Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ALBÁNIE

A TAJUPLNÝM BALKÁNEM

K RYZÍMU DRAHOKAMU VÝCHODU, DOVOLENÁ 2021

Kód zájezdu: AL722-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Vydejte se s námi na pobytově poznávací zájezd na Balkán za směsicí křesťanství a islámu, spatříme neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých, projdeme horská údolí a nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.Prokleté hory - Prizren -Bajram Curri - Rozafat – Skadar - Lezhe - Krujë - Drač - Berat - Apollonia - Dhërmi - Himarë - Gjirokastra - Butrint – Sarandë - Përmet - Korça - Voskopoja… Celý popis


Anotace

Vydejte se s námi na pobytově poznávací zájezd na Balkán za směsicí křesťanství a islámu, spatříme neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých, projdeme horská údolí a nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

Prokleté hory - Prizren -Bajram Curri - Rozafat – Skadar - Lezhe - Krujë - Drač - Berat - Apollonia - Dhërmi - Himarë - Gjirokastra - Butrint – Sarandë - Përmet - Korça - Voskopoja - NP Drenovë - Lin - Ohrid - NP Mavrovo - Tetovo

Program zájezdu

1. - 2. den zájezdu
Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko do Černé Hory, dopoledne turistika v PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh.

3. den zájezdu 
Oblast METOHIJE (západní Kosovo), PEĆ, návštěva rozsáhlého komplexu Pećského patriarchátu. Podél úpatí Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN, turecká čtvrť. Přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém městečku BAJRAM CURRI, krásná poloha, kulisa horského velikánu Jezerca.

4. den zájezdu 
Plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do Komanu, zátoky, útesy, vodopády. Odpoledne návštěva pozůstatků pevnosti ROZAFAT s překrásným výhledem do údolí na soutoku tří řek u SKADARU, nocleh ve městě.

5. den zájezdu 
Rovinatá střední Albánie, LEZHE, zde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, KRUJË, zde navštívíme jeho hradní baštu, DRAČ (Durres), městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město, byzantsko-slovanská citadela, mešity a kostely v dolním městě, nocleh.

6. den zájezdu
Cestou k moři návštěva APOLLONIE, po příjezdu nás čeká Albánská riviéra. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1058 m), pokračujeme do řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, a dále krajem zemních pyramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na dvě noci se přesuneme do města Gjirokastra.

7. den zájezdu 
Prohlídka města GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil E. Hoxha. BUTRINT, návštěva archeologického areálu, procházka mezi zachovalými antickými objekty, muzeum. Přímořské letovisko SARANDË, srdce jižního pobřeží, promenáda. Na závěr vyvěračka MODRÉ OKO, výjimečný podzemní pramen, návrat to hotelu.

8. den zájezdu
Údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné městečko v krajině obklopené velehorami, turist. vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality.

9. den zájezdu 
Město KORÇA, albánská „Paříž“, centrum albánského národního obrození s muzeem středověkého umění. VOSKOPOJA, pravoslavný klášter a chrámy, odpoledne turistika ke skalním jezírkům v NP DRENOVË. Nocleh ve vesničce Mborja nedaleko Korče.

10. den zájezdu
Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými mozaikami, koupání v jezeře, přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, nocleh u jezera v NP MAVROVO.

11. - 12. den zájezdu 
TETOVO, stará turecká Pestrá mešita, turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ, horský masív s ledovcovými jezery. Odpoledne odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného


Zajímavosti

Doporučujeme

Plavba po řece Drin z Fierzë do Komanu
Koupání na Albánské riviéře

Nástupní místa

13.07. - 24.07. odjezd J* + Břeclav, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v ALL
Obecně se vstup do muzeí a hradů pohybuje okolo 2 € (cca 150-250 ALL) na osobu, do významných archeologických lokalit jako je Butrint či Apollonia cca 500 ALL. Zde je pár příkladů:
Pećský patriarchát cca 250 ALL / 2 €
Hrad Rozafa cca 200 ALL
Hrad Krujë cca 370 ALL / 3 €
Drač - amfiteátr cca 200 ALL
Berat - hrad 100 ALL, vstupné do Onufriho muzea 400 ALL
Apollonia archeologický park 300-600 ALL
Pevnost Aliho Paši cca 100 ALL
Gjirokastra hrad 200 ALL
Gjirokastra etnografické muzeum 200 ALL
Butrint archeologický park 1000 ALL
Korça - muzeum středověkého umění cca 700 ALL
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme kapesné cca 150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.

MĚNA A KURZ
Albánský lek (značení ALL)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/ALL-albansky-lek/

Bankomaty napojené na mezinárodní sítě neexistují, peníze lze směnit v bankách, směnárnách (nejvýhodnější směna) a na ulicích, nejčastěji přijímány USD a EUR (někdy i v restauracích), ve větších městech mimo Tiranu se již objevují bankomaty.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Dle zkušeností z minulých let doporučujeme cestovat s cestovním pasem. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu a 1 fotografii pasového formátu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
220 V (pro laptopy a jiná elektronická zařízení se z důvodu častého kolísání proudu doporučuje adaptér), zásuvky totožné s našimi.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Tirana - Ambasada e Republikës se Çeke
Rruga Skënderbej 10, Tirana
Telefon: +355/4/2234004, 2232117, 2258796
Fax: +355/4/2232159
Nouzová linka: +355/68/4090111
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: visa_tirana@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 07.45 - 16.45, pátek 07.45 - 14.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +355
Integrovaný systém: 112
Rychlá lékařská pomoc: 127
Dopravní policie: 126
Policie - rychlý zásah: 129
Hasiči: 128

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1.000.000 ALL, tj. cca 7.150 EUR. Povinná směna valut není požadována.
Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:
- přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30.000 ALL, tj. cca 215 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;
- 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;
- 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 %;
- 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;
- 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.
Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.
Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. . I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení vazby. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.
Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací