Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŠUMAVA – PO STOPÁCH ZLATÉ STEZKY

K PRAMENŮM VLTAVY, PLECHÝ, PLEŠNÉ JEZERO

NP ŠUMAVA - DOVOLENÁ 2023

Kód zájezdu: CZ703-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Lesy a louky, ledovcová jezera, slatě, zaniklé vesnice a obzory plné hor a kopců s krásnými výhledy, to je Šumava. Náš zájezd nabízí a milovníky staré Šumavy potěší zaniklá osada Bučina, prameny Vltavy, Zadov s rozhlednou na bývalém skokanském můstku nebo vrch Boubín s rozhlednou. Vydáme se i k Plešnému jezeru, vystoupáme na Plechý – nejvyšší horu české části Šumavy. Pojedeme vlakem jednou z nejkrásnějších tratí u nás, která povede přes nepřístupné zóny NP Šumava a přes šumavské slatě.… Celý popis


Anotace

Lesy a louky, ledovcová jezera, slatě, zaniklé vesnice a obzory plné hor a kopců s krásnými výhledy, to je Šumava. Náš zájezd nabízí a milovníky staré Šumavy potěší zaniklá osada Bučina, prameny Vltavy, Zadov s rozhlednou na bývalém skokanském můstku nebo vrch Boubín s rozhlednou. Vydáme se i k Plešnému jezeru, vystoupáme na Plechý – nejvyšší horu české části Šumavy. Pojedeme vlakem jednou z nejkrásnějších tratí u nás, která povede přes nepřístupné zóny NP Šumava a přes šumavské slatě. Nevynecháme ani Soumarský most, Stožeckou kapli. Navštívíme Prachatice s krásným historickým centrem, Volary s alpskými domy nebo Vimperk s celoročně otevřeným zámkem a krásné výhledy nám nabídne i plavba po Lipenské přehradní nádrži.

Zájezd na Šumavu provází Ing. Jana Křížová.

zámek Kratochvíle - Volary - Plechý - Schwarzenberský kanál – Plešné jezero – NP Šumava - Kvilda – prameny Vltavy - Zadov - Churáňov – Vimperk – památník Železné opony - Stožec – Soumarský most - Horní Planá – Lipenská nádrž – vrch Boubín - Prachatice - Husinec

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách. Cestou na ubytování navštívíme unikátní vodní zámek KRATOCHVÍLE, renesanční klenot ležící mezi rybníky Netolické pánve. Ubytování v centru městečka VOLARY, krátká prohlídka města a jeho unikátních "alpských domů". Večeře a nocleh.

2.den zájezdu:
Turistický výlet na PLECHÝ (1378 m), nejvyšší horu české části Šumavy. Z Nové Pece v blízkosti Lipenské přehrady se vydáme podél Schwarzenberského plavebního kanálu k Plešnému jezeru, jednomu z pěti šumavských ledovcových jezer a odtud dále až na vrchol hory Plechý. Návrat do Volar, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Nová Pec - Plešné jezero - Plechý a zpět cca 17 km, kratší varianta Nová pec - Plešné jezero a zpět 13 km nebo Nová Pec - procházka podél Schwarzenberského plavebního kanálu 6 km.

3.den zájezdu:
Celodenní výlet do NP ŠUMAVA, kde se z KVILDY, nejvýše položené a taky nejchladnější obce v ČR, vydáme k pramenům Vltavy. Kolem typických šumavských chalup a přes zaniklou obec Bučina se dostaneme až pod Černou horu k prameni Vltavy, nejdelší české řeky. Návrat na Kvildu, prohlídka kostela sv. Štěpána a v případě času zastávku u rysího výběhu. Návrat do Volar, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Kvilda - Bučina - prameny Vltavy a zpět 17 km, pro kratší varianty lze využít turistického autobusu v libovolně dlouhém úseku.

4.den zájezdu:
Z šumavských Plání se vydáme krátkou procházkou až ke slavnému lyžařskému středisku ZADOV a jeho skokanským můstkům. Návštěva vyhlídkové plošiny na skokanském můstku. Dále budeme pokračovat k meteorologické stanici CHURÁŇOV, kde si poslechneme výklad o měření a předpovědi počasí. Cestou zpět se zastavíme v historickém městě VIMPERK, krátká prohlídka centra města a Vimperského hradu s nově zrekonstruovanými renesančními apartmány. Návrat na hotel, večeře a nocleh.

5.den zájezdu:
Z Volar se vydáme vlakem jednou z nejkrásnějších tratí v ČR, která nás povede přes nepřístupné 1. zóny NP ŠUMAVA, přes šumavské slatě (Mrtvý Luh) až na hraniční přechod Nové Údolí/Haidmühle. Zde si prohlédneme PAMÁTNÍK ŽELEZNÉ OPONY či nejkratší mezinárodní železnici na světě (105 m). Odtud budeme pokračovat do obce STOŽEC a dále vystoupáme ke Stožecké kapli, která díky svému léčivému prameni patřila v minulosti k významným šumavským poutním místům. Přejezd k Soumarskému mostu a prohlídka Muzea opevnění. Zájemci mohou pokračovat po starobylé ZLATÉ STEZCE, po které se v minulosti dopravovala sůl z Pasova do Čech, a také kolem vyhlídky "Srdce Šumavy" zpět do Volar. Ostatní návrat autobusem na ubytování, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Nové Údolí - Stožecká kaple - Stožec 13 km, kratší varianta Nové Údolí - Stožec 5 km

6.den zájezdu:
Odjezd do HORNÍ PLANÉ a plavba po LIPENSKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI s krásnými výhledy do okolí. Krátká zastávka v Horní Plané, prohlídka rodného domu významného šumavského spisovatele A. Stiftera či krátká procházka k rozhledně DOBRÁ VODA s krásným výhledem na Lipno. Odpoledne volno ve Volarech, možnost návštěvy konopných lázní či saunového světa. Pro aktivní zájemce výšlap z Kubovy Huti na BOUBÍN (1362 m) s rozhlednou a výhledy na velkou část Šumavy. Večeře a nocleh.

7.den zájezdu:
Prohlídka PRACHATIC, "brány Šumavy" a perly renesanční architektury s krásně dochovanými kupeckými domy, unikátním kostelem sv. Jakuba i městským opevněním. Možnost návštěvy Muzea Zlaté stezky či Muzea hraček, výstup na kostelní věž s krásným výhledem na celé město. Zastávka v HUSINCI a návštěva rodného domu mistra Jana Husa, nejvýznamnějšího českého náboženského reformátora. Návrat do Prahy v odpoledních hodinách a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

27.08. – 02.09. Odjezd A + B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2 lůžkové pokoje s příslušenstvím (jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání)

Stravování
6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění


Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací