Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

Zájezdy - CK REDOK - Poznávací zájezdy do evropských a exotických destinací

Cestovní kancelář považuje za samozřejmé, že o vás bude dobře postaráno i za nepředvídatelných okolností. Zajistili jsme pro vás nové komplexní cestovní pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není součástí základní ceny zájezdu.

Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:
(není limitováno věkem účastníka)

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí: 7 000 000 Kč
 • Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu: 600 000 Kč
 • Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu: 300 000 Kč
 • Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace, úraz + nemoc): 600 Kč/den
 • Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby: 5 000 000 Kč
 • Pojištění zavazadel: 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
 • Pojištění storna zájezdu: 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
 • Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na "semafor" a doporučení MZV
 • Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie

U zájezdů je možné přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Maximální pojistná částka plnění je 30 000 Kč (příplatek +250 Kč) nebo 50 000 Kč (příplatek +500 kč) (spoluúčast klienta 20%).

Turistické pojištění - je možné přiobjednat u zájezdů, kde se provozují nebezpečné sporty a náročnější turistika (vysokohorská turistika od 3 000 m n. m. do 5 000 m n. m.).

Připojištění COVID-19 - Rozšířená ochrana na situace v souvislosti COVID-19 či jiné pandemie:
(nelze sjednat samostatně, lze přikoupit pouze jako doplňkové pojištění ke komplexnímu cestovnímu pojištění viz výše)

 • Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény
  - V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
  - Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
 • Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
  - Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
  - Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
 • Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí
  - Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
  - Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
  - Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.
Limity
Zóna Náklady na ubytování Náklady na dopravu Sazba
Evropa 10 000,- Kč 10 000,- Kč 30 Kč/os./den
Svět 10 000,- Kč 20 000,- Kč 60 Kč/os./den

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění stornovací poplatků obsahuje i pojištění stornovacích poplatků z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a rámcovou pojistnou smlouvou. 

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb.

Všeobecné pojistné podmínky.pdf

Informační dokumenty pro zájemce o komplexní cestovní pojištění
Pokud si u nás sjednáte cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA, v souvislosti s platností nových legislativních nařízení (Zákon o distribuci pojištění a General Data Protection Regulation - zkráceně GDPR) od nás obdržíte níže uvedené dokumenty, které jsou jeho součástí:

Informační dokument o pojistném produktu.pdf
Informace o zpracování osobních údajů.pdf

Typy zájezdů
Vyhledat zájezd
a

a

TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit