Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

FRANCIE - NORMANDIE A BRETAŇ

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, HRAD JOSSELIN

ZAHRADY A NÁVŠTĚVA ZÁMKU CHANTILLY

Kód zájezdu: FR539-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Sleva 55+

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním jedinečných přírodních scenérií, krásných zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši, poté budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii budeme obdivovat zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města Honfleur, Caen i symbol Francie klášter Mont-St.-Michel. Bretaň nám učaruje opevněnými městy Fougères, Vitré a středověkým Vannes a v závěru zájezdu nejznámější hrad… Celý popis


Anotace

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním jedinečných přírodních scenérií, krásných zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši, poté budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii budeme obdivovat zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města Honfleur, Caen i symbol Francie klášter Mont-St.-Michel. Bretaň nám učaruje opevněnými městy Fougères, Vitré a středověkým Vannes a v závěru zájezdu nejznámější hrad Bretaně Josselin. Užijte si poklidnou atmosféru jedinečných středověkých městeček, procházky zahradami a útočiště bretaňských vévodů.

Zájezd provází Helena Hanáková

Remeš – Senlis – Chantilly – Rouen – Bois des Moutiers – Honfleur – Caen – Brécy – Granville – Mont-St.-Michel – Fougères – Vitré – hrad Josselin – Vannes

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (přejezd hranic v cca 8:00 hod.). Průjezd Německem a Francií, večer ubytování v REMEŠI, procházka s průvodcem, večerní město.

2. den zájezdu
Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme středověké městečko SENLIS, dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY, knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny a slavné dostihové dráhy. V podvečerních hodinách pokračujeme na sever Normandie do starobylého ROUENU, dle časových možností ubytování, prohlídka města.

3. den zájezdu
Návštěva BOIS DES MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r. 1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Po květinovém představení přejedeme přes most Normandie do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR, atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali piráti i objevitelé. Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování.

4. den zájezdu
Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme do GRANVILLE, zde navštívíme dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem. S Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství MONT-ST.- MICHEL (UNESCO), impozantním gotickým klášterem na ostrůvku, který je obklopen moře pouze v době přílivu.

5. den zájezdu
Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGÈRES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Oblastí kolem Paimpontského lesa, plné legend o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian dojedeme k prohlídce monumentálního hradu JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.

6. den zájezdu
Středověké město VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, bretaňské kavárničky a restaurace s místními specialitami, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., francouzská zahrada pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který je dnes historickým a archeologickým muzeem. Možnost projížďky turistickým vláčkem historickým městem. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

7. den zájezdu
Návrat do ČR v ranních hodinách (hranice ČR cca 5:30 hod.)

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Orientační ceny vstupného

Senlis - katedrála Notre Dame zdarma
Chantilly - zámek + zahrada 17,00€ (skupina 13,50€)
Chantilly - park 8,00€
Chantilly - muzeum koní + jezdecká show 21,00 €
Bois des Moutiers 11,00€ (skupina 9,00€)
Brécy zahrady 9,00 €
Granville - muzeum Gristian Dior 9,00€ (skupina 5,00€)
Mont Saint Michel 9,00€ (skupina 8,00€, do 18 let zdarma)
Fougères - hrad 8,50€ (skupina 6,50€)
Josselin zámek + zahrady 9,00€ (skupina 7,50€)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 € 

Zajímavosti

Nástupní místa

17.08. - 23.08. odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů z r.2020
- Senlis - katedrála Notre Dame zdarma
- Chantilly - zámek + zahrada 17 €, děti 7-17 let 13,50 €
- Chantilly - park 8 €, děti 7-17 let 6 €
- Chantilly - muzeum koní + jezdecká show 22 €, děti 7-17 let 17 €
(výhodné vstupné do zámku, zahrady, parku i muzea koní s jezdeckou show 30 €, děti 7-17 let 24 €)
- Bois des Moutiers 11 €, skupina 9 €
- Brécy zahrady 9 €
- Granville - muzeum Gristian Dior 9 €, děti 12-17 let 7 €, skupina (min. 12 os.) 7 €
- Mont Saint Michel 10 €, děti do 18 let zdarma
- Fougères - hrad 9 €, děti 6-18 let 5 €, skupina (min. 15 os.) 6,50 €
- Josselin zámek + zahrady 10 €, skupina (min. 20 os.) 7,80 €
 
Vannes - plavba Morbihanským zálivem pouze po předchozí rezervaci a v případě přílivu
 
Měna a kurz
Měna – EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro
 
Doporučené kapesné
Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 €
 
Upozornění
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
  
Pojištění (fakultativní příplatek)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.
 
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
 
Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu.
Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
 
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

Elektrické adaptéry
Síťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice,
a proto není třeba žádného adaptéru.
 
Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
 
Velvyslanectví ČR v Paříži - Ambassade de la République Tchéque
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Tel: 00331/40651300
Fax: 00331/40651313
úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0033/607764394
 
Honorární konzulát Marseille
4 rue d´Angkor de Vauban, 13 006 Marseille
Tel. 0033/ 9 63 40 16 77
Fax: 0033/ 4 91 81 81 67
Úřední hodiny: pondělí 09.00 - 13.00
 
České centrum ve Francii – Centre Tcheque
18, rue Bonaparte, 75006 Paris
Tel: 00331/53730022
Fax: 00331/53730027
Úřední hodiny: úterý - pátek 13.00 – 18.00, čtvrtek 13.00 – 20.00, sobota 14.00 – 19.00
 
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 12
Policie - pohotovostní služba: 17
Požárníci: 18
Evropské číslo pohotovostní služby: 112
Směrové číslo z Francie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Francie: 0033
 
Doporučení pro turisty
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
Důležitá upozornění
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací