Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŠVÝCARSKO - LEGENDÁRNÍ MATTERHORN

ZEMĚ SÝRU A ČOKOLÁDY, MOZAIKA ŠVÝCARSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŠVÝCARSKO - DOVOLENÁ APLY 2024

Kód zájezdu: CH661-24 Počet nocí: 3 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 11 690 Kč

Náš tip

Poznávací zájezd do Švýcarska v kouzelných barvách podzimu, to je naše pozvání do země, která je považována za nejkrásnější v Alpách. Najdete tu úžasné Walliské a Bernské Alpy i  slavnou horu Matterhorn. Na své si přijdou jak milovníci přírody, tak i obdivovatelé památek, nádherných měst a v neposlední řadě dobrého jídla. Čekají nás exkurze do slavné sýrárny Gruyéres, tak do čokoládovny Cailler, starobylá města jako Bern nebo Curych a především jedinečné výhledy v horských oblastech… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
CH661-24-1 od: 03.09.2024
do: 08.09.2024
zobrazit 3 11 690 Kč Rezervovat místa
KódCH661-24-1
Termínod: 03.09.2024 do: 08.09.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, svoz Brno
Počet nocí3
Dospělá osoba - snídaně11 690 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Poznávací zájezd do Švýcarska v kouzelných barvách podzimu, to je naše pozvání do země, která je považována za nejkrásnější v Alpách. Najdete tu úžasné Walliské a Bernské Alpy i  slavnou horu Matterhorn. Na své si přijdou jak milovníci přírody, tak i obdivovatelé památek, nádherných měst a v neposlední řadě dobrého jídla. Čekají nás exkurze do slavné sýrárny Gruyéres, tak do čokoládovny Cailler, starobylá města jako Bern nebo Curych a především jedinečné výhledy v horských oblastech věčného ledu na okolní čtyřtisícové vrcholy.

Zájezd provází Milena Škorpilová

Gruyéres – Cailler – Bern – Engelberg – Malý Titlis – Nufennenpass – Zermatt – Gornergrat – Klein Matterhorn – Fiesch – Eggishorn – Grimselpass – soutěska řeky Aara – Meiringen – Reichenbašský vodopád – Curych

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do Švýcarska, návštěvu Švýcarska zahájíme putováním po stopách zdejší gastronomie. Dopoledne návštěva sýrárny v GRUYÉRES, kde uvidíme proces výroby vyhlášených sýrů, ochutnávka s možností nákupu. Následuje prohlídka samotného starobylého městečka GRUYÈRES se středověkým hradem. Odpoledne exkurze ve vyhlášené čokoládovně CAILLER, bohatá ochutnávka, možnost nákupu. Na závěr dne procházka hlavním městem Švýcarska BERN, uvidíme jednak medvědy, kteří dali název městu a dodnes žijí ve výběhu na okraji města, ale především historické centrum umístěné v ohybu řeky Aary. Mezi dominanty Bernu patří nejvyšší švýcarská katedrála sv. Vincenta, kašny ze 16. stol., hodinová věž s pohyblivými loutkami a nákupní pasáž Lauben, jež je dlouhá 6 km. Ubytování v oblasti Bernu.

3. den zájezdu:
Dopoledne příjezd do ENGELBERGU, který se pyšní františkánským klášterem, výjezd soustavou lanovek na vrchol Malého TITLISU do 3028 m n. m., jeden úsek lanovky je tzv. rotační – kabina se otočí během jízdy o celých 360°, uvidíte nádherné panorama okolních vrcholů ze všech stran. Po výstupu z lanovky následuje návštěva ledovcového tunelu a visutého mostu, který se nachází nad 500 m hlubokou propastí. Návrat soustavou lanovek do Engelbergu, přejezd přes NUFENNENPASS 2439 m n. m. na hotel do Fiesche, ubytování.

4. den zájezdu:
Celodenní program v oblasti věčného ledu – ráno odjezd do Täsche, pokračovaní vlakem do ZERMATTU, pod nejkrásnější horu Evropy Matterhorn. Zde se nám nabídne několik možností poznávání alpských scenérií. Výjezd zubačkou Gornergratbahn do výšky 3089 m n.m. (ozubnicová trať zprovozněná r. 1898 z Zermattu na GORNERGRATT s délkou 9,3km je jedinečnou turistickou atrakcí), nejlepší výhledy na Matterhorn, fantastické výhledy na okolní čtyřtisícové vrcholy - možnost vidět 29 alpských velikánů vč. masivu Monte Rosa s ledovcem, návštěva nově otevřeného centra ZOOM, multimediální prezentace nebo výjezd soustavou lanovek na vrchol KLEIN MATTERHORNU 3883 m n. m., oblast věčného ledu, ledová jeskyně. Návrat na hotel.

5. den zájezdu:
Dopoledne volný čas v horském městečku FIESCH, pro zájemce možnost výjezdu lanovkou těsně pod vrchol EGGISHORNU 2869 m n. m., výhled na Aletschý ledovec a trojici Eiger, Mönch a Jungfrau. Po obědě odjezd přes GRIMSELAPASS 2164 m n. m. k SOUTĚSCE řeky AARY, procházka soutěskou. Pokračování do MEIRINGENU, možnost výjezdu pozemní lanovkou k REICHENBAŠSKÉMU VODOPÁDU, kde vyhasl život Sherlocka Holmese. Ve večerních hodinách krátká zastávka v největším švýcarském městě CURYCHU na břehu stejnojmenného jezera, které je dlouhé 40 km a široké 4 km. Město se pyšní hned několika nej. Kromě toho, že je považované za nejdražší město světa, je také spojené s nejlepší kvalitou života a je doslova poseté architektonicky zajímavými stavbami. Odjezd do ČR.

6. den zájezdu:
Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

03.09. - 08.09. Odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** - 1x v oblasti Bernu, 2x ve Fieschi)

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v CHF 
Sýrárna Gruyéres 7 CHF
Čokoládovna Cailler 14 CHF
Engelberg: Titlis 96 CHF/zpáteční
Zermatt: Klein Matterhorn 120 CHF/zpáteční
Zermatt: Gornergratt 126 CHF/zpáteční
Fiesch: Eggishorn 51 CHF/zpáteční
Reichenbašské vodopády 12 CHF/zpáteční

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 350 CHF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Švýcarský frank (značení CHF), 1 CHF = cca 27 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/CHF-svycarsky-frank/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění


Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz. Zástrčky jsou stejné jako v České republice (typy F, E/F, C) a mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bern - Ambassade de la République Tcheque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg), 3000 Bern 31
P.O.Box 1304
Telefon: +41/ 313 504 070, sekretariát -504 071,72, konzulární úsek-504 091,92
Fax: +41/313 504 098, KO-+41/313 504 097
Nouzová linka: +41/796 413 300
E-mail: bern@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 7.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba +41
Policie - tísňové volání 117
Hasiči 118
Autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě) 140
První pomoc 144
Záchranná služba Rega (vrtulník) 1414
Záchranná služba Air Glaciers 1415
Informace o telefonních číslech 111
Informace o počasí 162
Dopravní informace 163
Lavinové nebezpečí 187

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Švýcarsko má přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží (např. určité druhy potravin, alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty). Dovoz vybraných druhů zboží (např. zbraně, pyrotechnika, kulturní předměty, některé druhy léků, určité druhy zvířat a rostlin a produkty z nich) je zakázán nebo podléhá velmi přísným omezením. Více informací zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svycarsko/cestovani/duty.html. V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu/doporučuje se mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci, pohonné hmoty v nádrži vozidla + max. 25 litrů v kanystru).

Veškeré další předměty, určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar, jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:
- jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku CHF 300,-
- nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.
Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo.
Níže se uvádí vybrané druhy zboží s tzv. bezcelními objemy.

Množstevní limity u zboží podléhajícímu clu:
Maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny
Bezcelní dovoz na osobu a den: 1 kg
Máslo a smetana
Bezcelní objem na osobu a den: 1 kg/litr
Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům
Bezcelní objem na osobu a den: 5kg/litrů
Alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let)
Bezcelní objem na osobu a den:
u nápojů do 18% obsahu alkoholu: celkem 5 litrů
u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu: celkem 1 litr
Tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let)
Bezcelní objem na osobu a den:
cigarety/doutníky/ jiné tabákové výrobky: celkem 250 ks/g

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací