 120 nebo 123

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací