Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŠVÝCARSKO - LEGENDÁRNÍ MATTERHORN

ZEMĚ SÝRU A ČOKOLÁDY, MOZAIKA ŠVÝCARSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŠVÝCARSKO - DOVOLENÁ APLY 2023

Kód zájezdu: CH661-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznávací zájezd do Švýcarska v kouzelných barvách podzimu, to je naše pozvání do země, která je považována za nejkrásnější v Alpách. Najdete tu úžasné Walliské a Bernské Alpy, slavnou horu Matterhornem. Na své si přijdou jak milovníci přírody, tak i obdivovatelé památek, nádherných měst a v neposlední řadě dobrého jídla. Čekají nás exkurze do slavné sýrárny Gruyéres, tak do čokoládovny Cailler, starobylá města jako Bern nebo Curych a především jedinečné výhledy v horských oblastech věčného… Celý popis


Anotace

Poznávací zájezd do Švýcarska v kouzelných barvách podzimu, to je naše pozvání do země, která je považována za nejkrásnější v Alpách. Najdete tu úžasné Walliské a Bernské Alpy, slavnou horu Matterhornem. Na své si přijdou jak milovníci přírody, tak i obdivovatelé památek, nádherných měst a v neposlední řadě dobrého jídla. Čekají nás exkurze do slavné sýrárny Gruyéres, tak do čokoládovny Cailler, starobylá města jako Bern nebo Curych a především jedinečné výhledy v horských oblastech věčného ledu na okolní čtyřtisícové vrcholy.

Zájezd provází Milena Škorpilová

Gruyéres – Cailler – Bern – Engelberg – Malý Titlis – Nufennenpass – Zermatt – Gornergrat – Klein Matterhorn – Fiesch – Eggishorn – Grimselpass – soutěska řeky Aara – Meiringen – Reichenbašský vodopád – Curych

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do Švýcarska, návštěvu Švýcarska zahájíme putováním po stopách zdejší gastronomie. Dopoledne návštěva sýrárny v GRUYÉRES, kde uvidíme proces výroby vyhlášených sýrů, ochutnávka s možností nákupu. Následuje prohlídka samotného starobylého městečka GRUYÈRES se středověkým hradem. Odpoledne exkurze ve vyhlášené čokoládovně CAILLER, bohatá ochutnávka, možnost nákupu. Na závěr dne procházka hlavním městem Švýcarska BERN, uvidíme jednak medvědy, kteří dali název městu a dodnes žijí ve výběhu na okraji města, ale především historické centrum umístěné v ohybu řeky Aary. Mezi dominanty Bernu patří nejvyšší švýcarská katedrála sv. Vincenta, kašny ze 16. stol., hodinová věž s pohyblivými loutkami a nákupní pasáž Lauben, jež je dlouhá 6 km. Ubytování v Bernu.

3. den zájezdu:
Dopoledne příjezd do ENGELBERGU, který se pyšní františkánským klášterem, výjezd soustavou lanovek na vrchol Malého TITLISU do 3028 m n. m., jeden úsek lanovky je tzv. rotační – kabina se otočí během jízdy o celých 360°, uvidíte nádherné panorama okolních vrcholů ze všech stran. Po výstupu z lanovky následuje návštěva ledovcového tunelu a visutého mostu, který se nachází nad 500 m hlubokou propastí. Návrat soustavou lanovek do Engelbergu, přejezd přes NUFENNENPASS 2439 m n. m. na hotel do Fiesche, ubytování, nocleh.

4. den zájezdu:
Celodenní program v oblasti věčného ledu – ráno odjezd do Täsche, pokračovaní vlakem do ZERMATTU, pod nejkrásnější horu Evropy Matterhorn. Zde se nám nabídne několik možností poznávání alpských scenérií. Výjezd zubačkou Gornergratbahn do výšky 3089 m n.m. (ozubnicová trať zprovozněná r. 1898 z Zermattu na GORNERGRAT s délkou 9,3km je jedinečnou turistickou atrakcí), nejlepší výhledy na Matterhorn, fantastické výhledy na okolní čtyřtisícové vrcholy - možnost vidět 29 alpských velikánů vč. masivu Monte Rosa s ledovcem, návštěva nově otevřeného centra ZOOM, multimediální prezentace nebo výjezd soustavou lanovek na vrchol KLEIN MATTERHORNU 3883 m n. m., oblast věčného ledu, ledová jeskyně. Návrat na hotel.

5. den zájezdu:
Dopoledne volný čas v horském městečku FIESCH, pro zájemce možnost výjezdu lanovkou těsně pod vrchol EGGISHORNU 2869 m n. m., výhled na Aletschý ledovec a trojici Eiger, Mönch a Jungfrau. Po obědě odjezd přes GRIMSELAPASS 2164 m n. m. k SOUTĚSCE řeky AARY, procházka soutěskou. Pokračování do MEIRINGENU, možnost výjezdu pozemní lanovkou k REICHENBAŠSKÉMU VODOPÁDU, kde vyhasl život Sherlocka Holmese. Ve večerních hodinách krátká zastávka v největším švýcarském městě CURYCHU na břehu stejnojmenného jezera, které je dlouhé 40 km a široké 4 km. Město se pyšní hned několika nej. Kromě toho, že je považované za nejdražší město světa, je také spojené s nejlepší kvalitou života a je doslova poseté architektonicky zajímavými stavbami. Odjezd do ČR.

6. den zájezdu:
Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

19.09. - 24.09. Odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění


Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací