Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

JIHOVÝCHODNÍ KRÉTA

UTAJENÁ, PANENSKÁ KRÁSA NA 11 NOCÍ

Kód zájezdu: GR455-21 Počet nocí: 11 Strava: polopenze, bez stravy Ubytování: hotel***

Letecky
Cena od 18 790 Kč 20 290 Kč

Vydejte se s námi poznat krásy a tajemná místa jihovýchodní Kréty. Poznáme krétskou kulturu, nádherné azurové moře i nádherné hornaté vnitrozemí se ztracenými vesničkami, které jsou kategorií samou a ve kterých se jakoby zastavil čas.Ierapetra - Chrissi - Kritsa - Anatoli - Lithines - Sitia - Moni Toplou - Vai - Spinalonga - Kolothia - Agios Nikolaos- Knossos – Heraklion Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba - hotel
polopenze
Dospělá osoba - studio
bez stravy
GR455-21-1 od: 19.06.2021
do: 30.06.2021
zobrazit 11 26 890 Kč
25 390 Kč
20 290 Kč
18 790 Kč
Rezervovat místa
GR455-21-2 od: 10.07.2021
do: 21.07.2021
zobrazit 11 28 090 Kč
26 590 Kč
21 290 Kč
19 790 Kč
Rezervovat místa
GR455-21-3 od: 31.07.2021
do: 11.08.2021
zobrazit 11 28 090 Kč
26 590 Kč
21 290 Kč
19 790 Kč
Rezervovat místa
GR455-21-4 od: 21.08.2021
do: 01.09.2021
zobrazit 11 28 090 Kč
26 590 Kč
21 290 Kč
19 790 Kč
Rezervovat místa
GR455-21-5 od: 11.09.2021
do: 22.09.2021
zobrazit 11 26 890 Kč
25 390 Kč
20 290 Kč
18 790 Kč
Rezervovat místa
KódGR455-21-1
Termínod: 19.06.2021 do: 30.06.2021
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí11
Dospělá osoba - hotel - polopenze25 390 Kč
Dospělá osoba - studio - bez stravy18 790 Kč
Rezervovat místa
KódGR455-21-2
Termínod: 10.07.2021 do: 21.07.2021
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí11
Dospělá osoba - hotel - polopenze26 590 Kč
Dospělá osoba - studio - bez stravy19 790 Kč
Rezervovat místa
KódGR455-21-3
Termínod: 31.07.2021 do: 11.08.2021
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí11
Dospělá osoba - hotel - polopenze26 590 Kč
Dospělá osoba - studio - bez stravy19 790 Kč
Rezervovat místa
KódGR455-21-4
Termínod: 21.08.2021 do: 01.09.2021
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí11
Dospělá osoba - hotel - polopenze26 590 Kč
Dospělá osoba - studio - bez stravy19 790 Kč
Rezervovat místa
KódGR455-21-5
Termínod: 11.09.2021 do: 22.09.2021
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí11
Dospělá osoba - hotel - polopenze25 390 Kč
Dospělá osoba - studio - bez stravy18 790 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Vydejte se s námi poznat krásy a tajemná místa jihovýchodní Kréty. Poznáme krétskou kulturu, nádherné azurové moře i nádherné hornaté vnitrozemí se ztracenými vesničkami, které jsou kategorií samou a ve kterých se jakoby zastavil čas.

Ierapetra - Chrissi - Kritsa - Anatoli - Lithines - Sitia - Moni Toplou - Vai - Spinalonga - Kolothia - Agios Nikolaos- Knossos – Heraklion

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Brna, Prahy do Heraklionu, transfer do hotelu s bazénem (Naiades) nebo do studií Corali a Blue Sea, ubytování.

2. den zájezdu
Volný den ke koupání a odpočinku.

3. den zájezdu
Lodí odjedeme z nejjižněji položeného krétského města IERAPETRA na chráněný panenský ostrov Chrissi nazývaný také Oslí ostrov (1 €) v Libyjském moři, který je jen 5 km dlouhý a 1 km široký. Tento neobydlený ostrůvek nám učaruje téměř exotickou krásou – cedrové lesy, nádherné písečné i jemné štěrkové pláže, tyrkysové moře a purpurové lastury. Ostrov, nazývaný Karibikem Kréty, je rájem pro milovníky překrásné přírody a současně ideálním místem pro strávení příjemných chvil plných relaxace, koupání a šnorchlování. Návrat na ubytování, nocleh.

4. den zájezdu
Celodenní výlet nás zavede do míst, která jsou na míle vzdálená turistickým centrům. Navštívíme nejkrásnější horské vesničky Kritsa, Prina, Kalamafka a Anatoli, abychom si mohli vychutnat tradiční atmosféru řeckého venkova a života místních obyvatel. KRITSA, malé městečko ležící na úpatí hor, je překrásnou ukázkou tradiční Krétské architektury, jeho malé bílé domky se choulí jeden k druhému a vytvářejí tak spleť křivolakých uliček a romantických zákoutí. Obyvatelé, žijící převážně tradičním způsobem života a zachováním starých zvyků, se proslavili mimo jiné nádhernými ručními výšivkami, jejichž tvorbě se věnuje většina místních žen. Nás zde také čeká prohlídka olivové farmy (2 €), kde si vyslechneme výklad o tom, jak se tyto plodiny zpracovávají a využívají. V ANATOLI se zastavíme v typické krétské taverně, kde můžeme poobědvat a ochutnat některé z místních pokrmů. V odpoledních hodinách návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Volný den k odpočinku a koupání.

6. den zájezdu
Tento den se zúčastníme výletu do nejvýchodnější části Kréty. Nejprve navštívíme malebnou vesničku LITHINES s typickou krétskou architekturou a několika kostely, z nichž nejznámější je kostel Panny Marie z 15. stol. Uvnitř kostela najdeme několik ikon, včetně ikony Panny Marie, o které se říká, že dokáže léčit lidi. Poté zamíříme do přímořského města SITIA s krásnou přístavní promenádou, benátskou pevností a významnými archeologickými památkami a muzei. V tomto městě také zažijeme atmosféru krétského trhu a můžeme se tak nechat zlákat k nákupům nejrůznějších řeckých výrobků. Zastavíme se u jednoho z nejkrásnějších a nejvýznamnějších krétských klášterů, MONI TOPLOU (3 €) ze 14. století s nádhernými freskami, kde dodnes žijí mniši. Náš okruh pak zakončíme koupáním na proslulé pláži Vai, oáze poseté palmami a pásem bílého písku, místem s jedním z posledních „palmových lesů“ na Krétě. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Autobusem se dopravíme do přímořského letoviska Elounda. Po příjemné plavbě z přístavu nás loď zaveze na malebný ostrůvek Spinalonga s podmanivou krajinou. Celému ostrovu dominuje benátská pevnost (8 €) z 16. stol. Zvláštní kouzlo s mrazením v zádech jí propůjčuje stará turecká vesnice, která vyrostla v jejích zdech a v letech 1903 až 1954 sloužila jako záchytná stanice pro malomocné z celé Kréty. Od roku 1957 je však ostrov neobydlený. Poplujeme lodí na poloostrov Kolothia, kde budeme mít v kouzelné laguně čas na koupání. Z Eloundy se autobusem dopravíme do AGIOS NIKOLAOS, příjemného lázeňského přístavního městečka ležícího ve svahu nad zálivem Mirabello, kterému se říká Záliv bohatých. Jednou ze zvláštností města a také hlavní turistickou atrakcí je jezero Voulismeni, ve kterém se podle pověstí koupávala sama bohyně Athéna. Návrat na ubytování.

8. den zájezdu
Volný den ke koupání a odpočinku.

9. den zájezdu
Volný den, fakultativně možnost výletu, během kterého budeme mít příležitost objevit skrytá tajemství starověkých mýtů a poodhalit život a kulturu minojské civilizace. Navštívíme palác KNOSSOS (15 €), postavený na začátku druhého tisíciletí př. n. l., který svou velkolepostí a rozlohou (22.000 m²), ale taktéž svou historií, vyvolává ještě dnes obdiv všech návštěvníků. Procházka úzkými chodbami labyrintu, kde se podle starověkých mýtů procházel strašlivý lidožravý netvor Minotaurus, je bezesporu zajímavým zážitkem. V paláci uvidíme trůnní sál, kterému dominuje originální kamenný trůn, nejstarší v Evropě, velké schodiště s jedinečnou architekturou, komnatu královny zdobenou freskami, královskou cestu a divadlo, královské sklepy s desítkami minojských amfor a spoustu dalších. Po prohlídce této unikátní stavby odjedeme do nedalekého HERAKLIONU, hlavního a největšího města Kréty. Své putování minojskou civilizací můžeme zakončit návštěvou jednoho z nejznámějších muzeí na světě, Archeologického muzea. Za skly jeho vitrín je uchováno mnoho unikátů této kultury, které svědčí o vyspělosti a jedinečnosti této civilizace – fresky, drahocenné šperky, pečetidla, tabulky s minojským písmem (doposud nerozšifrovaným), keramika, kovové nástroje, sochy z mramoru či kamene, sarkofágy. Ti z nás, kteří muzeum nebudou chtít navštívit, mohou svůj volný čas využít k nákupům a procházce městem.

10. - 11. den zájezdu
Volný den ke koupání a odpočinku.

12. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu na Krétu a zpět, 
 • letištní taxy, 
 • transfery a výlety dle programu v místě pobytu, 
 • 11x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím nebo studiu s kuchyňským koutem, 
 • 11x polopenzi (formou bufetu) – pouze u hotelu, 
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu (cca 8 €/os./pobyt (hotel), cca 3 €/os./pobyt (studia)), 
 • fakult. služby, 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj v hotelu 920 Kč/noc, ve studiu 320 Kč/noc,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 480 Kč,
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč, 
 • fakultativní výlet Knossos a Heraklion 1 490 Kč, dítě do 12 let 750 Kč

Nástupní místa

19.06. - 30.06. odlet Brno, Praha
10.07. - 21.07. odlet Brno, Praha
31.07. - 11.08. odlet Brno, Praha
21.08. - 01.09. odlet Brno, Praha
11.09. - 22.09. odlet Brno, Praha

Sleva

 • HOTEL: Cena pro dítě do 9,99 let na přistýlce 15.290 Kč,  nad 10 let 23.990 Kč 
 • STUDIO: Cena pro 3. a 4. osobu na přistýlce 15.290 Kč

Orientační ceny vstupného

Ostrov Chrissi 1 €
Moni Toplou 3 €
Knossos palace 15 € (Knossos+ Archeologické muzeum Heraklion 16 €)
Spinalonga 8 €
Olivová farma 2 €

Kapesné

Na kapesné, vstupné a vlastní finanční výdaje během zájezdu je vhodné mít s sebou EUR (€). Doporučujeme zajistit si bankovky nižších nominálních hodnot max. 50 EUR pro bezproblémové nákupy občerstvení, poplatky za WC apod.

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací