Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ITÁLIE - ŘÍM, VĚČNÉ MĚSTO

A NÁVŠTĚVA TIVOLI

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA 2024, ZAJÍMAVOSTI ŘÍMA

Kód zájezdu: IT589-24 Počet nocí: 2 Strava: snídaně Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 7 890 Kč

Oblíbené Možnost doobsazení

Oblíbený zájezd s fundovanými průvodci na cestu časem a kulturami, za velkými památkami, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Řím je doslova muzeem pod širým nebem. Budeme procházet starověkými památkami - Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, které nám přiblíží příběhy antického Říma. Vatikán s bazilikou sv. Petra a Sixtinskou kaplí nám představí vrcholnou architekturu a náboženské dědictví. Shlédneme umělecké poklady… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
IT589-24-1 od: 25.04.2024
do: 29.04.2024
zobrazit 2 7 190 Kč Odjeto
IT589-24-2 od: 08.05.2024
do: 12.05.2024
zobrazit 2 7 890 Kč Odjeto
IT589-24-3 od: 25.09.2024
do: 29.09.2024
zobrazit 2 7 890 Kč Rezervovat místa
IT589-24-4 od: 26.10.2024
do: 30.10.2024
zobrazit 2 7 890 Kč Rezervovat místa
KódIT589-24-1
Termínod: 25.04.2024 do: 29.04.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí2
Dospělá osoba - snídaně7 190 Kč
Odjeto
KódIT589-24-2
Termínod: 08.05.2024 do: 12.05.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí2
Dospělá osoba - snídaně7 890 Kč
Odjeto
KódIT589-24-3
Termínod: 25.09.2024 do: 29.09.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí2
Dospělá osoba - snídaně7 890 Kč
Rezervovat místa
KódIT589-24-4
Termínod: 26.10.2024 do: 30.10.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí2
Dospělá osoba - snídaně7 890 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Oblíbený zájezd s fundovanými průvodci na cestu časem a kulturami, za velkými památkami, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Řím je doslova muzeem pod širým nebem. Budeme procházet starověkými památkami - Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, které nám přiblíží příběhy antického Říma. Vatikán s bazilikou sv. Petra a Sixtinskou kaplí nám představí vrcholnou architekturu a náboženské dědictví. Shlédneme umělecké poklady jedinečných Vatikánských muzeí i Gallerie Borghese. Poznávací zájezd do Říma za velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do ŘÍMA, celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, bude překrásný výhled na Řím.

3. den zájezdu:
Návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA, antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin.
V termínu 26.10. program začíná v Římě a odpoledne je návštěva Tivoli.

4. den zájezdu:
Dokončení prohlídky ŘÍMA, nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj., atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

5. den zájezdu:
Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Koloseum

Původní název této velkolepé stavby byl Amphitheatrum Flavium a nechal ji postavil císař Vespasian. Ale dokončena byla až po jeho smrti v roce 80, v té době zde vládl už Tito. Samotná aréna má rozměry 87 x 55 metrů nad níž je několik tisíc míst pro diváky. Podle různých dohadů je koloseum schopné pojmout 50 000 či 80 000 tisíc sedících diváků. Do dnes, ale nevíme, který odhad je pravdivější. Při gladiátorských hrách byl určen i přesný zasedací pořádek. Nejblíže k boji seděl císař a senátoři a ve vyšších řadách seděli obyčejní občané. V 5. století se zde konaly poslední gladiátorské hry.

Doporučujeme

  • Jedinečné fresky Sixtinské kaple
  • Antický duch Kolosea
  • Extravagantní palác Villa d´Este
  • Caravaggiovy obrazy v římských kostelích

Nástupní místa

25.04. - 29.04. Odjezd A, B
08.05. - 12.05. Odjezd A, B
25.09. - 29.09. Odjezd A, B
26.10. - 30.10. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (t r. 2023) - ceny v EUR (€)
Řím - MHD 1,50 €(1 jízda max 75 min), 1 denní neomezená jízdenka 7 € 
Řím – Tivoli – Villa d´Este 13 €
Řím – Tivoli – Hadriánova vila (variantně) 12 €
Řím – Andělský hrad 12 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (výtah + 320 schodů) 10 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez výtahu, 551 schodů) 8 €
Řím – povinná sluchátka Forum Romanum, Palatino 2 €
Řím - povinná sluchátka Vatikánská muzea - 1,50 €
 
K zakoupení předem v CK při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 - 2 měsíce před odjezdem:

- Galeria Borghese - vstupné a rez. poplatek záloha 600 Kč dospělá osoba, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč  (v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
- Koloseum, Forum Romanum a Palatin - sdružené vstupné a rez. poplatek  550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč, rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
- Vatikánská muzea  - vstupné a rez. poplatek  1200 Kč dospělý, do 18ti let 800 Kč, rezervace nejpozději 2  měsíce předem
- Pantheon  - vstupné a rez. poplatek záloha  150 Kč dospělá osoba, 18-25 let 100 Kč, do 18ti let zdarma (nutné nahlásit rezervaci do CK), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
Případný rozdíl mezi zaplacenou částkou v CK a skutečnou cenou zakoupených vstupenek včetně rezervačního poplatku bude vybrán na místě průvodcem.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 80 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak. Studenti mají výrazné slevy. Itálie oficiálně k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. U vstupu do histor. objektů a muzeí je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky, plechovky. Do Kolosea je zakázáno vnášet veškeré nápoje, povolená je pouze prázdná lahev. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení. Z důvodu narůstajících krádeží (především v chrámu sv. Petra a v metru), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném místě např. v náprsní kapse !!!
 
MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Itálii je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Římě - Ambasciata della Repubblica Cecca
Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel: 0039 06 360 95 71-3
Fax: 0039 06 324 44 66
Nouzová linka: 0039 335 310 450
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
úřední hodiny: Po, Út, Čt 10.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Karabiníci (krádeže, přepadení, vykradení auta...): 112
Záchranná služba: 118
Požárníci: 115
Policie: 113
Směrové číslo z Itálie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Itálie: 0039

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Od 10. ledna 2005 zakázala Itálie kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a na všech pracovištích. Výjimka ze zákazu platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické parametry.
Za porušení hrozí vysoké pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Zboží určené pro vlastní potřebu nebo dárky, které byly získány v členské zemi Evropské unie, lze dovážet volně. Bezcelní dovoz dárků: 175 Eur/osoba (děti do 15 let jen 90 Eur). Dovoz alkoholu a tabákových výrobků je možný od 17 let. Za množství pro vlastní potřebu je považováno 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem alkoholu nad 22 %. Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. Hotovost nad 10 000 Eur je nutno na hranicích deklarovat. Je zakázán dovoz i vývoz drog a jiných omamných prostředků, střelných zbraní a výbušnin. Je zakázán také dovoz pohonných hmot v kanystrech, jinak hrozí sankce nejméně ve výši 7 746 Euro a trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 3 roky. Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty starší sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodnin.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


Ohlasy klientů

24.5.2024
Vážená cestovní kanceláři,
zúčastnili jsme se v dubnu 2024 poznávacího zájezdu do Říma. Naším průvodcem byl pan Mgr. Michal Hrazdil. Musíme říci a moc pochválit jeho zanícení a schopnosti zvládnout dle nás nelehký úkol, který splnil na 100 procent a my si odnesli skvělé zážitky. Naší nepozorností jsme mu přidělali starosti navíc, jelikož jsme nechali na hotelu při odjezdu příruční batoh. Věřte nebo ne, jeho přičiněním a spoluprací s paní Markétou Klímovou se nám batoh vrátil s veškerým obsahem. Velmi oceňujeme snahu a komunikaci jak pana Michala, tak paní Markéty a moc děkujeme. Na závěr musíme říci, že i nyní s odstupem hodnotíme zájezd jako velmi hodnotný a zdařilý. Všem tuto CK doporučujeme a určitě bychom ještě nabídky vaší CK chtěli v budoucnu znovu využít.
Na shledanou, manželé H.

16.5.2022
Dobrý den,
včera jsme se vrátili z poznávacího zájezdu v Římě, byl to náš vůbec první poznávací zájezd (do této doby pouze pobytové u moře). Chceme vaší cestovní kanceláři vyjádřit obrovskou pochvalu, maximální spokojenost z naší strany a co chceme "vypíchnout" je úžasný pan průvodce - Mgr. Michal Hrazdil, je to opravdu Pan průvodce na svém místě a jemu patří náš velký dík!
S pozdravem a přáním pěkného dne rodina H., Olomouc

8.5.2019
Dnes je to již týden co jsme se vrátili z krásného poznávacího zájezdu do Říma. Zájezd se nám velmi líbil a to díky Vašemu průvodci Michalu Hrazdilovi, který měl značné znalosti o minulosti i současnosti Itálie, zájezd byl dokonale připravený i po organizační stránce, všechno se podařilo zkoordinovat. Cestu nám zpříjemnili i řidiči, kteří byli vždy ochotní a občerstvovali nás v průběhu cesty. Aby nám cesta lépe utíkala, tak nám pan průvodce sděloval informace i o městech, které jsme projížděli. Na zpáteční cestě zhodnotil celý průběh naší návštěvy v Římě, podrobně nás znovu seznámil s místy, které jsme navštívili. Chtěli bychom poděkovat touto cestou oběma průvodcům za nezapomenutelné zážitky a řidičům za bezpečnou jízdu a služby , které nám poskytli. Budeme se těšit na případný další zájezd s Vaší cestovní kanceláří.
Hana, Pavel, Marcela a Zdeněk

12.7.2017
Dobrý den,
vrátila jsem se ze zájezdu do Říma. Musím Vám napsat, že jsem ještě nezažila tak dokonalého průvodce, jako je pan Petr Horák. Mohu přirovnat k jiným průvodcům - specielně v Římě. Pan Horák byl naprosto dokonale připraven, některé, jím podávané informace, nikdo jiný neříká. Navíc dokázal i v nepříznivém sobotním počasí tak upravit plán procházení městem, že jsme nepřišli ani o jednu avizovanou památku a dokonce dokázal některé přidat. Byl velmi ochotný, příjemný a profesně velmi zdatný. Děkuji ještě jednou za dokonalý zážitek a doufám, že tento průvodce mne bude provádět ještě na dalších zájezdech.
Dagmar Z.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací