Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO

DRÁŽĎANY A MORITZBURG

Kód zájezdu: CZ705-20 Počet nocí: 6 Strava: polopenze Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 6 111 Kč 6 790 Kč

Oblíbené

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.Zájezdy provází Naděžda Šauerová, Radka MichálkováBenešov nad Ploučnicí - (Sloup v Čechách) - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau – Nový… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
CZ705-20-1 od: 28.06.2020
do: 04.07.2020
zobrazit 6 6 790 Kč
6 111 Kč
Rezervovat místa
CZ705-20-2 od: 09.08.2020
do: 15.08.2020
zobrazit 6 6 790 Kč
6 111 Kč
Rezervovat místa
KódCZ705-20-1
Termínod: 28.06.2020 do: 04.07.2020
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí6
dospělá osoba - polopenze6 111 Kč
Rezervovat místa
KódCZ705-20-2
Termínod: 09.08.2020 do: 15.08.2020
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí6
dospělá osoba - polopenze6 111 Kč
Rezervovat místa

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.

Zájezdy provází Naděžda Šauerová, Radka Michálková

Benešov nad Ploučnicí - (Sloup v Čechách) - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau – Nový Bor - Jetřichovické stěny - Děčín - Drážďany - zámek Moritzburg - Panská skála1. den zájezdu:
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ - fenomén "saské renesance". V termínu 28.6. místo Benešova nad Ploučnicí navštívíme SLOUP V ČECHÁCH hrad, který přechází ve skálu. Na 35 m vysoké pískovcové skále leží památkově chráněný objekt skalní hrad Sloup.

2. den zájezdu:
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu:
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu:
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu:
Ráno se vydáme do NOVÉHO BORU, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Romantika NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, Jetřichovické stěny, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet do Drážďan. Cestou navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY "Labská Florencie", prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu:
Po snídani dokončení prohlídky DĚČÍNA. Cestou domů zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi bude plavba v Bad Schandau řešena autobusem.Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu),
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • lodní výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč,
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Nástupní místa

28.06. - 04.07. odjezd A, B, L
09.08. - 15.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Zámek Benešov na Ploučnicí 140,-/100,- senioři
Pravčická brána 75,-/25,- senioři
Zámek Moritzburg 6,50 €
Zwinger 10 €/7,50€ senioři
Lázně Toskana Terme – 3 hodiny 12 €/3 hodiny skupinová, děti 6€
Pevnost Königstein 9 €/os - skupinová
Sklářská huť Nový Bor 50,-/40,- senioři
Edmundova soutěska 80,-/40,- senioři
Divoká soutěska 60,-/30,- senioři

Loď Děčín – Bad Schandau 200,-
Bad Schandau
tramvaj 3 €/cesta
Botanická zahrada 2,50 €
Výtah 1,80 €/1,40€ skupina

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 600 Kč a cca 70 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Zajímavosti

Doporučujeme

 • lodí po Labi do Bad Schandau
 • pohádkový Moritzburg a Drážďany
 • symboly oblasti, přírodní útvar Pravčická brána a Bastei

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací