Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO

DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČESKÉ ŠVÝCARSKO, DOVOLENÁ ČESKO 2023

Kód zájezdu: CZ705-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Nový Bor - Jetřichovické stěny - Drážďany - zámek Moritzburg - Děčín Celý popis


Anotace

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.

Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Nový Bor - Jetřichovické stěny - Drážďany - zámek Moritzburg - Děčín

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel navštívíme komplex dvou zámeckých celků v Benešově Nad Ploučnicí – fenomén „saské renezance“.

2. den zájezdu:
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu:
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu:
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu:
Ráno se vydáme do NOVÉHO BORU, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Romantika NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, Jetřichovické stěny, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna a další.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet do Drážďan. Cestou navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY "Labská Florencie", prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu:
Po snídani prohlídka DĚČÍNA a děčínského zámku – jednoho z nejvýznamnějších historických památek severních Čech. Odjezd domů.

Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi bude plavba z Hřenska do Bad Schandau řešena alternativně autobusem.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Na co se můžete těšit

  • lodí po Labi do Bad Schandau
  • pohádkový Moritzburg a Drážďany
  • symboly oblasti, přírodní útvar Pravčická brána a Bastei

Nástupní místa

03.09. - 09.09. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

Ubytování
2 lůžkové pokoje s příslušenstvím
(jednolůžkové pokoje nejsou možné)

Stravování
6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře)

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů z roku 2020:
- zámek Benešov na Ploučnicí - 120 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- skalní hrad a poustevna - Sloup v Čechách 70 Kč; senioři 65+ a studenti do 26 let a děti ve věku 6-16 let 40 Kč; děti do 5 let vstup zdarma
- Česko-saské Švýcarsko - Pravčická brána 95 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6-14 let 30 Kč
- Drážďany - zámek Moritzburg - 8€; senioři 65+ a studenti 6,50€; děti 6-16 let 1€; děti do 6 let vstup zdarma
- Drážďany - Zwinger - 14 €; snížené 10,50€; do 17 let vstup zdarma
- Bad Shandau - lázně Toskana Terme – 3 hodiny skupinová 12€, děti 6€
- Česko - saské Švýcarsko - pevnost Königstein - skupinová 10 €
- Nový Bor - sklářská huť bez průvodce - 80 Kč; dítě, student, senior 65+ 50 Kč
- Hřensko - Edmundova soutěska - 120 Kč; senioři a děti ve věku 3-15 let 50 Kč
- Hřensko - Divoká soutěska - 80 Kč; senioři a děti ve věku 3-15 let 40 Kč
- loď Děčín – Bad Schandau - 200 Kč
- Bad Schandau - tramvaj 6 €/cesta
- Bd Schandau - botanická zahrada - 2,50 €
- Bad Schandau - výtah - 1,80 €

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 700 Kč a cca 60 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví České republiky v Německu - Botschaft der Tschechischen Republik
Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Tel: 004930/226380
Fax: 004930/2294033
Nouzová linka: 0049/170/2479956
Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 11.00

Honorární konzulát České republiky v Německu
Parkstrasse 23, 22605 Hamburg - Othmarschen
Tel: 004940/41352496
Fax: 004940/4107355
Úřední hodiny: po předchozí domluvě

Generální konzulát České republiky v Německu - Generalkonsulat der Tschechischen Republik
Erna-Berger-Strasse 1, 01097 Dresden
Tel: 0049351/655670
Fax: 0049351/8032500
Nouzová linka: 0049171/7672601
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 08.30 - 11.00

Důležitá telefonní čísla Německa
Policie: 110
Hasiči, první pomoc: 112
Lékařská pohotovost pro děti i dospělé: 310031
Zubní pohotovost: 89004333
Toxikologická pohotovost: 19240
Směrové číslo z Německa do ČR: 00420 / Směrové číslo z ČR do Německa: 0049

Důležitá telefonní čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112

Důležitá upozornění
• Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Ohlasy klientů

25.8.2020
Dobrý den,
takových skvělých průvodců jako byl Petr Horák je opravdu málo. Patří mu můj velký dík. Měl velkou zásluhu na tom, že se zájezd vydařil, líbil a vyhovět všem lidem - a že jich nebylo málo - nebylo nic lehkého. Takže ještě jednou moc děkuji za opravdu vydařený týden v Česko-Saském Švýcarsku 9. - 15. 8.
Počasí nám přálo - sice nás sluníčko nijak nešetřilo - ale bylo to bezva zorganizované takže se daly veškeré plánované výstupy zvládnout.

M. H.

15.7.2019
Vážení,
ráda bych Vám poděkovala za zorganizování velmi pěkného zájezdu do Českosaského Švýcarska, konaného od 30.6.2019. Vaším prostřednictvím bych chtěla moc poděkovat průvodkyni paní Bohuslavě Bubeníčkové. Obětavá, ochotná, snažící se vyhovět všem přáním účastníků zájezdu, což není vždy úplně jednoduché. Ke zdaru zájezdu jistě přispěla velkým dílem i ona.

Věra L.

29.7.2018
Dobrý den,
velice bych chtěla pochválit zájezd v termínu 22.7.-28.7. Českosaské švýcarsko. Ubytování bylo moc pěkné, strava výborná. Skvělý a velice ochotný byl i pan řidič Miroslav Pastyřík! Děkujeme a rádi s Vámi znovu vycestujeme!

Ludmila a Jakub

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací