- -Nástupní místa - přehled tras autokarových zájezdů

Důležité doplňující informace k dopravě u všech typů zájezdů

Dotazy pište na info@redok.cz, nebo volejte +420 461 530 663.


Mapa nástupních míst      Seznam nástupních míst


Autokarovou přepravu organizujeme jednak přímými autokary, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů.

Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. V případě, že je na trase k hlavnímu autobusu méně než 6 cestujících, svozy nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzený transfer zrušit. V tomto případě vám bude navrácen příplatek za tzv. "svoz". Informace podá CK nebo prodejce.

V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice jsme připravili novinku v jízdních řádech na trase Brno – Praha. Pro tato nástupní místa budou využívány i autobusy dopravní společnosti Student agency a vlaky RegioJet. Pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny. Tak jako v předchozích letech se bude odjíždět u vybraných zájezdů z Brna od hotelu Grand na nádraží Florenc do Prahy, zde přímo na ÚAN Florenc bude čekat zájezdový autobus CK Redok Travel. Rovněž u nástupních míst z Ostravy, Olomouce aj. budete svezeni do nejbližšího nástupního místa CK Redok.

V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně si CK vyhrazuje použít i jiný typ autobusů vč. mikrobusů.

Zasedací pořádek - v autobuse vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Změna služby svozu či nástupního místa nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna dle Všeobecných podmínek cestovní kanceláře.

Zavazadla - je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně.

Důležitá upozornění - Všeobecné informace

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je nedílnou součástí cestovní smlouvy.

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena termínem. Do termínu autokarových a leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě, jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného pobytu.

Autobusová a letecká doprava

Letecká doprava je zajištěna formou pravidelných linek nebo charterových letů. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže CK ovlivnit případné změny v letovém řádu.

Autobusová mezinárodní doprava je zajišťována plně klimatizovanými lux. vozy a při jejím zajišťování se řídíme mezinárodně platnými podmínkami a úmluvami. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, pasové odbavení, přeplněné silniční tahy, změny v odjezdových řádech lodních společností) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže CK většinou tyto věci ovlivnit a tedy ani vyloučit. V tomto smyslu nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.

Ubytování a stravování

Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena obvykle zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez ohledu na dobu vašeho příjezdu nebo odjezdu.

Dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky a v ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.

CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.

Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vzít vlastní ložní prádlo.

Vstupné

Vstupné do navštívených objektů, MHD, lanovky, lodičky, fakultativní výlety nejsou zahrnuty do ceny zájezdů, pokud není uvedeno u zájezdu výslovně jinak.

Nástupní místa autokarových zájezdů

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd A*
Praha (+ 400), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250)

Odjezd B
Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice (+500), Olomouc (+250)

Odjezd B*
Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc

Odjezd C
Brno, Velké Meziříčí, Jihlava - Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Odjezd D
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim (Holice), Pardubice, Hradec Králové, Praha, Olomouc (+ 250), Brno, Benešov, Tábor, České Budějovice

Odjezd E
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+ 250)

Odjezd E*
Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+ 250)

Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava

Odjezd G
Trutnov (+400), Dvůr Králové n. Labem (+400), Náchod (+300), Jaroměř (+150), Hořice (+150)

Odjezd H
Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd I
Chrudim (+500), Pardubice (+500), Hradec Králové (+500), Svitavy (+500), Poděbrady (+500) Praha

Odjezd J
Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd J*
Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha, Brno

Odjezd K
Brno (+500), Velká Bíteš (+500), Velké Meziříčí (+500), Jihlava - Pávov (+500), Humpolec (+500), Praha

Odjezd L
Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová

Odjezd M
Hradec Králové (+400), Vysoké Mýto (+350), Litomyšl (+350), Svitavy (+250), Letovice (+200), Brno

Odjezd N
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd O
Opava (+600), Ostrava (+600), Frýdek Místek (+600), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Prostějov (+ 600), Olomouc (+600)

Odjezd P
Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Praha

Nástup České Budějovice - u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je možný po dohodě s CK. Ostatní zájezdy - svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.

Odjezdová místa autobusových adventních zájezdů

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd A*
Praha (+400), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd B
Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice (+500), Olomouc (+250)

Odjezd B*
Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc

Trasa E
Jičín (+100 Kč), Hořice, Miletín, Dvůr Králové, Česká Skalice

Trasa G
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Břeclav, SK – Bratislava

Trasa H
Svitavy (+200), Litomyšl (+200), V. Mýto (+200), Holice (+100), Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové

Trasa I
Hořice (-100), Jičín (-100), Turnov (-100), Liberec (-100)

Trasa J
PCE, HK, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Olomouc (-150)

Trasa K
Praha (+400), Poděbrady dálnice (+400)

Trasa L
Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová

Trasa M
Praha, Poděbrady dálnice

Trasa N
Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec n.D., Havlíčkův Brod, Jihlava

Trasa O
Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice(+100) nebo Chrudim (+ 100), Pardubice, Hradec Králové

Trasa Q
Trutnov (+ 180) , Hostinné (+200), Dvůr Králové nad Labem +180), Hořice (+150), Úpice (+180), Červený Kostelec (+180), Náchod +200), Jaroměř (+150)

Trasa R
Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice +100) nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (dálnice), Praha

Trasa S
Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy (-150), Brno (-200)

Trasa T
Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní místa na trase dle dohody v CK

Trasa U
Benešov (-100), Tábor dálnice (-150), České Budějovice (-200) a další nástupní místa na trase dle dohody v CK

Trasa U
Mladá Boleslav (- 100), Liberec (-150)
Odjezd České Budějovice – u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je možný po dohodě s CK.

Svozová místa u leteckých zájezdů

L1
Praha, letiště

L2
Brno (+500), Svitavy (+500), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Praha

L3
Opava (+600), Havířov (+600), Ostrava (+600), Frýdek Místek (+600), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500), Praha

L4
Brno, Hradec Králové (+350), Pardubice (+350), V.Mýto (+300), Svitavy (+300)

L5
Brno (+500), Velká Bíteš (+500), Velké Meziříčí (+500), Jihlava - Pávov (+500), Humpolec (+500), Praha

L6
Brno (+500), Chrudim (+500), Pardubice (+500), Hradec Králové (+500), Praha

L7
Brno (+400)