Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

OKRUH POBALTÍM A OSTROVY SAAREMAA, MUHU

S LODNÍM VÝLETEM DO HELSINEK

POZNÁVACÍ ZÁJEZD POBALTÍ, ESTONSKO, LITVA, LOTYŠSKO 2024

Kód zájezdu: LT514-24 Počet nocí: 7 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 18 690 Kč

Oblíbené Možnost doobsazení

Vydejte se s námi s PhDr. Tomášem Jeřábkem na poznávací zájezd do Pobaltských států. Malebná a fascinující oblast Evropy nám nabídne mnoho jedinečných zážitků. Budeme objevovat Rigu, Tallinn, Vilnius i Kaunas, navštívíme estonské ostrovy Saaremaa a Muhu, poplujeme lodí přes Finský záliv k návštěvě Helsinek. Zahalíme se do atmosféry historických skanzenů, přírodních pokladů a kulturního bohatství, které si zaslouží vaši pozornost.Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
LT514-24-1 od: 26.07.2024
do: 03.08.2024
zobrazit 7 18 690 Kč Vyprodáno
KódLT514-24-1
Termínod: 26.07.2024 do: 03.08.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně18 690 Kč
Vyprodáno

Anotace

Vydejte se s námi s PhDr. Tomášem Jeřábkem na poznávací zájezd do Pobaltských států. Malebná a fascinující oblast Evropy nám nabídne mnoho jedinečných zážitků. Budeme objevovat Rigu, Tallinn, Vilnius i Kaunas, navštívíme estonské ostrovy Saaremaa a Muhu, poplujeme lodí přes Finský záliv k návštěvě Helsinek. Zahalíme se do atmosféry historických skanzenů, přírodních pokladů a kulturního bohatství, které si zaslouží vaši pozornost.

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění.

Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - ostrov Muhu - Liiva - Koguva - ostrov Saaremaa - Kuressaare - Kaali - Angla - Tallinn - Helsinky - Riga - Kaunas - klašter Pažaislis - skanzen Rumšiškés

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Olomouc a Ostravu (cca 20:00 hod) přes Polsko do Litvy.

2. den zájezdu
Ráno před příjezdem do Vilniusu krátká zastávka v oblasti jezer a ostrovů u vodního hradu TRAKAI na jezeře Galvė (pouze exteriér), dávného sídla litevských knížat. Následuje prohlídka nejstaršího evropského barokního města a hlavního města Litvy VILNIUS (UNESCO). Historický a kulturní skvost země, známý svými památkami a siluetou posetou věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Město, z něhož vyzařuje síla polské minulosti – uličky Starého města, Katedrální a Radniční náměstí, věž na vrchu Gediminas, katedrála sv. Stanislava a Vladislava aj.

3. den zájezdu
V dopoledních hodinách HORA KŘÍŽŮ u města ŠIAULIAI. Místo tisíců křížů - „litevská Mekka“ vypovídající o staletém útlaku litevského lidu. Vrcholem dnešního dne budou „Baltské Versailles“ barokní zámek RUNDĀLE, jedno z nejkrásnějších aristokratických sídel v Pobaltí, letní rezidence kuronských vévodů, prohlídka honosných interiérů. Za návštěvu stojí i zámecký park o rozloze téměř 10 hektarů. Dojezd na ubytování v Pärnu a okolí.

4. den zájezdu
Za bohatou přírodní scenérií a malebnými vesnicemi se vydáme k západnímu pobřeží Estonska. Trajektem přejedeme na dříve zapovězený OSTROV MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude OSTROV SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“.  ANGLA, kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na hotel.


5. den zájezdu
Návštěva TALLINNU, jednoho z nejkouzelnějších měst Evropy a hlavního města Estonska na břehu Finského zálivu. Historické středověké jádro Starého města (UNESCO), obehnané mohutnými hradbami s věžemi a baštami, nás přenese do středověku. Učaruje nám Radniční náměstí s gotickou katedrálou, malebné uličky Vene, Pikk, Lai se směsicí kostelních věží a věžiček, hanzovní a kupecké domy. Ubytování ve městě.

6. den zájezdu
Fakult. lodní výlet do hlavního města Finska – HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám – Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Sibeliův monument – památník nejslavnějšího finského skladatele. V pozdních večerních hodinách se vrátíme zpět lodí do Tallinnu.

7. den zájezdu
Přejezd do kosmopolitního města RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska. Město je známé svou unikátní kombinací architektonických stylů, kde se snoubí gotika, baroko, klasicismus a secese. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, přímořská atmosféra. Ubytování ve městě.

8. den zájezdu
Ráno odjedeme k prohlídce historických památek KAUNASU – město nás překvapí moderní atmosférou a uměleckým duchem. Památky Starého města, Kaunaský hrad, Radniční náměstí s impozantní budovou radnice, kostel sv. Michaela. Nádherný KLÁŠTER PAŽAISLIS ze 17. stol., jedinečná barokní památka, jeden z nejkrásnějších příkladů baroka v severní a východní Evropě. SKANZEN RUMSISKES (Rumšiškés), litevské muzeum života na venkově s expozicemi pod širým nebem. Zde si můžeme prohlédnout obytné domy a hospodářské budovy z různých regionů Litvy. Nocleh v Kaunasu.

9. den zájezdu
Po snídani odjezd do ČR. Předpokládaný návrat Olomouc cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Vilnius – hrad a katedrála zdarma
Vilnius – Gediminasova věž 4 €
Trakai – hrad 7 €
Rumšiskes skanzen 4 €
Turaida 5 €
Tallinn – Městské muzeum 5 €
Tallinn – věž radnice 3 €
Tallinn – věž sv. Olafa 2 €
Kaali museum 2 €
Kuressaare - hrad 5 €
Koguva 2,50 €
Angla 2,50 €
Riga – Národní galerie 6 €
Riga – věž sv. Petra 9 €
Riga – loď 10 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme na vstupy cca 80 €

Zajímavosti


Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelech*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ

7x snídaně

Vstupné, platby

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%) 
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč 
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč 

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Tallinn, Vilnius je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Zásuvky a elektrická síť mají v Estonsku, Litvě a Lotyšsku zcela běžné evropské parametry – napětí 220 V. Nebudete potřebovat žádné cestovní adaptéry, do elektrických zásuvek lze připojit všechny u nás běžně používané spotřebiče (dva kulaté kolíky).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Litvě – Vilnius 
Birutes g. 16, Žverynas, LT-08117 Vilnius
Tel: 00370/5/2661040
Úřední hodiny: pondělí-pátek 8.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
Nouzová linka: 00370/69941596

Důležité kontakty:
Společná krizová telefonní linka 112


Velvyslanectví ČR v Lotyšsku – Riga
Elizabetes iela 29 a, 1010 Riga
Tel. 00371 67217814
Úřední hodiny: všední dny 8.45-17.00
Nouzová linka: 00371 29463947

Důležité kontakty:
nouzová linka 112
státní policie 110
záchranná služba 113


Velvyslanectví ČR v Estonsku – Tallinn
Lahe 4, 101 50 Tallin
Tel. 00372 6274400
Úřední hodiny: všední dny 8.30-17.00
Nouzová linka: 00372 56679029

Důležité kontakty:
Policie 110, Rychlá zdravotnická pomoc a požární pohotovost 112


DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Občan ČR může bezcelně dovézt do Pobaltských států libovolné množství finančních prostředků (s tím, že musí prokázat jejich legální původ) a dále 10 l alkoholických nápojů o obsahu 40 % alkoholu, 20 l likérů (okolo 20 % alkoholu), 90 l vína, 110 l piva, 4 kartony cigaret (tj. 40 krabiček á 20 ks cigaret), 1 kg tabáku
a 10 kg kávy. Vše ostatní se musí na lotyšských hranicích deklarovat. Množství dováženého alkoholu
a dalších produktů není většinou lotyšskými hraničními orgány kontrolován. Je však ve vlastním zájmu cizince neporušovat celní předpisy Lotyšské republiky. Jakákoliv finanční hotovost, včetně šeků, platebních příkazů atp., převyšující 10.000, --EUR, musí být celně deklarována. Tyto finanční a platební nástroje jsou specifikovány Zákonem o deklaraci finanční hotovosti na státních hranicích.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací