Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ARMÉNIE - ZEMĚ NOEMOVA

ZEMĚ HOR A KLÁŠTERŮ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ARMÉNIE, DOVOLENÁ 2021

Kód zájezdu: ARM333-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Historická a tradiční křesťanská Arménie, země hor s všudypřítomným výhledem na biblickou horu Ararat, s bezpočtem pitoreskních hřbitovů se starobylými kačkárovými kříži a především se skvosty klášterní architektury. Úžasná příroda, kaňony, modré jezero Sevan, pastevci na koních, arménský venkov s horskými loukami, to je poznávací zájezd do Arménie.Poznávací zájezd provází Kamil Hanák Celý popis


Anotace

Historická a tradiční křesťanská Arménie, země hor s všudypřítomným výhledem na biblickou horu Ararat, s bezpočtem pitoreskních hřbitovů se starobylými kačkárovými kříži a především se skvosty klášterní architektury. Úžasná příroda, kaňony, modré jezero Sevan, pastevci na koních, arménský venkov s horskými loukami, to je poznávací zájezd do Arménie.

Poznávací zájezd provází Kamil Hanák

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU, transfer na ubytování.

2. den zájezdu:
Malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a k antickému chrámu GARNI z 1. století n. l. Přejezd do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením Řehoře Osvícence, pohledy na horu ARARAT (5137 m), odpoledne malebnou soutěskou ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13. stol., v nedalekém ARENI navštívíme vinařské závody, ochutnáme místní víno, ve zdejších jeskynních bylo r. 2011 objeveno nejstarší vinařství na světě (6100 let), ubytování ve městě Sisian.

3. den zájezdu:
Ráno se vydáme údolím řeky Vorotan ke klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za městem GORIS.

4. den zájezdu:
Ráno vyrazíme do Selimova průsmyku (2410 m) se zbytky Selimovy karavanseraje, nejlépe zachované v Arménii. Pokračujeme k SEVANSKÉMU JEZERU, návštěva lokality NORATUS, prohlídka rozsáhlého pole chačkarů, klášter SEVANAVANK s nádhernými výhledy. Odpoledne prohlídka klášterů HAGHARCIN a GOŠAVANK.

5. den zájezdu:
Klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledy na údolí řeky Aghcev. Přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem sv. Kříže a jednoho z nejslavnějších chačkarů v Arménii. Areál SANAHIN (UNESCO), mauzolea, významná akademie, knihovna. Poslední zastávkou je katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Soutěskou řeky Debed pokračujeme na ubytování do Vanadzor.

6. den zájezdu:
Zastávka u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU, pokračujeme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4090 m), vyjdeme k jezeru Kari (3190 m) se stanicí výzkumu kosmických paprsků a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a posvátný EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, prohlídka sídla katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu.

7. den zájezdu:
JEREVAN, brzy ráno prohlídka památníku a Muzea genocidy, návštěva muzea starých manuskriptů Matenadaran a hl. památek města, katedrála sv. Řehoře, Modrá mešita, chrám sv. Sarkise, náměstí Republiky, Opera, Kaskády, ev. další muzea, krátký nocleh v Jerevanu.

8. den zájezdu:
Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 100 €

Zajímavosti

Doporučujeme

výhledy na posvátnou horu Ararat
jízda nejdelší lanovkou světa v Halidzoru

Nástupní místa

31.05. – 07.06. Odjezd L6
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Letecky na trase Praha – Jerevan – Praha, po destinaci se budeme pohybovat autokary a místní dopravou.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 
STRAVA
6x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v AMD
(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ AMD, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Spropitné v restauracích může být automaticky započteno k ceně, obvykle cca 10%. Smlouvat se dá max. s taxikáři. Bankomaty jsou dostupné především ve městech. Platba kartou není tak obvyklá, je lepší mít dostatek hotovosti.

MĚNA A KURZ
Arménský dram (značení AMD)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/AMD-armensky-dram/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Arménie musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VÍZUM
Pro občany ČR platí bezvízový styk.

OČKOVÁNÍ
Doporučuje se očkování proti žloutence typu A i B, ale není vyžadováno.
 
POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
+2 hod v době letního času, +3 hod v době zimního času oproti ČR

PODNEBÍ
Suché subtropy s velkými rozdíly mezi zimou a létem. Vyšší polohy jsou pokryty sněhem celoročně. V létě je průměrná teplota kolem 25°C, v zimě padá teplota k -5°C. Nejvhodnější doba k návštěvě Arménie je na jaře a na podzim.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 220 V, frekvence: 50 Hz. Zástrčky jsou totožné s ČR - dvojice kulatých kolíků.
  
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
 
Velvyslanectví Jerevan
Nalbandyan 48/1, 0010 Yerevan
Telefon: +374 10 519 373, +374 10 589 372
Fax: +374 10 589 371
Nouzová linka: +374 44 090 644
E-mail: yerevan@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 9.00 - 17.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 9:00 - 15.30
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +374
Hasiči: 101
Policie: 102
Lékařská záchranná služba: 103
Společné číslo pro všechny druhy krizových situací (hasiči, policie i záchranná služba): 112
Zdravotní péče v Arménii je poměrně kvalitní v hlavním městě, zejména díky novým klinikám, a slabá na venkově. Pojištění před cestou je doporučováno, i když je třeba případné ošetření uhradit v hotovosti na místě.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Úroveň kriminality je nízká, nicméně případy kapesních krádeží, krádeží zavazadel či vykrádání motorových vozidel se vyskytují. Nedoporučuje se nosit pas, kreditní karty, letenky a všechnu hotovost pohromadě. Finanční zásobu, pas a cennosti je třeba zanechat na bezpečném místě, např. v hotelovém sejfu. Arméni jsou k obyvatelům ČR velmi přátelští a pohostinní, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné). 95% obyvatel jsou křesťané.
 
JAZYK
Oficiální jazyk je arménština. Dále je rozšířená kurdština a ruština. Anglicky se domluvíte spíše s mladšími lidmi, v hotelech a turistických oblastech.
 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Vodu je lépe konzumovat převařenou nebo balenou, zakoupenou v obchodech. V letních měsících je zapotřebí opatrnosti při konzumaci ryb.
 
OSOBNÍ VĚCI
Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně.
Je dobré mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či toaletní papír.
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…).
 
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Dovoz
Bezcelně je možno do země dovézt: 400 ks cigaret, 2 litry alkoholu, 5 kg parfémů nebo parfémy do hodnoty 500 USD, osobní věci (tedy věci nezabalené v původním obalu), 15.000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) v hotovosti nebo cestovních šecích; vyšší částky je možno dovézt, je však nutno vyplnit celní prohlášení.
Zakázán je dovoz: drog a psychotropních látek, střelných zbraní, výbušnin a munice, nožů a jiných chladných zbraní, rostlin, ovoce a zeleniny bez předchozího povolení, masa a masných výrobků, padělaných peněz či výrobků, pornografického materiálu.
Regulovaný dovoz: dovoz divokých rostlin vyžaduje zvláštní povolení Ministerstva ochrany přírody, dovoz domácích zvířat může být uskutečněn pouze s povolením Ministerstva ochrany přírody, dovozce se musí prokázat platným veterinárním vysvědčením (vzteklina a další choroby).
Vývoz
Volně je z Arménie možno vyvážet: 2000 ks cigaret, 20 l alkoholických nápojů, 5.000.000 AMD (cca 9.400 EUR) nebo jejich ekvivalent v jiné měně; vývoz vyšších částek musí být proveden bezhotovostně (bankovním převodem); vývoz cestovních šeků v hodnotě vyšší než 5.000.000 AMD nebo ekvivalentu v jiné měně je povolen v případě podání celního prohlášení.
Zakázán je vývoz: drog a psychotropních látek, střelných zbraní, výbušnin a munice, nožů a jiných chladných zbraní, rostlin, ovoce a zeleniny bez předchozího povolení, masa a masných výrobků, padělaných peněz či výrobků, pornografického materiálu.
Regulovaný vývoz: umělecké předměty musí mít povolení k vývozu od Ministerstva kultury, obsahující fotografie každého předmětu. Za vývoz uměleckých předmětů se na letišti platí zvláštní clo, dosahující výše přibližně 10 USD za každý předmět.
 
Vzhledem k tomu, že se výše zmíněné předpisy nebo přístup celních orgánů mohou měnit, doporučujeme občanům České republiky informovat se o aktuální situaci na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí nebo Celním úřadě Arménské republiky.
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací