Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUSKO - PETROHRAD, FINSKO

A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI

LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - POBALTÍ, FINSKO A PETROHRAD

Kód zájezdu: RUS517-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotely

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Letecký poznávací zájezd přes Pobaltí a Finsko do Petrohradu. Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého poznávacího zájezdu.Tallinn - Helsinky - Lahti -… Celý popis


Anotace

Letecký poznávací zájezd přes Pobaltí a Finsko do Petrohradu. Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého poznávacího zájezdu.

Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga

Letecký poznávací zájezd do Pobaltí, Finska a Petrohradu provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy do RIGY, transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Idividuální volno, možná prohlídka Rigy, odpoledne připojení k autobusové skupině. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.

4. den zájezdu
Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.

5. den zájezdu
Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

6. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.

7. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

8. den zájezdu
Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.

9. den zájezdu
Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer ubytování v Rize.

10. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště v Rize a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa


Doprava

letecky na trase Praha – Riga – Praha, po destinaci se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x snídaně převážně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH VSTUPŮ z r. 2021 - ceny v RUB a €
Lotyšsko:
Riga – Národní galerie 6 €

Estonsko:
Tallinn – Městské muzeum 6 €, studenti a senioři 4 €
Combo ticket 20 €, zahrnuje vstup do muzeí: Tallinn City Museum, Kiek in de Kök Fortifications Museum, Museum of Photography, Tallinn Russian Museum, Museum in Kalamaja
Tallinn – věž radnice 4 € , do 18 let 2 €

Finsko:
Helsinky – skalní chrám 4 €, do 18 let zdarma

Rusko:
Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy hlavního štábu cca 22 €
Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám cca 10 €
Petrohrad – Petrodvorce – zahrady cca 1200 RUB
Petrohrad – lodní projížďka po Něvě cca 800 RUB
Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – 350 RUB, kolonáda 200 RUB
Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – 350 RUB
Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma
Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB
Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob) cca 10 €
Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 50 RUB, metro 55 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu), 1 den 185 RUB, 2 dny 260 RUB
Puškin – Kateřinský palác cca 1050 RUB

Pozn.: V případě vstupů v Petrohradu uvedených výše v €, bude průvodce IHNED po nástupu do autobusu zjišťovat váš zájem, abychom mohli předem zajistit vstupenky na potřebné termíny a časy prohlídek.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 3500 RUB a cca 100 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Euro (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Ruský rubl (značení RUB), 100 RUB = cca 29 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/RUB-rusky-rubl/
Směnný kurz rublu je značně kolísavý. U nás možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již před odjezdem v ČR.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na vstup do Finska a pobaltských států (Estonsko, Lotyšsko, Litva) postačí občanský průkaz, ale při cestě do Ruské federace musí mít cestující cestovní pas opatřený platným turistickým vízem. Vízum si můžete sjednat sami případně přes CK. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.
Ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě je oproti ČR +1 hodina.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí ve Finsku, Estonsku: 230V/50Hz, v Rusku a Litvě je, jako v České republice 220V/50Hz. Zástrčky jsou stejné jako v České republice. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

PITNÁ VODA V RUSKU
V Rusku není voda z kohoutku bez předešlého převaření vhodná k pití. V některých hotelích jsou k dispozici na chodbách nádoby s pitnou vodou. Doporučujeme proto pít pouze balenou vodu.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Rusko:
Velvyslanectví Moskva - Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow
Telefon operátor/recepce: +7 495 2760 703 (prac.dny 07:00-19:00, víkendy 09:00-17:00), hlasový strom ZÚ: +7 495 2760 701
Nouzová linka mobil: +7 916 353 2601
E-mail: moscow@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consulate_moscow@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu:
úřední hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 17.00

Generální konzulát Sankt Peterburg - Generaľnoje konsuľstvo Češskoj Respubliki
Tverskaja 5, 191 015 Sankt Peterburg
Telefon: +7812/2710459, 2714612, KO-2716101 (záznamník)
Fax: +7812/2714615
Nouzová linka: +7 921 902 6118
E-mail: petersburg@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: ko.petersburg@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30. - 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost KO: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00, pondělí - čtvrtek 13.30 - 16.00

Finsko:
Velvyslanectví Helsinky - Embassy of the Czech Republic
Armfeltintie 14, 00150 Helsinki
Telefon: +3589/6120 880, informátorka-6120 8811, sekretariát-6120 8812, PO-OEÚ-TI 6120 8815, KO-KU 6120 8816
Nouzová linka: +358/405030008
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.00 - 16.30, pátek 08.00 - 15.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09.00 - 11.30

Estonsko:
Velvyslanectví Tallinn

Lahe 4, 101 50 Tallinn
Telefon: +372/6274400, sekretariát-6274401, KO-6274404,03
Fax: +372/6314716
Nouzová linka: +372/56679029
E-mail: tallinn@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00

Litva:
Velvyslanectví Vilnius - Čekijos Respublikos Ambasada

Birutes g. 16, Žverynas, LT-08117 Vilnius
Telefon hlasový strom: +370/5/2661040, sekretariát vv -2661054, KO-2661063
Fax: +3705/2661066
Nouzová linka: +370/69941596
E-mail: vilnius@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí-pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Rusko:
Tel. předvolba: +7
Hasiči: 101
Policie:102
Záchranná služba a první pomoc: 103
Univerzální pohotovostní číslo: 112
V případě nouze občana ČR v RF se volá telefon 007 916 353 26 01, kde se občan dozví, jak má postupovat.
Pozn.: Při volání z území RF se místo mezinárodního kódu RF "007" volí číslice "8".
Při volání z pevné linky do zahraničí se volí číslice "8" a po 4 vteřinách číslo "10" a dále se vytáčí kód země (pro ČR 420), kód města a číslo volaného účastníka.

Finsko:
Tel. předvolba: +358
Policie, záchranná služba, hasiči: 112

Estonsko:
Tel. předvolba: +372
Rychlá zdravotnická pomoc a požární pohotovost: 112
Dětská pohotovost: 1599
Policie: 110

Litva:
Tel. předvolba: +370
Společná krizová telefonní linka: 112
Policie: 02
Zdravotnická pomoc: 03
Hasiči: 01

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Rusko:
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace. Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat, a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Z Ruska je možno vyvážet bez proclení 2 krabičky cigaret, 1 l vína a 1/7 destilátu na osobu. Vyvážené množství tohoto sortimentu je často namátkově kontrolováno.
Celní předpisy jsou obsáhlé, prosím přečtěte si jejich přesné znění ještě před odjezdem na https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/cestovani/duty.html

Finsko:
Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele.
Omezení: Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22% mohou převážet pouze osoby starší 20 let. Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80% není povolen. Jinak platí pro dovoz alkoholu pravidla jako v ostatních zemích EU. Tabákové produkty mohou dovážet jen osoby starší 18 let. Tabákové výrobky musí být označeny varováním o škodlivosti kouření ve finštině a švédštině a musí obsahovat informaci o množství nikotinu, dehtu a kysličníku uhelnatého vznikajícího při kouření. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je dovoz tabákových výrobků omezen na 200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku. Šňupací tabák je povolen v množství 30 krabiček s obsahem 50 g, a to jen pro osobní potřebu, jako dar je jeho dovoz zakázán. Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok.

Estonsko:
Občan EU může při své cestě do Estonska dovézt:
1) tabákové výrobky: 800 cigaret, 400 cigár (do 3g/ kus), 200 doutníků, 1 kg tabáku ke kouření, 50 mililitrů tabákového roztoku, 360 g pevné tabákové náhražky, 50 gr jiného alternativního tabákového produktu, max. 10 balení (= max. 500g) bezdýmného tabáku (vč. žvýkacího tabáku)
2) alkohol: maximálně 90 litrů vína včetně 60 litrů sektu, 110 litrů piva, max. 10 litrů destilátů s obsahem alkoholu nad 22%, 20 litrů dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22%
3) palivo: je možné dovézt plnou nádrž vozidla + palivo navíc pro vlastní spotřebu (ne pro komerční účely).
Občané (věková hranice od 18 let), kteří přijíždějí do Estonska z jiných zemí než EU (pozn. ZÚ Tallinn: např. při návratu českých turistů do ČR z RF přes Estonsko) mohou dovézt do země:
1) tabákové výrobky: 40 cigaret (v případě cestujícího letadlem do 200 cigaret), nebo 100 cigár, nebo 50 doutníků, nebo 50 gr cigaretového tabáku (v případě cestujícího letadlem do 250 gr cigaretového tabáku), nebo 20 mililitrů tabákového roztoku, nebo 120 gr pevné tabákové náhražky, nebo 1 balení (= max. 50 gr) bezdýmného tabáku (vč. žvýkacího tabáku).
2) alkohol: maximálně 4 litry vína, 16 litrů piva, 2 litry alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22% (včetně šumivých vín a likérů), nebo 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším 22%.

Litva:
Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají na základě platné směrnice EU právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, a to maximálně (vybrané položky): 800 ks cigaret; 200 ks doutníků; 1 kg tabáku; 10 litrů destilátů; 20 litrů vermutu; 90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého); 110 litrů piva. Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno, při převážení hotovosti ve výši převyšující 10 000 EUR je nutno pouze vyplnit deklaraci o množství převážených peněz.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


Ohlasy klientů

15. 8. 2019
Dobrý den vám všem ,

cítím potřebu poděkovat celému vašemu týmu za krásné dny, které jsem díky Vaší cestovní kanceláři mohla prožít v Moskvě i Petrohradu na zájezdu ve dnech 5.-11.8. 2019.

Vše bylo skvěle zorganizováno a náš pan průvodce Tomáš Jeřábek byl jedinečný svým přístupem. Se zápalem a nadšením nám vyprávěl dějinné souvislosti, upozornil na zvláštnosti a i po letech, kdy se této práci věnuje jsem vnímala, že do výkladu a provázení naší skupiny, dává stále své srdce.

Děkuji velmi a přeji vám mnoho dalších takových vydařených zájezdů a skvělé lidi, se kterými spolupracujete.

S přáním pěkného dne,

Elen K

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací