Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

Důležité informace

Aktuální informace

Vážení přátelé,

z důvodu aktuálních vládních nařízení jsou od 22.10.2020 naše všechny pobočky do odvolání uzavřeny. Na Vaše emaily budeme průběžně odpovídat po znovuotevření našich provozoven. Děkujeme za pochopení.

Pevné zdraví všem přeje kolektiv pracovníků CK REDOKPříprava sezony 2021

Vážení přátelé,

děkujeme za Vaši přízeň v této nelehké době, kdy jsme v letošní sezoně museli čelit těžkým podmínkám v cestování, které se měnily ze dne na den. I tak jsme rádi, že se nám podařilo zrealizovat poznávací zájezdy po České a Slovenské republice, do blízkých evropských zemích vč. chorvatských ostrovů a také na Island a na velký okruh Řeckem. Nyní pro Vás připravujeme termíny zájezdů v roce 2021. Vše budeme postupně doplňovat na tyto webové stránky a budete si již moci svůj zájezd objednat. Pokud vlastníte Poukaz (Voucher) za neuskutečněný zájezd, můžete si ho uplatnit v posledním kroku online objednávky. Elektronický katalog ke stažení bude k dispozici v měsíci listopad, o možnosti jeho stažení Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za Vám za důvěru a pochopení, přejeme všem mnoho zdraví a budeme se těšit na setkání s Vámi na dalších cestách.

Kolektiv pracovníků CK REDOKVláda ČR  postupně s Ministerstvem zdravotnictví aktualizuje informace v tzv. Semaforu, kde jsou informace od 15.6.2020 o postupném otevírání hranic a uvolňování cestování. Stav hranic v Evropě a ve světě v průběhu uvolňování opatření můžete sledovat zde https://www.cestujlevne.com/mapa-covid19

Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva Vnitra České republiky: 
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Vyjádření CK REDOK TRAVEL ze dne 27.4.2020
ke stažení zde


Stanovisko AČCKA k vyhlášení stavu nouze ze dne 12.3. a následného zpřísnění opatření ze dne 13.3​
ke stažení zde


Aktualizované stanovisko AČCKA ze dne 24.3.
ke stažení zde


Společné prohlášení ACK + AČCKA ze dne 27.3.
ke stažení zde
 Smluvní podmínky CK REDOK

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Všeobecné smluvní podmínky jsou k dispozici ke stažení zde

Autobusová a letecká doprava

Seznam nástupních míst najdete zde

Letecká doprava je zajištěna formou pravidelných linek nebo charterových letů. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže CK ovlivnit případné změny v letovém řádu.

Autobusová mezinárodní doprava je zajišťována plně klimatizovanými lux. vozy a při jejím zajišťování se řídíme mezinárodně platnými podmínkami a úmluvami. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, pasové odbavení, přeplněné silniční tahy, změny v odjezdových řádech lodních společností) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže CK většinou tyto věci ovlivnit a tedy ani vyloučit. V tomto smyslu nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.

Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů. Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, mikrobusy či autobusy.

Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. V případě, že jsou v místě nástupu na trase k hlavnímu autobusu méně než 4 cestující, toto nástupní místo nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. Jedná-li se o svoz, za který jste si připlatili, tato částka vám bude obratem vrácena. O realizaci či zrušení svozu/transferu/nástupního místa bude klient informován v Pokynech na cestu, které obdrží 7 dní před odjezdem. Zrušení svozu/transferu/nástupního místa ze strany CK není důvodem ke stornování zájezdu.

V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, především na trase Brno - Praha a Ostrava - Olomouc - Praha, budou v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky RegioJet či Flixbus, pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny.
V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně) si CK vyhrazuje použít i jiný typ autobusů vč. mikrobusů.

Zavazadla - je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně.

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena termínem. Do termínu autokarových a leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě, jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného pobytu.

Ubytování a stravování

Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena obvykle zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez ohledu na dobu vašeho příjezdu nebo odjezdu. Dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky a v ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid. CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování. Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vzít vlastní ložní prádlo.

Vstupné

Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky pobytové a lázeňské taxy, plavby lodičkami apod. nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není výslovně uvedeno jinak v odstavci „Cena zahrnuje“. O orientační výši ceny vstupů vás informujeme na  www.redok.cz u konkrétního zájezdu pod Programem zájezdu a následně v Pokynech na cestu s odbavením zájezdu.

Odbavení zájezdu

Pokyny k odjezdu/odletu zasíláme emailem nebo poštou nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu na adresu zákazníka,  ev. cestovní agentury, kde byl zájezd zakoupen, dle toho, jak je uvedeno na smlouvě. Doklady k zájezdu (letenky, doklady pojištění atd.) předáváme zpravidla při nástupu na zájezd (není-li zasláno předem s Pokyny na cestu).

Doobsazení pokoje – Cestujete sám/sama?

Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování ve 2lůžk. pokoji s jinou osobou, pokusíme se váš pokoj doobsadit s dalším individuálním klientem stejného pohlaví, a to ve 2 nebo 3lůžkovém pokoji, vždy dle počtu lichých účastníků zájezdu. Na smlouvu o zájezdu uveďte, že máte zájem o doobsazení. Na našich stránkách www.redok.cz je nově zavedena záložka Zájezdy k doobsazení, která je pravidelně aktualizována o liché účastníky konkrétních zájezdů. U zájezdů je vždy i tato možnost zobrazena v obrázku zájezdu, pokud se taková příležitost naskytne.
 
Pobytové taxy

Některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy. Jedná se o poplatek, který ubytovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu. V takovém případě se platí na místě v příslušné národní měně. O jejich existenci se vás snažíme informovat v popise zájezdu. Taxy jsou však zaváděny nahodile a i jejich výše se často mění. Upřesnění tax vám zašleme v Pokynech na cestu.


Plavby luxusní lodí s českým průvodcem

Ceny plaveb jsou orientační a jsou průběžně aktualizovány lodními společnostmi. Aktuální cena dané plavby bude určena v okamžiku nezávazné rezervace
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. Lodní společnost si vyhrazuje právo na změny časů kotvení v přístavech, a proto si CK vyhrazuje právo na změnu programu. Seznam aktuálních fakultativních výletů bude znám cca 1 měsíc před odjezdem na plavbu, uvedený program výletů je pouze orientační.

Typy zájezdů
Vyhledat zájezd
a

a

TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů