Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

Důležité informace

Informace k aktuální situaci 

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY - POBOČKA SVITAVY + BRNO UZAVŘENY!

Vážení klienti,

vzhledem k nařízení vlády ČR ze dne 14.3.2020 jsou naše pobočky Svitavy, Pod Věží 4 + Brno, Šilingrovo nám. do odvolání UZAVŘENY.
Kontaktujte nás na emailové adrese info@redok.cz nebo brno@redok.cz 

Děkujeme za pochopení.Stanovisko AČCKA k vyhlášení stavu nouze
https://www.accka.cz/stranky/o-nas/novinky-z-deni-accka/stanovisko-accka-k-vyhlaseni-stavu-nouze-2531

 
Aktualizované stanovisko AČCKA k vyhlášení stavu nouze ze dne 12.3.2020 a následného zpřísnění opatření ze dne 13.3.2020

vydávání poukazů na odložené čerpání služeb

Usnesením vlády ČR ze dne 12.3. o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic byl vyhlášen stav nouze. Doplněním tohoto usnesení ze dne 13.3. a plošným uzavřením hranic dochází ke znemožnění realizace zájezdů a pobytů do zahraničí po dobu jeho platnosti, zcela mimo vůli cestovních kanceláří a agentur. Tato opatření zabraňují zákazníkům cestovních kanceláří a agentur v čerpání sjednaných služeb.

AČCKA respektuje prioritu vlády, kterou je ochrana zdraví a bezpečnost občanů ČR. Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří a agentur dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem. Příslušná legislativa řešící tuto situaci musí být dopracována.
Dotčené zájezdy a pobyty doporučujeme realizovat v pozdějších termínech, na které budou uhrazené finanční prostředky zákazníků přesunuty, je-li to vzhledem k charakteru zájezdu po dohodě s dodavateli služeb možné.

AČCKA sděluje, že cestovní kanceláře jsou oprávněny vydat zákazníkovi poukaz na odložené čerpání služeb v hodnotě uhrazené částky. Zákazník nepřichází o vložené prostředky, má jistotu čerpání služby v budoucím období a jeho vklad je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku.

Vydávání poukazů na odložené čerpání služeb je dnes již běžné v ostatních členských zemích EU, je doporučené Evropskou komisí a poukazy v plné míře využívají letecké a lodní společnosti a další subjekty cestovního ruchu.
 
Prezidium AČCKAVyjádření CK REDOK TRAVEL ze dne 13.3. 2020
 

Vážení zákazníci cestovní kanceláře Redok Travel, milí přátelé!

Všichni vnímáme aktuální situaci týkající se současných a preventivních opatření, ve snaze zamezit šíření nového koronaviru a onemocnění covid-19 v naší krajině i za hranicemi.

Všichni vidíme, že přetrvávající šíření viru nutí téměř všechny vlády světa přijímat čím dál přísnější opatření, která mají výrazně negativní vliv na vaše cestovatelské plány i na ekonomiku zemí.
 
V současné době velmi intenzivně připravujeme opatření ke každému jednotlivému zájezdu s odjezdem do 13.4.2020.
 
Během krátké doby obdržíte bližší informace o postupu u zájezdů s odjezdem do výše uvedeného data.
 
Děkujeme za trpělivost
 
váš kolektiv CK Redok Travel

 
Smluvní podmínky CK REDOK

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Všeobecné smluvní podmínky jsou k dispozici ke stažení na těchto stránkách.

Autobusová a letecká doprava

Seznam nástupních míst najdete zde

Letecká doprava je zajištěna formou pravidelných linek nebo charterových letů. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže CK ovlivnit případné změny v letovém řádu.

Autobusová mezinárodní doprava je zajišťována plně klimatizovanými lux. vozy a při jejím zajišťování se řídíme mezinárodně platnými podmínkami a úmluvami. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, pasové odbavení, přeplněné silniční tahy, změny v odjezdových řádech lodních společností) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže CK většinou tyto věci ovlivnit a tedy ani vyloučit. V tomto smyslu nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.

Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů. Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, mikrobusy či autobusy.

Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. V případě, že jsou v místě nástupu na trase k hlavnímu autobusu méně než 4 cestující, toto nástupní místo nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. Jedná-li se o svoz, za který jste si připlatili, tato částka vám bude obratem vrácena. O realizaci či zrušení svozu/transferu/nástupního místa bude klient informován v Pokynech na cestu, které obdrží 7 dní před odjezdem. Zrušení svozu/transferu/nástupního místa ze strany CK není důvodem ke stornování zájezdu.

V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, především na trase Brno - Praha a Ostrava - Olomouc - Praha, budou v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky RegioJet či Flixbus, pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny.
V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně) si CK vyhrazuje použít i jiný typ autobusů vč. mikrobusů.

Zavazadla - je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně.

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena termínem. Do termínu autokarových a leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě, jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného pobytu.

Ubytování a stravování

Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena obvykle zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez ohledu na dobu vašeho příjezdu nebo odjezdu. Dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky a v ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid. CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování. Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vzít vlastní ložní prádlo.

Vstupné

Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky pobytové a lázeňské taxy, plavby lodičkami apod. nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není výslovně uvedeno jinak v odstavci „Cena zahrnuje“. O orientační výši ceny vstupů vás informujeme na  www.redok.cz u konkrétního zájezdu pod Programem zájezdu a následně v Pokynech na cestu s odbavením zájezdu.

Odbavení zájezdu

Pokyny k odjezdu/odletu zasíláme emailem nebo poštou nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu na adresu zákazníka,  ev. cestovní agentury, kde byl zájezd zakoupen, dle toho, jak je uvedeno na smlouvě. Doklady k zájezdu (letenky, doklady pojištění atd.) předáváme zpravidla při nástupu na zájezd (není-li zasláno předem s Pokyny na cestu).

Doobsazení pokoje – Cestujete sám/sama?

Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování ve 2lůžk. pokoji s jinou osobou, pokusíme se váš pokoj doobsadit s dalším individuálním klientem stejného pohlaví, a to ve 2 nebo 3lůžkovém pokoji, vždy dle počtu lichých účastníků zájezdu. Na smlouvu o zájezdu uveďte, že máte zájem o doobsazení. Na našich stránkách www.redok.cz je nově zavedena záložka Zájezdy k doobsazení, která je pravidelně aktualizována o liché účastníky konkrétních zájezdů. U zájezdů je vždy i tato možnost zobrazena v obrázku zájezdu, pokud se taková příležitost naskytne.
 
Pobytové taxy

Některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy. Jedná se o poplatek, který ubytovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu. V takovém případě se platí na místě v příslušné národní měně. O jejich existenci se vás snažíme informovat v popise zájezdu. Taxy jsou však zaváděny nahodile a i jejich výše se často mění. Upřesnění tax vám zašleme v Pokynech na cestu.


Plavby luxusní lodí s českým průvodcem

Ceny plaveb jsou orientační a jsou průběžně aktualizovány lodními společnostmi. Aktuální cena dané plavby bude určena v okamžiku nezávazné rezervace
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. Lodní společnost si vyhrazuje právo na změny časů kotvení v přístavech, a proto si CK vyhrazuje právo na změnu programu. Seznam aktuálních fakultativních výletů bude znám cca 1 měsíc před odjezdem na plavbu, uvedený program výletů je pouze orientační.

Typy zájezdů
Vyhledat zájezd
a

a

TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
KATALOG ZIMA

Zima 2019-20, lyžařské
a adventní zájezdy

Stáhnout