Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ALBÁNIE

DIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU + KOTOR + DUBROVNÍK

12DENNÍ AUTOBUSOVĚ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ 2023

Kód zájezdu: AL450-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky” a užijeme si koupání a pláže Valonského zálivu.Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor  Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
AL450-23-2 od: 06.07.2023
do: 17.07.2023
zobrazit 9 19 990 Kč Odjeto
AL450-23-3 od: 31.08.2023
do: 11.09.2023
zobrazit 9 19 990 Kč Odjeto
KódAL450-23-2
Termínod: 06.07.2023 do: 17.07.2023
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Bratislava
Počet nocí9
Dospělá osoba - polopenze19 990 Kč
Odjeto
KódAL450-23-3
Termínod: 31.08.2023 do: 11.09.2023
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Bratislava
Počet nocí9
Dospělá osoba - polopenze19 990 Kč
Odjeto

Anotace

Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky” a užijeme si koupání a pláže Valonského zálivu.

Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor

 

Program zájezdu

1.-2. den zájezdu
Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU s prohlídkou a koupáním, odjezd do Černé Hory, ubytování.

3. den zájezdu
Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, s jeho sídelním hradem, bazarem a dervišským klášterem. Večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s výhledy na ostrůvek SAZAN a Karaburunský poloostrov. 


4. den zájezdu
Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 €/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 €/os.).


5. den zájezdu
Výlet do města BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica. Odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.

6. den zájezdu
Výlet místními mikrobusy (cca 20 €, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.

7. den zájezdu
Dopoledne turistika v národním parku v Llogardském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.

8. den zájezdu
Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury.

9. den zájezdu
Fakult. lodní výlet (cena cca 25-30 €, dle počtu účastníků) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cena cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

10. den zájezdu
Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne krátká návštěva města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY, procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd do ČERNÉ HORY

11. - 12. den zájezdu
Dopoledne zastávka v KOTORU a odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Na co se můžete těšit

Albánská „bílá“ města
Pobyt a koupání ve Valonské zátoce
Llogarský průsmyk a hora Athanasi

Nástupní místa

01.06. – 12.06. Odjezd F + Jihlava, Bratislava
06.07. – 17.07. Odjezd F + Jihlava, Bratislava
31.08. – 11.09. Odjezd F + Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánech, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021)
Berat - hrad 100 ALL, vstupné do Onufriho muzea 400 ALL
Apollonia 300-600 ALL
Drač - amfiteátr cca 200 ALL
Lodní výlet na poloostrov Karaburun cca 25 €
Albánská riviéra výlet mikrobusy cca 20 
Výlet mikrobusem do Butrintu cca 25 €
Hrad Rozafa cca 200 ALL
Pevnost Aliho Paši cca 100 ALL
Archeologický park Orikum cca 500 ALL
Gjirokastra hrad 200 ALL
Tirana - Národní historické muzeum 400 ALL
Výlet na hrad Kanine za Valonou (minibusem nebo taxíky cena cca 5-8 , dle počtu účastníků) a - bude-li zpřístupněn - klášter Zvernec (cca 11 €)
Hradby v Dubrovníku 200 HRK (1 HRK = 3,5 Kč, 1 = 7,5 HRK)
Kotor hradby - 8

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 2600 ALL, 200 HRK a cca 100 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 

MĚNA A KURZ
Albánský lek (značení ALL)
1 ALL = cca 0,2 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/ALL-albansky-lek/

Bankomaty napojené na mezinárodní sítě neexistují, peníze lze směnit v bankách, směnárnách (nejvýhodnější směna) a na ulicích, nejčastěji přijímány USD a EUR (někdy i v restauracích), ve větších městech mimo Tiranu se již objevují bankomaty.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Dle zkušeností z minulých let doporučujeme cestovat s cestovním pasem. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu a 1 fotografii pasového formátu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
220 V (pro laptopy a jiná elektronická zařízení se z důvodu častého kolísání proudu doporučuje adaptér), zásuvky totožné s našimi.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Tirana - Ambasada e Republikës se Çeke
Rruga Skënderbej 10, Tirana
Telefon: +355/4/2234004, 2232117, 2258796
Fax: +355/4/2232159
Nouzová linka: +355/68/4090111
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: visa_tirana@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 07.45 - 16.45, pátek 07.45 - 14.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +355
Integrovaný systém: 112
Rychlá lékařská pomoc: 127
Dopravní policie: 126
Policie - rychlý zásah: 129
Hasiči: 128

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1.000.000 ALL, tj. cca 7.150 EUR. Povinná směna valut není požadována.
Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:
- přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30.000 ALL, tj. cca 215 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;
- 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;
- 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 %;
- 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;
- 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.
Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.
Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. . I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení vazby. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.
Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací