Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ANGLIE, SKOTSKO, WALES

VELKÝ OKRUH

Kód zájezdu: GB555-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
GB555-19-1 od: 28.06.2019
do: 08.07.2019
zobrazit 10 31 990 Kč Odjeto
KódGB555-19-1
Termínod: 28.06.2019 do: 08.07.2019
Nástupní místa Praha, Brno
Počet nocí10
dospělá osoba - snídaně31 990 Kč
Odjeto

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.


Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow -Chester - Cardiff - Bath -Torquay - Stonehenge - Windsor1. den zájezdu
Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Podvečerní Londýn - China Town, Soho. Návrat metrem do hotelu.

3. den zájezdu
Přejezd do YORKU, odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den zájezdu
Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu.

5. den zájezdu
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.

6. den zájezdu
Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND. Ubytování u Glasgow.

7. den zájezdu
Dopoledne návštěva města GLASGOW, centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. K večeru odjezd na ubytování.

8. den zájezdu
Přejezd do jižního Walesu a návštěva CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky a příjemnými posezeními, ubytování.

9. den zájezdu
BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování v Torquay.

10. den zájezdu
Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně.

11. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna dl let. řádů.

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Brno-Londýn - Brno nebo Praha – Londýn - Praha
 • let. taxy
 • příruční zavazadlo
 • dopravu klim. busem ve V. Británii
 • 10x ubytování v hotelu**/***
 • 10x snídani
 • průvodce 

 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 8000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • odbavení zavazadla do 20 kg 1600 Kč
 • 8x večeři 4400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč 

Nástupní místa

28.06. – 08.07. odlet Brno / Praha
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací